Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Challenge the future Load Flow Problem Parallel Programming on the GPU with MATLAB Erik Berkhof.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Challenge the future Load Flow Problem Parallel Programming on the GPU with MATLAB Erik Berkhof."— Presentation transcript:

1 1 Challenge the future Load Flow Problem Parallel Programming on the GPU with MATLAB Erik Berkhof

2 2 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

3 3 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Vermogen (P) Stroom (I) Spanning (V) Weerstand (R)

4 4 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

5 5 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

6 6 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

7 7 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

8 8 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

9 9 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

10 10 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

11 11 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen GPU (Graphics processing unit) Parallel programmeren

12 12 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Gebruik GPU in MATLAB gpuArray(X) gather(X) Veel functies werken op de GPU arrayfun

13 13 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Nadelen gebruik GPU in MATLAB Kopiëren naar de GPU kost tijd. Geheugen op de GPU. Niet alle functies kunnen gebruikt worden. Format sparse matrices.

14 14 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

15 15 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

16 16 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matpower

17 17 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Poisson matrix

18 18 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Format sparse matrix in MATLAB

19 19 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

20 20 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

21 21 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matrix vector vermenigvuldiging

22 22 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matrix vector vermenigvuldiging Code GPU

23 23 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Codes Bi-CGSTAB Au=b u=bicgstab(A,b) Code type2 Code CPU1 Code GPU Preconditioners

24 24 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

25 25 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Conclusie Parallel programmeren op de GPU in MATLAB kan speed up opleveren. Voor meer speed up voor het berekenen van de load flow problem is MATLAB niet handig. Gebruik hiervoor CUDA.

26 26 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen

27 27 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matrix vector vermenigvuldiging

28 28 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matrix vector vermenigvuldiging

29 29 Challenge the future Inleiding Powersystemen Load flow problem GPU en MATLAB Resultaten voor load flow problems Poisson matrix Parallel programmeren Bi-CGSTAB Conclusie Vragen Matrix vector vermenigvuldiging


Download ppt "1 Challenge the future Load Flow Problem Parallel Programming on the GPU with MATLAB Erik Berkhof."

Similar presentations


Ads by Google