Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KISVÁLLALATOK FEJLESZTÉSE Fodor Tamás

Similar presentations


Presentation on theme: "KISVÁLLALATOK FEJLESZTÉSE Fodor Tamás"— Presentation transcript:

1 KISVÁLLALATOK FEJLESZTÉSE Fodor Tamás tfodor@chello.hu www.tfodor.hu

2 Hogyan kezdjen hozzá? Minden szervezet, cég rendelkezik olyan adottságokkal, képességekkel, amelyekre alapozva, amelyek segítségével végzi tevékenységét. Ezek az adottságok egy működési modellben foglalhatók össze. Egy ilyen modell a következő, amely az EFQM Kiválóság Modelljének egyszerűsített változata.

3 A kisvállalati modell Szervezet Termékek és szogáltatások Vezetés Munka- társak Erőforrások VevőkVevők Célok/tervek PartnerekPartnerek

4 Melyek a fejlesztendő adottságok? A fejlesztendő területeket több módszerrel is meghatározhatja: KJ-Shiba hasonlósági diagrammal, a cég pozíciójából a vállalati életgörbén, különböző kérdőívekkel és azok kiértékelésén keresztül. Például egy kérdőíves felmérés azt mutatja, hogy a cég leggyengébb adottsága a „Termékek és szolgáltatások”.

5 A fejlesztés alapelvei Ezen elvek alapján fejlesztheti a kisvállalati modell adottságait: folyamat központúság, vevő központúság, tényszerűség, folyamatos fejlesztés (Kaizen, PDCA), bevonás és felhatalmazás.

6 Termékek és szolgáltatások Termékek és szolgáltatások fejlesztése Promóció és marketing Előállítás, eladás, szállítás Vevő

7 A fejlesztendő folyamat kiválasztása A folyamat központúság elve alapján az első kérdés az legyen, hogy az adottságon belül melyik folyamattal van baj? A kiválasztáshoz használhatja a már megismert módszereket (hasonlósági diagram, kérdőív), de a legjobb, ha a tényszerűség elvét követve, a folyamat működésének hatékonyságát mutató mérőszámok adatait vizsgálja (feltéve, hogy vannak ilyenek). Tételezzük fel, hogy az ajánlat adási folyamat a gyenge: a megrendelések aránya a kiadott ajánlatokhoz viszonyítva alacsony.

8 Miért veszítik el ajánlataikat? A tényszerűség elvét használva adatelemzést kell végezni. Egy jó CRM (Customer Relationship Management ) rendszer biztosítja ezeket. Ha nincs CRM rendszer, akkor legalább azt el kell érni, hogy az értékesítők egy egyszerű Excel táblázatban vezessék az ajánlat adási folyamat legfontosabb adatait (ajánlat kérés beérkezési ideje, ajánlat kiadási ideje, a megrendelés elvesztésének oka, stb.). Pld. az adatok azt mutatják, hogy megrendeléseket a hosszú ajánlat adási idő miatt veszíti el a cég.

9 A folyamat lerajzolása Ajánlat kérés Termelési terv ellenő. Készlet foglalás, ajánlat kiadása Visszaigazolás, szállítási diszpozíció kiadása Készlet felszabadítás Ajánlat Megrendelés Szállítási diszp. Visszaigazolás Van raktáron? Jött megrendelés a szóban állási hi. belül?

10 Mi az oka a hosszú átfutási időnek? Adatok alapján (tényszerűség) vagy rosszabb esetben az értékesítők beszámolói alapján az a konklúzió, hogy a termelési terv ellenőrzése sok esetben 4-5 napig tart. Ennek oka pedig az, hogy a termelési tervek havi aktualizálása ilyen sok időt vesz igénybe.

11 Fejlesztés A vevő központúság alapján nagyon fontos, hogy az értékesítés (mint a termelés tervezés belső vevője) a legrövidebb idő alatt ellenőrizni tudja a termelési tervet. Ez biztosítja, hogy a cég vevője is gyorsan, megkapja az ajánlatot. A bevonás és felhatalmazás elve alapján a termelés tervezés munkatársaival célszerű meghatározni a fejlesztés céljait (termelési terv aktualizálás 1 nap), a szükséges erőforrásokat (pénz, eszköz, ember) és őket ajánlatos megbízni a fejlesztés végrehajtásával. Ez pld. lehet egy új számítógépes tervezési rendszer.

12 A fejlesztés és eszközeinek részletes leírást megvásárolhatja a www.tfodor.hu/webshop oldalon!


Download ppt "KISVÁLLALATOK FEJLESZTÉSE Fodor Tamás"

Similar presentations


Ads by Google