Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT Automatikus lapozás, zenével További információk: Levelezési cím:

Similar presentations


Presentation on theme: "6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT Automatikus lapozás, zenével További információk: Levelezési cím:"— Presentation transcript:

1

2 6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT Automatikus lapozás, zenével További információk: Levelezési cím:

3 Kovács Nemes László : Székelypálfalva – Hargita -

4 B B K BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT Brahms: Magyar táncok No. 6.

5 aki megért s megértet egy népet megéltet Kányádi Sándor: Játszva magyarul – 1974

6 BBK SZERVEZÉSI ELVEI FESZTIVÁLOS KÖRNYEZET LEZSER, HATÉKONY, NÉPSZERŰSÍTŐ MULTIDISZCIPLINARITÁS TUDÓS-VÁLLALKOZÓ PÁRBESZÉD MINDEN SZAKMA, AMELYIK HOZZÁJÁRUL GENERÁCIÓS HÍD HALLGATÓKTÓL – PROFESSZOROKIG KEZDŐ VÁLLALKOZÓKTÓL – FELSŐ VEZETŐKIG

7 BBK ALAPGONDOLATA ÉRTÉKTERMELŐ ERŐ A VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁS és FELLENDÜLÉS ALAPFELTÉTELE ÖSSZEFOGÁSSAL LEHETÜNK A AZ ÚJ VILÁGREND NYERTESEI A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TUDATA

8 PARADIGMAVÁLTÁS „Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amely a problémát előidézte” Albert Einstein

9 BBK PÉLDAKÉPEI MAGYAR PROFESSZOROK III. VILÁGTALÁLKOZÓJA MPV: Magyar Professzorok Világtanácsa Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad, szeptember 6. Interdiszciplinaritás FRK: FACHHOCHSCHUL- REKTORENKONFERENZ Bad Wiessee, Bajorország, 1995 Nyugdíjas rektoroknak szervezett lezser konferencia

10 BBK TÖRTÉNETE 1.BBK.2010.Verőce, július 3. IV. Erdélyország az én hazám 2.BBK Balatonlelle, július 1-2. I. Magyar Világtalálkozó 3.BBK.2012.Budapest, július 5-6. II. Magyar Világtalálkozó 4.BBK.2013.Budapest, május III. Magyar Világtalálkozó 5.BBK Budapest, május IV. Magyar Világtalálkozó 6.BBK Budapest, május V. Magyar Világtalálkozó

11 BBK FEJLŐDÉSE KONFERENCIA SZERZŐK SZÁMA ELŐADÁSOK SZÁMA SZEKCIÓK SZÁMA 1.BBK BBK BBK BBK BBK BBK.2015.

12 USA Bajor-ország Szabadka Ungvár Komárom Spanyol ország Újvidék Lemberg Temesvár Nagyvárad Kolozsvár Maros- váráshely Csíkszereda Bukarest Óbudai Egyetem Oxford Magyar Világtalálkozó „KÁRPÁT - HAZA” TALÁLKOZÓ

