Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT

Similar presentations


Presentation on theme: "6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT"— Presentation transcript:

1 6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT
Főszervező: ÓBUDAI EGYETEM Társszervezők: MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ és MIKES-JÓSIKA ALAPÍTVÁNY és sokan mások További információk: Levelezési cím: Automatikus lapozás, zenével

2 TEGNAP OKÁN MA A HOLNAPÉRT
Kovács Nemes László : Székelypálfalva – Hargita -

3 B B K BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT 2010-2015
Brahms: Magyar táncok No. 6.

4 aki megért s megértet egy népet megéltet
Kányádi Sándor: Játszva magyarul – 1974

5 A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR ÉLETMINŐSÉG JOBBULÁSÁHOZ
BBK SZERVEZÉSI ELVEI MULTIDISZCIPLINARITÁS TUDÓS-VÁLLALKOZÓ PÁRBESZÉD MINDEN SZAKMA, AMELYIK HOZZÁJÁRUL A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR ÉLETMINŐSÉG JOBBULÁSÁHOZ GENERÁCIÓS HÍD HALLGATÓKTÓL – PROFESSZOROKIG KEZDŐ VÁLLALKOZÓKTÓL – FELSŐ VEZETŐKIG FESZTIVÁLOS KÖRNYEZET LEZSER, HATÉKONY, NÉPSZERŰSÍTŐ

6 BBK ALAPGONDOLATA ÉRTÉKTERMELŐ ERŐ
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TUDATA ÉRTÉKTERMELŐ ERŐ A VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁS és FELLENDÜLÉS ALAPFELTÉTELE ÖSSZEFOGÁSSAL LEHETÜNK A AZ ÚJ VILÁGREND NYERTESEI

7 PARADIGMAVÁLTÁS  „Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani,  amely a problémát előidézte”  Albert Einstein

8 BBK PÉLDAKÉPEI MAGYAR PROFESSZOROK III. VILÁGTALÁLKOZÓJA MPV: Magyar Professzorok Világtanácsa Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad, szeptember 6. Interdiszciplinaritás FRK: FACHHOCHSCHUL- REKTORENKONFERENZ Bad Wiessee, Bajorország, 1995 Nyugdíjas rektoroknak szervezett lezser konferencia

9 BBK TÖRTÉNETE 1.BBK Verőce, július 3. IV. Erdélyország az én hazám 2.BBK Balatonlelle, július 1-2. I. Magyar Világtalálkozó 3.BBK Budapest, július 5-6. II. Magyar Világtalálkozó 4.BBK Budapest, május III. Magyar Világtalálkozó 5.BBK Budapest, május IV. Magyar Világtalálkozó 6.BBK Budapest, május V. Magyar Világtalálkozó

10 BBK FEJLŐDÉSE 1.BBK.2010. 31 25 7 2.BBK.2011. 34 33 5 3.BBK.2012. 60
KONFERENCIA SZERZŐK SZÁMA ELŐADÁSOK SZÁMA SZEKCIÓK SZÁMA 1.BBK.2010. 31 25 7 2.BBK.2011. 34 33 5 3.BBK.2012. 60 10 4.BBK.2013. 101 85 13 5.BBK.2014. 218 183 24 6.BBK.2015.

11 „KÁRPÁT - HAZA” TALÁLKOZÓ
Bajor-ország Lemberg Komárom Ungvár Oxford Óbudai Egyetem USA Magyar Világtalálkozó Nagyvárad Kolozsvár Maros-váráshely Csíkszereda Temesvár Szabadka Bukarest Spanyol ország Újvidék „KÁRPÁT - HAZA” TALÁLKOZÓ

12 „BBK „ALAPKŐ” LETÉTEL” BÚJDOSÓ SZÉKELY vendéglőben
1. BBK VERŐCE „BBK „ALAPKŐ” LETÉTEL” BÚJDOSÓ SZÉKELY vendéglőben

