Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, PIKKORISSAANEQ 8 NEQEROORTITSINEQ AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT.

Similar presentations


Presentation on theme: "1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, PIKKORISSAANEQ 8 NEQEROORTITSINEQ AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT."— Presentation transcript:

1 1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, PIKKORISSAANEQ 8 NEQEROORTITSINEQ AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT

2 2GPS, KISSERUP, CPHGROUP SAMMISASSAT  PIKKORISSAASUNIK PIKKORISSARTUNILLU ILISARITITSINEQ  KUP II - SIUNNERSUISARNERMUT SULINIUT  PIKKORISSAANERMUT ANGUNIAKKAT  PISORTAT VS NAMMINERSORTUT NEQEROORTITSINERAT  INATSISIT MALITTAREQQUSALLU ATTUUMASSUTEQARTUT  NEQEROORTITSINERUP INGERLASARNERA – ALLAGARSIINERMIT ISUMAQATIGIISSUTEQARNERMUT  NEQEROORTITSINERMI OQAATSIT ATORNEQARTUT  ISUMAQATIGIISSUTEQARIAATSIT  SULEQATIGIINNISSAMIK ISUMAQATIGIISSUTEQARNERIT  SUNGIUUSARNEQ – ISUMAQATIGIISSUMMIK ILUSILERSUINEQ  INATSISILERINIKKUT IKIORTEQARNEQ VS INGERLATSINERMUT SIUNNERSORTEQARNEQ

3 GPS, KISSERUP, CPHGROUP ILISARITINNERIT 3

4 4GPS, KISSERUP, CPHGROUP PIKKORISSAASUT  JULIE SOPHIE HÜBERTZ:  NEQEROORTUTEQARTARNERUP AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT ISUMAQATIGINNINNIUTIGINEQARTARNERISA ILUANNI UKIUNI 17-INI MISILITTAGAQARTOQ  UULIASIORNERMUT GASSISIORNERMULLU SULIASSAQARFIMMI NUNANI TAMALAANI KIISALU NAMMINERSORTUT SULIASSAQARFIANNI INERISAANERMI UKIUT 7-IT MISILITTAGAQARTOQ  KEITH BOULTER:  INATSISILERITUUTUT ILINNIARSIMAVOQ – ISUMAQATIGIISSUTEQARTARNERIT, ANINGAASALERSUISARNERIT, KATTUTTARNERIT AAMMA PISIARINNITTARNERIT KIISALU INGERLATSINERMUT PERIUSISSAT ILUANNI IMMIKKUT ILISIMATUSARSIMAVOQ  TAATSI OLSEN:  NUTSERISOQ (DANSKISUT, KALAALLISUT AAMMA TULUTTUT)  KALAALLIT NUNAANNI ASIMI IKIORTITUT UKIUT MARLUK MISILITTAGAQARPOQ

5 5GPS, KISSERUP, CPHGROUP SIUNNERSUISARNEQ IMMIKKUT SIUNNERFEQARTINNEQARTOQ AATSITASSARSIORNERMUT AAMMA SULINIUTINUT ANGISUUNUT SULIASSAQARFIMMUT PILERSUISUNUT SAMMITINNEQARTOQ, 2014 – 2015 KUP II - SIUNNERSUISARNERMUT SULINIUT

6 6GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II - SIUNNERSUISARNERMUT SULINIUT  ANGUNIAGAQ :  SULIFFEQARFIIT NUNAQAVISSUNIT PIGINEQARTUT KALAALLIT NUNAANNI AATSITASSARSIORNERMUT SULINIUTINULLU ANGISUUNUT SULIASSAQARFIMMUT PILERSUISUULERNISSAMUT PIGINNAASAASA PERIARFISSAASALU ANNERTUSINISSAAT  INUUSSUTISSARSIORNERMUT, SULIFFEQARNERMUT, NIUERNERMUT NUNANULLU ALLANUT NAALAKKERSUISOQARFIMMIT ANINGAASALERSORNEQARTOQ  PIVIUSUNNGORTITSISUT :  GREENLAND PETROLEUM SERVICES (GL)  KISSERUP INTERNATIONAL TRADE ROOTS (CA)  COPENHAGEN GROUP (DK)

7 7GPS, KISSERUP, CPHGROUP KISIANNI….

8 GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULIASSAQARFINNUT TAMANUT ATTUUMASSUTEQARPOQ 8

9 9GPS, KISSERUP, CPHGROUP PIKKORISSAANEQ 8-IMUT ANGUNIAGAQ “PISORTAT NAMMINERSORTULLU NEQEROORTITSISARNERANNI KIISALU TASSUNGA NEQEROORUTEQARTARNERMUT PAASISAQARNISSAQ. SULEQATIGIINNERIT ILUSILIGAANERINUT AAMMA TASSUNGA ATASUMIK ISUMAQATIGIISSUTEQARIAATSINUT ASSIGIINNGITSUNUT ILISIMANNILERNISSAQ”.

