Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INOM FARMACI.  FARMACI  Bra & Nyttigt  Romanska språk  Utländska kunder  Recept.

Similar presentations


Presentation on theme: "INOM FARMACI.  FARMACI  Bra & Nyttigt  Romanska språk  Utländska kunder  Recept."— Presentation transcript:

1 INOM FARMACI

2  FARMACI  Bra & Nyttigt  Romanska språk  Utländska kunder  Recept

3  FARMACI  Sverige  Utlandet (Tyskland, Östeuropa)  Universitetet (anatomi, fysiologi, farmakognosi)

4  FARMACI  Apotek= Pharmacopólium  Apotekare= Pharmacopol/-a  Läkarrecept= Praescriptum  För eget bruk= In manu medici  Ha ont i halsen= Ex fácibus laborare  Medicin=Médica  Värk =Dolor  Tablett = Pastillus

5  FARMACI  Förkylning= Gravedo  Hud =Cutis  Hår= Capillus  Nagel =Unguis  Huvudvärk= Cápitis  Hosta= Tussis  Hostmedicin= Tussicularis


Download ppt "INOM FARMACI.  FARMACI  Bra & Nyttigt  Romanska språk  Utländska kunder  Recept."

Similar presentations


Ads by Google