13 Az ÓBUDAI EGYETEM FORD-A MODELLJE
1. BBK VERŐCE KONFERENCIA SÁTOR Az ÓBUDAI EGYETEM FORD-A MODELLJE

14 SzNT az ERDÉLYORSZÁG AZ ÉN HAZÁM fesztiválon
1. BBK VERŐCE SzNT az ERDÉLYORSZÁG AZ ÉN HAZÁM fesztiválon

15 KEREKASZTAL és FOGADÁS
1. BBK VERŐCE KEREKASZTAL és FOGADÁS

16 ÉLÉNK ESZMECSERE UTÁN HAZAFELÉ
1. BBK VERŐCE ÉLÉNK ESZMECSERE UTÁN HAZAFELÉ

17 A KONFERENCIA HELYSZÍNE
2. BBK BALATONLELLE A KONFERENCIA HELYSZÍNE

18 2. BBK BALATONLELLE Az ELŐADÁSOK

19 2. BBK BALATONLELLE ELŐADÓK és a FOGADÁS

20 A KONFERENCIA KIADVÁNYA
2. BBK BALATONLELLE A KONFERENCIA KIADVÁNYA

21 ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
3. BBK BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

22 3. BBK

23 3. BBK

24 3. BBK BUDAPEST KONFERENCIA FOGADÁS

25

26 4. BBK BUDAPEST

27 4. BBK BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM

28 4. BBK BUDAPEST BBK MOLINÓ OE-val

29 4. BBK. 2013. BUDAPEST SZERZŐK NÉVSORA
SZEKCIÓK: PLENÁRIS, MEGNYITÓ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS és VERSENYKÉPESSÉG, KKV, KLASZTEREK TÖRTÉNELMI 1. MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS, KÖZOKTATÁS GLOBALIZÁCIÓ, REGIONALIZÁCIÓ, LOKALIZÁCIÓ és az EU JÖVŐJE TÖRTÉNELMI 2. MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI és TERMÉSZETTUD TÁRSADALOM TUDOMÁNYOK GAZDASÁGI VÁLSÁG, ÁLLAMADÓSSÁG EREDMÉNYEK ÉS A JÖVŐ ESÉLYEI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN KEREKASZTAL VITA POSZTER Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa Bene Andrea Boda László Borbély Endre Botos József Botos Katalin Bősze Péter Csath Magdolna Cselényi István Gábor Cseri Judit Élthes Zoltán Eperjesi Zoltán Farkas Imreh Mária Gábor Ágnes Gáti József Gazdag László Göőz Lajos Halabuk József Handa Lászlóné Éva Harangus Katalin Hegedűs Szilárd Horváth Zoltán György Horváth Zsófia Irén Imecs Mária Kádár Péter Kállay László Kárpátiné Daróczi Judit Kolumbán Gábor Kovács Árpád Koós Brigitta Kőrösi Mária Krasznainé Kováss Enikő László Gábor Lenkovics Beatrix Lipták József Loránt Károly Lönhárd Miklós Magyar Donát Major Gyöngyi Matuz János Menyhártné dr. Zsiros Mária Mile Csilla Naár Zoltán Nagy Imre Zoltán Nagy Mariann Veronika Neubauer Éva Olasz Lajos Oros Gyula Ozsváth Judit Pályi Béla Pletl Rita Pongrácz Attila Poór József Radetzky Jenő R. Eszéki Eszter Sándor Tamás Serfőző Gusztáv Simon Erzsébet Somai József Somogyi Ferenc Suplicz Sándor Szabó Béla Szabó Lóránt Szabó Rudolf Szécsi Árpád Szederkényi Kornélia Szentes Erzsébet Szilágyi Ferenc Szóró Ilona Szőcs Katalin Szretykó György Takács Zsolt Tánczos Levente – József Tóth János László Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó Tölgyes Margit Tuzson Tibor Ujváry Gábor Vágány Judit Bernadett Vajda Csilla Vajda Lajos Váralljai Csocsán Jenő Varga János Vígh Elemér Volford László Záhonyi András Zéman Zoltán