10 10GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTIT- SINEQ AAMMA NEQEROORU- TEQARNEQ

11 11GPS, KISSERUP, CPHGROUP NAATSUMIK OQAATIGALUGU…. NEQEROORTITSINEQ:  TUNISASSIANIK AAMMA/IMALUUNNIIT SULLISSISSUTINIK PILERSUINERMUT NEQEROORUTEQARNISSAMUT QAAQQUSISSUT NEQEROORUTEQARNEQ:  SULIASSAMUT NEQEROORTITSIVIGINEQARTUMUT SULLISSINERNIK/TUNISASSIANIK AAQQIISSUTISSAT AAMMA/IMALUUNNIIT PILERSUINISSAQ PILLUGU NEQEROORUTEQARNEQ

12 12GPS, KISSERUP, CPHGROUP PISORTAT VS NAMMINER- SORTUT

13 13GPS, KISSERUP, CPHGROUP TAMANUT AMMASUMIK (NAALAGAAFFIMMIT) NEQEROORTITSINEQ  PISORTAT NEQEROORTITSINERMUT INATSISAAT, MALITTAREQQUSAAT AAMMA AALAJANGERSAGAAT NAAPERTORLUGIT NEQEROORTITSINEQ  ALLAGARSIISSUTEQARNISSAMIK PISUSSAAFFEQARNERMUT TUNNGATILLUGU KILLISSARITITAASUT (KILLISSAQ)  PAASIUMINARNISSAA PILLUGU PIUMASAQAAT, TASSA IMAAPPOQ NALILIINERMUT PERIAATSIP KIISALU ISUMAQATIGIISSUMMIK PIGINNITTUUSUP AAMMA ANINGAASARTAASA TAMANUT AMMASUMIK SAQQUMMIUNNEQARNERI  NEQEROORTITSINERUP INGERLANERANUT ATATILLUGU NAAMMAGITTAALLIORNISSAMUT PERIARFISSAQARPOQ  NEQEROORTITSINERMUT MALERUAGASSAT UNIOQQUTINNEQARNERANNI TAARSIINISSAMUT PERIARFISSAQARPOQ

14 14GPS, KISSERUP, CPHGROUP NAMMINERSORTUT NEQEROORTITSINERAT  PISORTAT ANINGAASAATAAT (ANINGAASAT) ILAATINNEQANNGIPPATA, NUNAMI NAMMINERMI IMALUUNNIIT NUNANI TAMALAANI NEQEROORTITSINERMUT INATSISINIT, MALITTAREQQUSANIT AAMMA AALAJANGERSAKKANIT PISUSSAAFFILIIFFIGINEQANNGILAQ  ALLAGARSIINISSAMUT PISUSSAAFFILIISOQANNGILAQ  PAASIUMINARNISSAA IMALUUNNIIT NEQEROORTITSINERMI NALILIINISSAQ TAMANUT AMMASUMIK SAQQUMMIUNNEQARNISSAA PIUMASAQAATEQARFIGINEQANNGILAQ  AMERLANERTIGUT NAAMMAGITTAALLIORNISSAQ PERIARFISSAQANNGILAQ  NEQEROORTITSINERMUT NAJOQQUTASSANI IMALUUNNIIT SULIAP INGERLANERANI KUKKUSOQARNERANI TAARSIINISSAQ PERIARFISSAQANNGILAQ

15 15GPS, KISSERUP, CPHGROUP INATSISIT AAMMA MALITTA- REQQUSAT

16 16GPS, KISSERUP, CPHGROUP KALAALLIT NUNAANNI NEQEROORTITSINERMUT INATSIT 2009- IMEERSOQ  ILLULIORTITERNERMUT SANAARTORNERMULLU SULIASSAQARFIMMI NEQEROORUTEQARTITSINEQ TAMATUMALU KINGORNA ISUMAQATIGIISSUTINIK TUNNIUSSINEQ  NEQEROORTITSISUT: NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT, KOMMUNIT ALLALLU PISORTANIT TAPERSIIFFIGINEQARTUT  PERIAASISSAQ AAMMA PISORTAT SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSISARNERAT PILLUGU AALAJANGERSAKKAT NASSUIARNEQARPUT  ANGUNIAGAQ: UNAMMILLEQATIGIINNEQ KIISALU NEQEROORUTEQARTUNIK NALIGIISITSINEQ (ERSARISSOQ)

17 17GPS, KISSERUP, CPHGROUP ILLULIORTITERNERMUT SANAARTORNERMULLU AP95  NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSANIT ANINGAASALERSORNEQARTUMIK ILLULIORTITERNERMIK SANAARTORNERMILLU SULIAQARNERMI SULIASSANIK PILERSUUTISSANILLU NEQEROORTITSINERMUT TUNNGAVOQ  SANATITSISUP NEQEROORTITSINERANUT MALERUAGASSIIVOQ PIUMASAQAATEQARFIULLUNILU:  NEQEROORTITSINERMUT NAJOQQUTASSAT ERSARISSUT PAASIUMINARTULLU (SULLISSISSUTINUT NASSUIAATIT ANNERTUSSUSISSALLU)  NEQEROORUTIP ILUSAANUT PIUMASAQAATIT AAMMA PIFFISSALERSUINERIT  TUNNGAVISSARITITAASUT NEQEROORUTINIK NALILERSUINERMI ISUMAQATIGIISSUTINILLU TUNNIUSSINERMI OQIMAALUTAANISSAQ ILANNGULLUGU