13 1. BBK VERŐCE „BBK „ALAPKŐ” LETÉTEL” BÚJDOSÓ SZÉKELY vendéglőben

14 KONFERENCIA SÁTOR Az ÓBUDAI EGYETEM FORD-A MODELLJE 1. BBK VERŐCE

15 SzNT az ERDÉLYORSZÁG AZ ÉN HAZÁM fesztiválon

16 KEREKASZTAL és FOGADÁS 1. BBK VERŐCE

17 ÉLÉNK ESZMECSERE UTÁN HAZAFELÉ

18 2. BBK BALATONLELLE A KONFERENCIA HELYSZÍNE

19 2. BBK BALATONLELLE Az ELŐADÁSOK

20 2. BBK BALATONLELLE ELŐADÓK és a FOGADÁS

21 2. BBK BALATONLELLE A KONFERENCIA KIADVÁNYA

22 3. BBK BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

23 3. BBK

24

25 3. BBK BUDAPEST KONFERENCIA FOGADÁS

26

27 4. BBK BUDAPEST

28 ÓBUDAI EGYETEM

29 BBK MOLINÓ OE-val 4. BBK BUDAPEST

30 Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa Bene Andrea Boda László Borbély Endre Botos József Botos Katalin Bősze Péter Csath Magdolna Cselényi István Gábor Cseri Judit Élthes Zoltán Eperjesi Zoltán Farkas Imreh Mária Gábor Ágnes Gáti József Gazdag László Göőz Lajos Halabuk József Handa Lászlóné Éva Harangus Katalin Hegedűs Szilárd Horváth Zoltán György Horváth Zsófia Irén Imecs Mária Kádár Péter Kállay László Kárpátiné Daróczi Judit Kolumbán Gábor Kovács Árpád Koós Brigitta Kőrösi Mária Krasznainé Kováss Enikő László Gábor Lenkovics Beatrix Lipták József Loránt Károly Lönhárd Miklós Magyar Donát Major Gyöngyi Matuz János Menyhártné dr. Zsiros Mária Mile Csilla Naár Zoltán Nagy Imre Zoltán Nagy Mariann Veronika Neubauer Éva Olasz Lajos Oros Gyula Ozsváth Judit Pályi Béla Pletl Rita Pongrácz Attila Poór József Radetzky Jenő R. Eszéki Eszter Sándor Tamás Serfőző Gusztáv Simon Erzsébet Somai József Somogyi Ferenc Suplicz Sándor Szabó Béla Szabó Lóránt Szabó Rudolf Szécsi Árpád Szederkényi Kornélia Szentes Erzsébet Szilágyi Ferenc Szóró Ilona Szőcs Katalin Szretykó György Takács Zsolt Tánczos Levente – József Tóth János László Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó Tölgyes Margit Tuzson Tibor Ujváry Gábor Vágány Judit Bernadett Vajda Csilla Vajda Lajos Váralljai Csocsán Jenő Varga János Vígh Elemér Volford László Záhonyi András Zéman Zoltán SZEKCIÓK: 1.PLENÁRIS, MEGNYITÓ 2.VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS és VERSENYKÉPESSÉG, KKV, KLASZTEREK 3.TÖRTÉNELMI 1. 4.MŰSZAKI 5.FELSŐOKTATÁS, KÖZOKTATÁS 6.GLOBALIZÁCIÓ, REGIONALIZÁCIÓ, LOKALIZÁCIÓ és az EU JÖVŐJE 7.TÖRTÉNELMI 2. 8.MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI és TERMÉSZETTUD 9.TÁRSADALOM TUDOMÁNYOK 10.GAZDASÁGI VÁLSÁG, ÁLLAMADÓSSÁG 11.EREDMÉNYEK ÉS A JÖVŐ ESÉLYEI A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN 12.KEREKASZTAL VITA 13.POSZTER 4. BBK BUDAPEST SZERZŐK NÉVSORA

31 4. BBK BUDAPEST

32 5.BBK Budapest Óbudai Egyetem Illényi Katica: Vittorio Monti: Csárdás

33 KÁRPÁT- VERSENYKÉPESSÉG MEDENCEI

34 KÁRPÁT- MEDENCEI VERSENY- KÉPESSÉG 5.BBK OKTATÁS TERMÉ- SZETI FORRÁSOK GAZDASÁG EGÉSZSÉG, DEMO- GRÁFIA VÁLLAL- KOZÁS FEJLESZTÉS NEMZETI ÖSSZE- TARTOZÁS TUDOMÁ- NYOK, K+F TÁRSADA- LOM KÖZBIZ- TONSÁG ÜZLETI HÁLÓZA- TOK INNOVÁ- CIÓ GLOBALI- ZÁCIÓ, LOCALI- ZÁCIÓ v007

35 5. BBK BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM A KONFERENCIA HELYSZÍNE

36

37 5. BBK BUDAPEST

38

39

40 ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÓK PANTEONJA Dr. Somai József

41 5. BBK BUDAPEST Felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás PhD Ma/MSc Ba/BSc FoSzk

42 5. BBK BUDAPEST

43

44 6. BBK BUDAPEST

45 KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGES GAZDASÁGI, OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS TÉR CÉL: MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGEK INTEGRÁCIÓJA

46 A BBK SOROZAT TÁMOGATÓI

47 BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIASOROZAT WEB OLDALA GOOGLE KERESŐ Dr. Tuzson Tibor, SzB elnöke

48 A BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIASOROZAT NÉVADÓI somlyai BÁTHORY ISTVÁN BRASSAI SÁMUEL Herczku Ágnes: Elindultam szép hazámból

49 somlyai BÁTHORY (BÁTHORI ) ISTVÁN (Szilágysomlyó, szeptember 27. – Grodnó, Litvánia december 12.) EErdélyi fejedelem (1571–1586), LLengyelország királya (1576–1586), LLitván nagyfejedelem AA Kolozsvári akadémia megalapítója (1581), (a Szegedi Tudomány- egyetem elődje)

50 MAGYARORSZÁG A XVI. sz. végén

51 BÁTHORY ISTVÁN URALKODÁSA

52 BÁTHORY ISTVÁN 1576–1586: EErdélyi fejedelem LLengyelország királya LLitván nagyfejedelem 2013: VISEGRÁDI NÉGYEK

53 1576–1586: A császártól függetlenített erdélyi fejedelemséget a független magyar állam helyreállítása bázisának tekintette. A török függőség meg- szűntetése. D r. Szabó Béla PhD, 4.BBK : HATÁROKON ÁTÍVELŐ NEMZET- EGYESÍTÉS KÁRPÁT-MEDENCE „ÖTÖDIK ÉGTÁJ” GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA

54 BRASSAI SÁMUEL Az utolsó erdélyi polihisztor (1800. Torockószentgyörgy, június 24. Kolozsvár) AAkadémikus, UUnitárius tudós, AA kolozsvári egyetem professzora, nnyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító. MMagyar Tudós Társaság tagja (MTA), 1837

55 Brassai Sámuel Szülőháza Torockószentgyörgyön

56 Somai József: GAZDASÁG ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYOK BRASSAI SÁMUEL ÉLETMŰVÉBEN Somai József: ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÓK PANTEONJA

57 Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár, Farkas utca

58 Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár, Bel-Magyar utca

59 „Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett.” (Victor Hugo)


Download ppt "6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT Automatikus lapozás, zenével További információk: Levelezési cím:"

Similar presentations


Ads by Google