Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

60 70 80 90 Licklider MIT 62 Galactic Network Kleinrock MIT 61 Packet Switching Baran Rand 62 Packet switching 65 WAN 65 Hypertekst 67 Plan for Arpanet.

Similar presentations


Presentation on theme: "60 70 80 90 Licklider MIT 62 Galactic Network Kleinrock MIT 61 Packet Switching Baran Rand 62 Packet switching 65 WAN 65 Hypertekst 67 Plan for Arpanet."— Presentation transcript:

1 60 70 80 90 Licklider MIT 62 Galactic Network Kleinrock MIT 61 Packet Switching Baran Rand 62 Packet switching 65 WAN 65 Hypertekst 67 Plan for Arpanet 9/69 Arpanet 69: 4 hosts 72 Arpanetdemo 72 e-mail 72 telnet 73 ftp 73 Internetting TCP/IP 73 Ethernet Andre netværk UUCP/79 Usenet 80: 213 Hosts 80 TCP/IP defence std. 81 Bitnet 83 Milnet 84 Janet 85NSFnet bbs’er ca.88 Internet internationalt 89 IRC 91 273K hosts 91 Internet society 91 kommercielt I.net 91 Gopher & WWW 93 Mosaic 94 Netscape 95 Internet Explorer 93 2,2M hosts 94 kommercialisering 95 NSFnet lukker/privatisering 95 5M hosts 59 Transistor70 RAM82 PC90 Windows 3.0 computer71 Mikropr.84 GUI på PC91 Multimedier 71/73 Diskette/harddisk 76 wordproc. 78 Apple Militæret/ Naturvid. & IngeniørerSkoler Private Banker & Forsikring/Stat & kommuner Store virksomheder Mindre virksomheder

2 Multi- medie- produkt EDB-program Datalogi/psykologi (HCI) Grænseflade-design Funktionalitet, usability Donald Norman, Benjamin Shneiderman Brenda Laurel Jakob Nielsen Billedflade Grafisk design/ kunsthistorie Visuel kommunikation Æstetik Edward Tufte Bog/film Litteratur- film- & medievidenskab fortælleformer, kognition Litteratur-, Film- & Medieteori Semiotik George Landow, J.D. Bolter Jens F. Jensen Informationssystem Biblioteksvidenskab Registrering og Søgning TEI, Dublin Core Vidensressource Pædagogik, psykologi DSU-tradition Læring Brugeradfærd Seymour Papert Kommunikationssystem Medieforskning Sociologi Forhold til andre medier Forhold til samfund Datastruktur Datalogi Databaser Struktur, flow Links Dexter- & Amsterdammodel Præsentation Marketing, journalistik Programmering, ”flow” Virkningsfuld kommunikation

3 General navigation questions Purpose-oriented questions Product- or audience-oriented questions Jennifer Flemings Web-design model Bruger søger svar på:

4 General navigation questions  Where am I?  Where can I go?  How will I get there?  How can I get back to where I once was? Eksempel: Genre: Butik, boghandel

5 Purpose-oriented questions  How do I know if my financial information is secure?  How can I protect my privacy?  How can I find the item I want?  What if I’m not sure exactly what I’m looking for?  How can I preview products to see if they are right for me?  What if I have problems or returns? Eksempel: Genre: Butik, boghandel

6 Product- or audience-oriented questions  How can I find books by a particular author?  How can I find books that are similar to books I like?  How do I know what the reading level of a book is?  Where can I get reviews or recommendations?  How do I find out about new releases and awards? Eksempel: Genre: Butik, boghandel

7 General navigation questions  Where am I?  Where can I go?  How will I get there?  How can I get back to where I once was? Purpose-oriented questions  How do I know if my financial information is secure?  How can I protect my privacy?  How can I find the item I want?  What if I’m not sure exactly what I’m looking for?  How can I preview products to see if they are right for me?  What if I have problems or returns? Product- or audience-oriented questions  How can I find books by a particular author?  How can I find books that are similar to books I like?  How do I know what the reading level of a book is?  Where can I get reviews or recommendations?  How do I find out about new releases and awards? Eksempel: Genre: Butik, boghandel

8 Klient (PC eller Macintosh) Server (UNIX, NT, OS/2, Apple) ftp “publish” “gem” Bru- gers html- filer WWW WWW-server Str. Audio & video servere SSIM-prg. Browser cache


Download ppt "60 70 80 90 Licklider MIT 62 Galactic Network Kleinrock MIT 61 Packet Switching Baran Rand 62 Packet switching 65 WAN 65 Hypertekst 67 Plan for Arpanet."

Similar presentations


Ads by Google