18 18GPS, KISSERUP, CPHGROUP EU-P NEQEROORTITSINERMUT MALITTAREQQUSAI  PISORTAT NIOQQUTISSANIK PISINERMUT ISUMAQATIGIISSUTEQARNERANNI, PISORTAT KIFFARTUUSSISSUTINUT ISUMAQATIGIISSUTEQARNERANNI AAMMA PISORTAT ILLULIORTITERNISSAMUT SANAARTORNISSAMULLU ISUMAQATIGIISSUTEQARNERANNI PERIAASISSAT PILLUGIT NALUNAARUT  PAASISSUTISSIINISSAMUT PIUMASAQAAT NEQEROORTITSINERMUT NALUNAARUMMI ILAAVOQ  NEQEROORTITSINERUP ALLAGARSIISSUTIGINEQARNERANUT NEQEROORUTINILLU TIGUSINISSAMUT MINNERPAAMIK PIFFISSALIUSSAT  NEQEROORUTEQARTUSSAASINNAASUNIK ITIGARTITSINERMUT PEQATAASUSSAAJUNNAARSITSINERMULLU AALAJANGERSAKKAT

19 19GPS, KISSERUP, CPHGROUP DANSKIT NEQEROORTITSINERMUT INATSISAAT NUTAAQ  PAASIUMINARNERULERSITSINISSAQ, PISARIINNERULERSITSINEQ AAMMA EQAANNERULERSITSINEQ  SMV-IT ILUAQUTISSINNIARLUGIT ISUMAQATIGIISSUTIT IMMIKKOORTUINIK ATUINISSAMUT KAAMMATTUINEQ (AGGULUINERMUT IMALUUNNIIT NASSUIAANERMUT TUNNGAVIUSOQ)  EQAANNERULERSITSINEQ, TASSA IMAAPPOQ UNAMMILLEQATIGIIPPALAARTUMIK OQALOQATIGIINNEQ AAMMA NEQEROORTITSINEQ ISUMAQATIGINNINNIARNERTAQARTOQ  SIVIKINNERUSUMIK PIFFISSALERSUINERIT  SIUSINNERUSUKKUT NEQEROORTITSINERMUT TUNNGAVISSARITITAASUNIK TAMANUT AMMASUMIK SAQQUMMIINEQ, TASSA IMAAPPOQ NEQEROORTITSINERMUT NALUNAARUMMUT PEQATIGITILLUGU

20 20GPS, KISSERUP, CPHGROUP OQALOQATI- GIINNEQ VS ISUMAQATIGIN- NINNIARNEQ

21 21GPS, KISSERUP, CPHGROUP UNAMMILLEQATIGIIPPALAARTUMIK OQALOQATIGIINNEQ 1.NEQEROORTITSINERMUT NALUNAARUT 2.PIUKKUNNEQARNISSAMUT QINNUTEQARNEQ 3.MINNERPAAMIK QINNUTEQARTUT PINGASUT PIUKKUNNEQARNERAT 4.OQALOQATIGIINNEQ 5.NEQEROORUTEQARNEQ 6.ISUMAQATIGIISSUMMIK TUNNIUSSINEQ

22 22GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGINNINNIARNERTAQAR- TUMIK NEQEROORTITSINEQ 1.NEQEROORTITSINERMUT NALUNAARUT 2.PIUKKUNNEQARNISSAMUT QINNUTEQARNEQ 3.MINNERPAAMIK QINNUTEQARTUT PINGASUT PIUKKUNNEQARNERAT 4.AALLARNIUTAASUMIK NEQEROORUTEQARNEQ 5.ISUMAQATIGINNINNIARNEQ 6.INAARUTAASUMIK NEQEROORUTEQARNEQ 7.ISUMAQATIGIISSUMMIK TUNNIUSSINEQ

23 23GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEEROORTIT- SINERMUT NAAMMAGIT- TAALLIORTAR FIK

24 24GPS, KISSERUP, CPHGROUP KALAALLIT NUNAANNI NAAMMAGITTAALLIORTARFIK  NEQEROORTITSINERMUT INATSIMMI AALAJANGERSAKKANIK AAMMA MALERUAGASSANIK NEQEROORTITSINERMUT INATSIT NAAPERTORLUGU AALAJANGERSAGAASUNIK UNIOQQUTITSINEQ PILLUGU NAAMMAGITTAALLIORNERNIK APEQQUTINILLU SULIARINNITTARPOQ  KINALUUNNIIT INATSISITIGUT SOQUTIGISAQARTOQ NAAMMAGITTAALLIORSINNAAVOQ  SULIASSAT, 100.000 KR. INORLUGIT SANAARTUGASSAMUT ISUMAQATIGIISSUTEQARFIUSUT SULIARINEQARTANNGILLAT  NAAMMAGITTAALLIORTARFIMMUT NAAMMAGITTAALLIUUMMIK TUNNIUSSINISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ, NEQEROORTITSINERUP INERNERATA NALUNAARUTIGINEQAREERNERATA KINGORNA SAPAATIT AKUNNERINIK 4-INIK SIVISUSSUSEQARPOQ

25 GPS, KISSERUP, CPHGROUP KAFFEPAUSE 25

26 26GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROOR- TITSINERUP INGERLANE- RA