30 4. BBK BUDAPEST

31 5.BBK.2014. Budapest Óbudai Egyetem
Illényi Katica: Vittorio Monti: Csárdás

32 KÁRPÁT- MEDENCEI VERSENYKÉPESSÉG

33 KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENY-KÉPESSÉG 5.BBK.2014.
OKTATÁS TERMÉ-SZETI FORRÁSOK GAZDASÁG EGÉSZSÉG, DEMO-GRÁFIA VÁLLAL-KOZÁS FEJLESZTÉS NEMZETI ÖSSZE-TARTOZÁS TUDOMÁ-NYOK, K+F TÁRSADA-LOM KÖZBIZ-TONSÁG ÜZLETI HÁLÓZA-TOK INNOVÁ-CIÓ GLOBALI-ZÁCIÓ, LOCALI-ZÁCIÓ KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENY-KÉPESSÉG 5.BBK.2014. v007

34 ÓBUDAI EGYETEM A KONFERENCIA HELYSZÍNE
5. BBK BUDAPEST ÓBUDAI EGYETEM A KONFERENCIA HELYSZÍNE

35

36 5. BBK BUDAPEST

37 5. BBK BUDAPEST

38 5. BBK BUDAPEST

39 ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÓK PANTEONJA Dr. Somai József

40 5. BBK BUDAPEST Felsőfokú oktatás PhD Ma/MSc Ba/BSc FoSzk

41 5. BBK BUDAPEST

42 5. BBK BUDAPEST

43 6. BBK BUDAPEST

44 MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGEK
6. BBK BUDAPEST KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGES GAZDASÁGI, OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS TÉR CÉL: MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGEK INTEGRÁCIÓJA

45 A BBK SOROZAT TÁMOGATÓI

46 BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIASOROZAT WEB OLDALA
Dr. Tuzson Tibor, SzB elnöke GOOGLE KERESŐ

47 A BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIASOROZAT NÉVADÓI
somlyai BÁTHORY ISTVÁN BRASSAI SÁMUEL Herczku Ágnes: Elindultam szép hazámból

48 somlyai BÁTHORY (BÁTHORI ) ISTVÁN (Szilágysomlyó, 1533. szeptember 27
somlyai BÁTHORY (BÁTHORI ) ISTVÁN (Szilágysomlyó, szeptember 27. – Grodnó, Litvánia 1586. december 12.) Erdélyi fejedelem (1571–1586), Lengyelország királya (1576–1586), Litván nagyfejedelem A Kolozsvári akadémia megalapítója (1581), (a Szegedi Tudomány- egyetem elődje)

49 MAGYARORSZÁG A XVI. sz. végén

50 BÁTHORY ISTVÁN URALKODÁSA

51 BÁTHORY ISTVÁN 1576–1586: 2013: VISEGRÁDI NÉGYEK Erdélyi fejedelem
Lengyelország királya Litván nagyfejedelem 2013: VISEGRÁDI NÉGYEK

52 BÁTHORY ISTVÁN 1576–1586: A császártól függetlenített erdélyi fejedelemséget a független magyar állam helyreállítása bázisának tekintette. A török függőség meg-szűntetése. Dr. Szabó Béla PhD, 4.BBK.2013. 2013.: HATÁROKON ÁTÍVELŐ NEMZET- EGYESÍTÉS KÁRPÁT-MEDENCE „ÖTÖDIK ÉGTÁJ” GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA

53 BRASSAI SÁMUEL Az utolsó erdélyi polihisztor (1800
BRASSAI SÁMUEL Az utolsó erdélyi polihisztor (1800.  Torockószentgyörgy, 1897. június 24. Kolozsvár) Akadémikus, Unitárius tudós, A kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító. Magyar Tudós Társaság tagja (MTA), 1837

54 Brassai Sámuel Szülőháza Torockószentgyörgyön

55 Somai József: ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI GONDOLKODÓK PANTEONJA
Somai József: GAZDASÁG ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYOK BRASSAI SÁMUEL ÉLETMŰVÉBEN

56 Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár, Farkas utca

57 Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár, Bel-Magyar utca

58 „Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett
„Nincs nagyobb hatalom egy ötletnél, amelynek ideje elérkezett.” (Victor Hugo)


Download ppt "6 éves a BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA SOROZAT"

Similar presentations


Ads by Google