Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Databaser/SQL-Intro1 SQL - introduktion Create Table Select.

Similar presentations


Presentation on theme: "Databaser/SQL-Intro1 SQL - introduktion Create Table Select."— Presentation transcript:

1 Databaser/SQL-Intro1 SQL - introduktion Create Table Select

2 Databaser/SQL-Intro2 Eksempel – VW-Databasen Lev:[lnr,navn,lby,status] Vare:[vnr, betegn,vaegt,varegr] Bil:[bnr, model,fabrik] Lvb:[lnr,vnr,bnr, kvantum]

3 Databaser/SQL-Intro3 bnrmodelfabrik b1golfstuttgart b2passatmunchen b3poloberlin b4jettaberlin b5derbywolfsburg b6audi 80Augustburg b7audi 100wolfsburg lnrnavnlbystatus l1møllerwolfsburg7 l2schmidtstuttgart2 l3hansenstuttgart3 l4Manwolfsburg7 l5Dohrmanberlin3 lnrvnrbnrkvantum l1v1b180000 l1v1b44000 l2v3b110000 l2v3b25000 l2v3b312000 l2v3b413000 l2v3b58000 l2v3b66000 l2v3b74000 l2v5b2600 l3v3b11400 l3v4b2800 l4v6b33000 l4v6b72000 l5v1b460000 l5v2b22000 l5v2b48000 l5v3b41500 l5v4b42500 l5v5b41600 l5v5b51400 l5v5b71800 l5v6b29000 l5v6b4200 vnrbetegnvaegtvaregr V1møtrik11 v2Motorblok387 v3Stempel12 v4dørplade143 v5bremserør16 v6krumtap37 Data

4 Databaser/SQL-Intro4 SQL: CREATE TABLE create table lev( lnr varchar(5)NOT NULL, navn varchar(15) NOT NULL, lbyvarchar(15)NOT NULL, statusintNOT NULL, primary key(lnr) ); create table vare( vnrvarchar(5)NOT NULL, betegnvarchar(15)NOT NULL, vaegtintNOT NULL, varegrintNOT NULL, primary key (vnr) ); create table bil( bnr varchar(5)NOT NULL, model varchar(15)NOT NULL, fabrikvarchar(15)NOT NULL, primary key (bnr) );

5 Databaser/SQL-Intro5 create table lvb( lnrvarchar(5)NOT NULL, vnrvarchar(5)NOT NULL, bnr varchar(5)NOT NULL, kvantumintNOT NULL, primary key(lnr,vnr,bnr), foreign key(lnr) references lev(lnr), foreign key(vnr) references vare(vnr), foreign key(bnr) references bil(bnr) );

6 Databaser/SQL-Intro6 SQL – række- /søjleudvælgelse Rækkeudvælgelse: select * from where select * from lev where status>2 Søjleudvælgelse: select sølje1,sølje2,… from select navn, lby from lev

7 Databaser/SQL-Intro7 SQL – operationerne kan kombineres: select navn, lby from lev where status>2

8 Databaser/SQL-Intro8 SQL - Join Join: select * from, where select * from lev,lvb where lev.lnr=lvb.lnr

9 Databaser/SQL-Intro9 select navn, lby, vnr from lev,lvb where lev.lnr=lvb.lnr and bnr='b1' Bemærk: strenge i enkelt ’plinger’ – ikke anførselstegn SQL – operationerne kan kombineres:

10 Databaser/SQL-Intro10 Øvelser VW-Databasen


Download ppt "Databaser/SQL-Intro1 SQL - introduktion Create Table Select."

Similar presentations


Ads by Google