27 27GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTITSINERUP INGERLANERA ALLAGARSIINEQ PIUKKUNNAR- TUSSARSIUUS- SINEQ NEQEROORUTE- QARNEQ ISUMAQATIGIIS- SUTIT ISUMAQATIGIN- NINNIUITIGINE- QARNERI PIVIUSUNNGOR- TITSINEQ

28 28GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTITSINERUP INGERLANERA NAATSUMIK OQAATIGALUGU  ALLAGARSIINEQ: WEBSITE, AVIISIT IMALUUNNIIT OJEU (TED ONLINE) AQQUTIGALUGIT NEQEROORTITSINERUP TAMANUT SAQQUMMIUNNEQARNERA  PIUKKUNNARTUSSARSIUUSSINEQ: MINNERPAAMIK PIUMASAQAATAASUT NAAPERTORLUGIT NEQEROORUTEQARTUSSAT AMERLASSUSAASA KILLILERNEQARNERAT, TASSA IMAAPPOQ NEQEROORUTEQARTUSSAT 5-8 NEQEROORUTEQARNISSAMUT QAAQQUNEQASSAPPUT  NEQEROORUT: MAANNAMUUGALLARTOQ IMALUUNNIIT PISUSSAAFFILIISUMIK (INAARUTAASUMIK) (ISUMAQATIGIISSUT ISUMAQATIGINNINNIUTIGINEQARPAT)  ISUMAQATIGINNINNIARNEQ: INAARUTAASUMIK NEQEOORUTIP ERSEQQISSARNEQARNERA TUNNIUNNEQARNERALU AAMMA/IMALUUNNIIT ISUMAQATIGIISSUTEQARNEQ

29 29GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTITSINERMUT NALUNAARUT  SULIASSAP TAMANUT AMMASUMIK ALLAGARSIISSUTIGINEQARNERA (NEQEROORTITSINEQ)  SULIAKKIISOQ AAMMA IMMAQA NEQEROORTITSINERMI SIUNNERSORTI (ASS. KAMMERADVOKAT) PILLUGIT PAASISSUTISSIINEQ  SULIFFISSUARNI KODE-T AAMMA SULLISSISSUTIT UJARTORNEQARTUT  ISUMAQATIGIISSUTIP ANINGAASARTAI MISSILIORNEQARTUT (ANNERPAAMIK)  PIFFISSALIUSSAT: INAARUTAASUMIK NEQEROORTITSINERUP ALLAGARSIISSUTIGINEQARNERA IMALUUNNIIT NEQEROORUTEQARNISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ  INATSISITIGUT ILUSILIISIMANEQ, ASS. SULIFFISSUAQ  TEKNIKKIKKUT ANINGAASAQARNIKKULLU PIGINNAASAQARNISSAMUT PIUMASAQAAT

30 30GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTITSINERMI TUNNGAVISSARITITAASUT  NEQEROORUTEQARNISSAMUT ILITSERSUUTIT  SULLITAP INUK ATTAVEQARFISSAA  APEQQUTIT ALLAGANNGORLUGIT  NEQEROORUTIP IMARISAI ILUSAALU  ILUSISSAANNUT PIUMASAQAATIT (TUNNIUSSINISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ, AMERLASSUSISSAT, OQAATSIT, AKUERSINISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ IL.IL.)  NALILIINERMUT TUNNGAVISSARITITAASUT  SULIASSAP NASSUIARNERA  ISUMAQATIGIISSUMMUT MISSINGIUT  IMMAQA NEQEROORUTEQARNERMI IMMERSUGASSAT

31 GPS, KISSERUP, CPHGROUP31 NEQEROORUTEQARNEQ

32 32GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORUT (TEKNIKKIKKUT IMARISAI)  SULIASSAMIK ANNERTUSSUSAANILLU PAASINNINNEQ  PERIAASEQ (AAQQIISSUTISSAQ) AAMMA SULINIUTINIK PILERSUUTISSAT  SULIASSAP AAQQISSUUSSAANERA (SULISUT)  PIFFISSAMUT PILERSAARUT AAMMA NALERASSAT  SULEQATIGIINNISSAMUT ISUMAQATIGIISSUTIT (NALEQQUPPAT)  UPPERNARSAATIT  UKIUMOORTUMIK NAATSORSUUTIT  NALUNAARSORSIMANERMUT UPPERNARSAAT  PITSAASSUTSINIK QULAKKEERINEQ (ISO)  AVATANGIISIT AAMMA SULINERMI AVATANGIISIT (ISO OG OHSAS)

33 33GPS, KISSERUP, CPHGROUP “OQAASIS- SATIT PIAREERSI- MATIKKIT”

34 34GPS, KISSERUP, CPHGROUP ASSIGIINNGITSUMIK PAASINNITTARNEQ….

35 35GPS, KISSERUP, CPHGROUP NEQEROORTIT- SINERMI OQAATSIT ATORNEQAR- TARTUT

36 36GPS, KISSERUP, CPHGROUP OQAATSIT ATORNEQARNERUSARTUT  NEQEROORTITSISARNERMUT NALUNAARUT:  NEQEROORTITSINERUP PISORTANI OQARTUSSAASUMIT (SULIAKKIISOQ) ALLAGARSIISSUTIGINEQARNERA  NEQEROORTITSINERMUT TUNNGAVISSARITITAASUT:  NEQEROORTITSINERMI PEQATAANISSAMUT PIUMASAQAATIT AAMMA SULERIAATSIT  AKUERSINISSAMUT PIFFISSALIUSSAQ:  NEQEROORUTIP ATUUNNERANUT ULLOQ KILLILIUSSAQ (AKIA)  QULARNAVEEQQUSIINEQ:  INGERLATSEQATIGIIFFIUP QULLERSAQARFIUSUMI AAMMA/IMALUUNNIIT ANINGAASERIVIMMI QULARNAVEEQQUT

37 37GPS, KISSERUP, CPHGROUP ULLOQEQQASIORNEQ

38 38GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUT

39 39GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUT SUNAAVA?  SULEQATIGIIT MARLUK AMERLANERUSULLUUNNIIT AKORNANNI ALLAGANNGORLUGU IMALUUNNIIT OQAASIINNARTIGUT ISUMAQATIGIISSUT, SULIASSAP AALAJANGERSIMASUP SULIARINISSAANUT IMALUUNNIIT SULIARINNGINNISSAANUT PISUSSAAFFEQALERSITSISOQ  QAFFASISSUTSIT ARLALLIT:  SULLITAT  SULEQATIGISAT  SIUNNERSUISARTUT (SIUNNERSORTIT, EQQARTUUSSISSUSERISUT)  SULISUT  E-MAIL-IKKUT IMALUUNNIIT PAPPIAQQAMI ISUMAQATIGIILLUNI ISUMAQATIGIISSUTAASOQ AAMMA ISUMAQATIGIISSUTAAVOQ

40 40GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUTEQARIAATSIT

41 41GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUTEQARIAATSIT  NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)  PRE-BID ISUMAQATIGIISSUT  SULEQATIGIINNISSANUT ISUMAQATIGIISSUT  IMMERSOQATIGIINNEQ AALLAAVIGALUGU VS. ILUANAARUTINIK AVITSEQATIGIINNEQ  ISUMAQATIGIISSUT JOINT VENTURE  PILERSUISUUNISSAMUT ISUMAQATIGIISSUT  SULEQATAANISSAMUT ISUMAQATIGIISSUT

42 42GPS, KISSERUP, CPHGROUP NON-DISCLOSURE AGREEMENT  PAASISSUTISSANIK, SOORLU AKIGITITAT, TUNISASSIANUT NASSUIAATIT, NIUERFIMMI MISISSUINERIT, INGERLATSINERMUT PERIUSISSAT, SULLITANUT PAASISSUTISSAT, ISERTUUNNEQARTUNIK AAMMA/IMALUUNNIIT MIANERSUUTASSANIK AVITSEQATIGIINNISSAQ PILLUGU ISUMAQATIGIISSUT,  ISUMAQATIGIISSUTIP SULEQATAASUT PAASISSUTISSAT ISUMAQATIGIISSUMMI ILAATINNEQARTUT TAMANUT SAQQUMMIUNNEQANNGINNISSAANNUT ILLERSUSSAVAI  ISUMAQATIGIISSUTIP INNARLERNEQARNERANI TAARSIIVIGINEQARNISSAQ PIUMASAQAATIGINEQARSINNAAVOQ

43 43GPS, KISSERUP, CPHGROUP MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  SULIASSAQARFIUP IMMIKKUULLARISSUP ILUANI SULEQATIGIINNISSAQ PILLUGU ALLAGANNGORLUGU ISUMAQATIGIISSUT, TASSA IMAAPPOQ IMAATTARIAQARANI SULIASSAQ/ISUMAQATIGIISSUT AALAJANGERSIMASOQ  AMERLANERTIGUT KISERMAASSIFFIUSUMIK ISUMAQATIGIISSUT, TASSA IMAAPPOQ ISUMAQATIGIISSUMMI SULIASSAQARFIUP, SULLITAT AAMMA PIFFISSALIUSSATUT AALAJANGIUNNEQARTUP ILUANI ISUMAQATIGIISSUTEQARFIGINEQARTUP ILUANI ALLANIK SULEQATEQARNISSAQ MATTUNNEQARTOQ  TATIGEQATIGIINNERMUT UPPERNARSAAT, SULEQATIGIINNISSARPIAMUT ISUMAQATIGIISSUTAANANI

44 44GPS, KISSERUP, CPHGROUP PRE-BID ISUMAQATIGIISSUT  PIUKKUNNARTUSSARSIUUSSINERMI QINNUTEQARNERMUT AAMMA/IMALUUNNIIT NEQEROORUTEQARNERMUT ATATILLUGU SULEQATIGIIT MARLUK AMERLANERUSULLUUNNIIT ISUMAQATIGIISSUTAAT  IMARISAA (MINNERPAAMIK)  INISSISIMANERUP AKISUSSAAFFIILLU AGGUARNERAT  ISUMAQATIGIISSUTIT SUUSSUSAAT: IMMERSUEQATIGIINNEQ TUNNGAVIGALUGU, ILUANAARUTIT AGGUARNISSAAT IMALUUNNIIT HYBRID  SULEQATAASUT PISASSAAT KIISALU ILUMINNI AKIGITITAT  MOMS AAMMA AKILERAARTARNERMUT TUNNGASUT  SILLIMMASIISSUTEQARNEQ  INATSISIT ATUUTTUT (ISUMAQATIGIISSITSINIARNEQ)

45 45GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULEQATIGIINNISSAMUT ISUMAQATIGIISSUT  SULEQATIGIIT MARLUK ARLALLILLUUNNIIT AKORNANNI PISORTATIGOORTUMIK PISUSSAAFFILIISUMILLU SULEQATIGIINNEQ  SULLITANUT ISUMAQATIGIISSUMMUT ATATILLUGU ISUMAQATIGIISSUTIGINEQARTOQ  SULLITANUT ISUMAQATIGIISSUT ILANNGUSSATUT ILANNGUNNEQASSAAQ  AMERLANERTIGUT PRE-BID ISUMAQATIGIISSUT PIGINEQARTOQ AALLAAVIGALUGU  AMERLANERTIGUT NUNAMI NAMMINERMI AAMMA/IMALUUNNIIT NUNANI TAMALAANI MALITTARISASSAT AALLAAVIGALUGIT, SOORLU ABR 89 KIISALU FIDIC  ABR 89: TEKNIKKIKKUT SIUNNERSIUSARNEQ IKIUUTTARNERLU PILLUGIT AALAJANGERSAKKAT NALINGINNAASUT

46 46GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULEQATIGIINNISSANUT ISUMAQATIGIISSUT  IMARISAI:  SULEQATAASUT  ISUMAQATIGIISSUMMUT /SULIASSAMUT SIUNERTAASOQ  SULEQATAASUT AKORNANNI AKISUSSAAFFIUP AGGUAGAANERA  AKISSARSITITSISARNEQ AAMMA AKILIGASSIISARNEQ  MOMS AAMMA AKILERAARUTIT  SILLIMMASIISSUTEQARNEQ  ISUMAQATIGIISUTIP ATORUNNAARNERA AAMMA/IMALUUNNIIT ALLANNGUUTEQARNERA  SUMIGINNAANEQ  AKERLERIISSUTAASUT

47 47GPS, KISSERUP, CPHGROUP IMMERSOQA- TIGIINNEQ VS ILUANAARU- TIT

48 48GPS, KISSERUP, CPHGROUP IMMERSOQATIGIINNIISAQ AALLAAVIGALUGU ISUMAQATIGIISSUT  UUNGA:  IMMERSUEQATAANEQ NAAPERTORLUGU ISERTITAQARNEQ/AKILIUTEQARNEQ, TASSA IMAAPPOQ IMMERSUEQATAANNGITSOQ ISERTITAQASSANNGILAQ  SIPAARUTIT ENTREPRENØRIMUT SIUTTUUSUMUT TUSSAPPUT (LEAD PARTNER)  AKERLIA:  SULINIUTIT/SULIASSAT TAMARMIK KIKKUNNUT TAMANUT ILUAQUTAASUMIK AGGUARNEQARSINNAANNGILLAT  ANINGAASARTUUTIT NAATSORSUUTIGINEQARIINNGITSUT NTREPRENØRIMIT SIUTTUUSUMIT MATUSSUSERNEQASSAPPUT

49 49GPS, KISSERUP, CPHGROUP ILUANAARUTINIK AVITSEQATIGIINNISSAMUT ISUMAQATIGIISSUT  UUNGA:  ANNAASAQARSINNAANERUP SIAMMARNEQARNERA AAMMA AVITSEQATIGIISSUTIGINEQARNERA – “ALL FOR ONE”  ANINGAASARTUUTIT NAATSORSUUTIGINEQARIINNGITSUT ATAATSIMOORLUNI MATUSSUSERNEQASSAPPUT  AKERLIA:  AMERLANERTIGUT ILUANAARUTIT AVINNEQARNISSAAT ISUMAQATIGIISSUTIGIUMINAATTARPOQ  “FREE LUNCH” SULEQATAASUNUT IMMERSUEQATAANNGITSUNUT IMALUUNNIIT AKISUSSAAFFEQANNGITSUNUT

50 50GPS, KISSERUP, CPHGROUP HYBRID ISUMAQATIGIISSUT  IMMERSUEQATAANEQ AALLAAVIGALUGU AAMMA ILUANAARUTINIK AVITSEQATIGIINNISSAMIK AKULERIISSILLUGIT ISUMAQATIGIISSUT (HYBRID)  ASSERSUUT:  SULISUNUT/SULIASSANUT TUNNGATILLUGU IMMERSUEQATIGIINNISSAQ AALLAAVIGALUGU  PISINIARNERNUT ALLANULLU INGERLAAVARATUMIK ANINGAASARTUUTINUT TUNNGATILLUGU ILUANAARUTINIK AVITSEQATIGIINNISSAQ

51 51GPS, KISSERUP, CPHGROUP JOINT VENTURE ISUMAQATIGIISSUT  IMMIKKUT INATSISITIGUT AKISUSSAASUSSAMIK IMMIKKOORTORTAMIK PILERSITSINEQ, TASSA IMAAPPOQ I/S, APS IMALUUNNIIT A/S  ISUMAA: “JOINT AND SEVERAL LIABLE”  MINNERPAAMIK:  NALUNAARSORSIMANERMUT UPPERNARSAAT (GER NUMMER)  ANINGAASERIVIMMI KONTO  PISORTAT KIISALU SIULERSUISUT TOQQAKKAT  AKTIAATILLIT ISUMAQATIGIISSUTAAT, TASSA IMAAPPOQ PIGINNEQATAASSUTAASUT ALLALLUGIT

52 52GPS, KISSERUP, CPHGROUP PILERSUISUUSUSSANUT ISUMAQATIGIISSUT  ENTREPRENØRIP SIUTTUUSUP AAMMA PILERSUISUUSUSSAT AKORNANNI ISUMAQATIGIISSUT  PILERSUISUUSUSSAP ENTREPRENØRIP SIUTTUUSUP SULLITANUT ISUMAQATIGIISSUTAASA (SULIASSAA) ILAI IMALUUNNIIT TAMAASA ISUMAGISARISSAVAI  AMERLANERTIGUT ENTREPRENØRIP SIUTTUUSUP SULLITAMUT ISUMAQATIGIISSUTAA NAAPERTORLUGU AKISUSSAAFFEQARNEQ “BACK-TO-BACK”  NEQEROORUTEQARNERMUT ATATILLUGU PILERSUISUUSUSSANUT ENTREPRENØRITUT SIUTTUUSUTUT ANNERTUTIGISUMIK UPPERNARSAASIINISSAQ PIUMASARINEQARTANNGILAQ

53 53GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULEQATAANISSAMUT ISUMAQATIGIISSUT  SANATITSISOQ, ILLUSSANIK TITARTAASARTOQ, INGENIØRI AAMMA ENTREPRENØRI ATAATSIMOORLUTIK AMMASUMIK SULEQATIGIINNERMI SULIASSAP SULIARINISSAANUT PISUSSAAFFEQALERTARPUT  AQUTSISOOQATIGIINNIK SULEQATAASUNIT TAMANIT AALLARTITAQARFIGINEQARTUMIK PILERSITSINEQ  SULINIUMMI AQUTSISOOQATIGIITTUSSANIK PILERSITSINEQ KIISALU SULEQATAASUNI TAMAGINNI INISSISIMAFFIIT AGGUAGAANERI AKISUSSAAFFEQARNERLU ALLANNEQARLUTIK  SULEQATAASUNUT TAMAGINNUT SULIASSAT/SULLISSINNISSAT AGGUARNEQARNERAT NASSUIARNEQARNERALLU

54 GPS, KISSERUP, CPHGROUP KAFFEPAUSE 54

55 55GPS, KISSERUP, CPHGROUP SOOQ SULEQATE QARNEQ?

56 56GPS, KISSERUP, CPHGROUP SOOQ SULEQATIGIILERNISSAQ?  SULIASSANUT INNERSUUSSUTINIK AMIGAATEQARNEQ (MISILITTAKKAT)  AKUERSISSUTINIK ALLAGARTAQANNGINNEQ  PIGINNAANEQARNERIK AMIGAATEQARNEQ (SULISUT)  NUNAMI SUMIIFFINNI AALJANGERSIMASUNIINNGINNEQ  ANINGAASAQARNIKKUT PISSAQANNGINNEQ  NEQEROORUTEQARNISSAMUT AAMMA/IMALUUNNIIT SULIASSAP KISIMIILLUNI SULIARINISSAANUT PIFFISSAQANNGINNEQ  ANNAASAQARSINNAANERUP SIAMMARTINNISSAA

57 57GPS, KISSERUP, CPHGROUP EQQAAMAJUK!  AKISUSSAAFFEQARFIIT  NAMMINEQ AKIGITITAT  AKILIINERNUT PIUMASAQAATIT  ISUMAQATIGIISSUTIT ATORUNNAARNERAT  AAQQIAGIINNGISSUTAASUT  PISINNITTUSSAATITAANEQ

58 58GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULEQATIS- SAMIK TOQQAANEQ

59 59GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULEQATISSANIK MISISSUINEQ  INGERLATSINERMI ILEQQORISSAARNEQ  TUSAAMANEQARNEQ  ANINGAASAQARNIKKUT INISSISIMANEQ  TEKNIKKIKKUT PIGINNAANEQARNEQ  MISILITTAKKAT  ATTAVEQARFIIT  IMMAQA ALLAGARTAT AKUERSISSUTIT

60 60GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUMMIK ILUSILERSUINEQ

61 61GPS, KISSERUP, CPHGROUP SULIASSAQ…  TAATSIP ORPIK UPPITIKKUSUPPAA  TAATSIP NAMMINEERLUNI ORPIK UPPITISSINNAANNGILAA  ORPIK SANILIATA NUNAATAATA EQQAANIIPPOQ  ORPIK SAPAATIT AKUKNNERISA 4-IT TULLIUTTUT ILUANNI UPPITINNEQARTUSSAAVOQ  TAATSI MISSINGERSUUTINI ANNIKITSUNIK ATUGASSAQARPOQ

62 62GPS, KISSERUP, CPHGROUP … AAQQIISSUTISSAQ  KEITH ORPINNIK UPPIKAATITSISARNERMUT SULIFFIUTEQARPOQ  KEITH IMMIKKUT ILISIMASAQARPOQ KIISALU ORPINNIK UPPITITSINISSAMUT ALLAGARTAQARLUNI  KEITH-IP MALERUAGASSAT ATTUUMASSUTEQARTUT ISUMANNAALLISAANEQ ILANNGULLUGU ILISIMAARAI  KEITH TAATSIP IKIORNISSAANUT PIFFISSAQARPOQ

63 63GPS, KISSERUP, CPHGROUP ISUMAQATIGIISSUTIP IMARISAI  SUNA SULIARINEQASSAVA?  KIA SUNA SULIARISSAVAA?  SULIASSAQ QANOQ AKEQASSAVA?  PIFFISSAQ QANOQ SIVISUTIGISOQ ATORNEQASSAVA?  AJORTOQASSAGALUARPAT QANOQ PISOQASSAVA?

64 GPS, KISSERUP, CPHGROUP64

65 65GPS, KISSERUP, CPHGROUP EQQARTUUSSISSUSERISOQ PISARIAQARTINNEQARPA?  PISARIAQARTITSISOQARPA? – TAAMAANNGISAANNARPOQ AAMMA TAMATIGUT  ISUMAQATIGIISSUTIP/SULIASSAP ANNERTUSSUSAA  SIUSINNERUSUKKUT SULLITANIK AAMMA /IMALUUNNIIT SULEQATISSANIK SULEQATEQARNEQ  SULEQATAASUT ALLAT EQQARTUUSSISSUSERISUMIK ATUISARNERAT  ISUMAQATIGIISSUTIP PISARIUSSUSAA, TASSA IMAAPPOQ AKISUSSAAFFIK, QULARNAVEEQQUTIT IL.IL.  ATAATSIMIT AMERLANERUSUT PISARIAQARTINNEQARPAT? - TAAMAASSINNAAVOQ  IMMIKKUT ILISIMATUSARNEQ, ASSERSUUTIGALUGU PIGINNITTUSSAATITAANERMUT INATSIT, KATTUNNERIT IL.IL.

66 66GPS, KISSERUP, CPHGROUP EQQARTUUSSISSUSERISOQ VS SIUNNERSORTI?  INATSISILERINIKKUT IKIORTEQARNEQ VS. INGERLATSINERMUT SIUNNERSORTEQARNEQ:  EQQARTUUSSISSUSERISUT SUUT TAMAASA “NALUNNGILAAT”…. TAAMAATTUMIK SUNA AKISSUTISSARSERUSUNNERLUGU AAMMA / IMALUUNNIIT IKIORSERFIGITERUSUNNERLUGU ILISIMASSAVAT  EQQARTUUSSISSUSERISUT AMERLANERTIGUT SULIFFEQARFIUTIT IMALUUNNIIT SULIASSAQARFIK ILINNIIT ILISIMASAQARFIGINNGINNERUSARPAAT – TAMANNA EQQAAMAJUK!  EQQARTUUSSISSUSERISUT ER PARAGRAFFINUT ILINNIARSIMASUUPPUT SULIFFEQARFIMMIK NIUERNIKKUT INGERLATSINISSAMUUNNGITSOQ  SULIFFEQARFIPPIT INGERLANNISSAANUT SIUNNERSUISARTUT IKIORTIGIKKIT, EQQARTUUSSISSUSERISUUNNGITSOQ

67 GPS, KISSERUP, CPHGROUP APEQQUTIT AKISSUTILLU 67

68 68GPS, KISSERUP, CPHGROUP PIKKORISSAANERMUT NALILIINEQ

69 GPS, KISSERUP, CPHGROUP69

70 70GPS, KISSERUP, CPHGROUP PAASISSUTISSANUT ILUAQUTAASUNUT NAJOQQUTARISAT  KALAALLIT NUNAANNI PISORTAT NEQEROORTITSISARNERANNUT MALERUAGASSAT: WWW.UDBUD.GL  DANMARKIMI PISORTAT NEQEROORTITSISARNERAT: WWW.UDBUD.DK  SANAARTORNERMI MALERUAGASSAT: WWW.BYGGERIETSREGLER.DK  NEQEROORTITSINERUP INGERLASARNERA: HTTP://WWW.KFST.DK/OFFENTLIG- KONKURRENCE/UDBUDSPROCESSEN-TRIN-FOR-TRIN

71 71GPS, KISSERUP, CPHGROUP ATTAVEQARFIGITIGUT

72 72GPS, KISSERUP, CPHGROUP ATTAVEQARFISSAT PAASISSUTISSALLU  ATTAVEQARFISSAQ: Taatsi Olsen  OQARASUAAT: +299 56 46 33  E-MAIL: taatsi@greenlandpetroleum.com  WEBSITE: www.suppliers.gl  FACEBOOK: www.facebook.com/suppliersgreenland

73 73GPS, KISSERUP, CPHGROUP QUJANAQ TAKOQQISSUUGUT  JULIE SOPHIE HÜBERTZ, CPHGROUP  KEITH BOULTER, KISSERUP  TAATSI OLSEN, GPS


Download ppt "1GPS, KISSERUP, CPHGROUP KUP II, PIKKORISSAANEQ 8 NEQEROORTITSINEQ AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT."

Similar presentations


Ads by Google