Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1."— Presentation transcript:

1 Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1

2 Cisco Confidential 2 Jak ochranit investici partneru, jak funguje system rezervace dealu, jak funguje Cisco ?

3 Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 3 Enterprise Public Services provider /SP Commercial Partner Led Velocity partners Velocity partners

4 Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 4 Osloveni Partnera Osloveni Distribuce Osloveni Distribuce Podpora Rezervace Objednavka Podpora Rezervace Objednavka Poptavka Cisco Obchodni cyklus

5 © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 5 Zbynek Pakandl Cisco Systems Czech Republic Commercial CZ team and Cisco SB velocity account manager zpakandl@cisco.com Phone: +420 221 435 678 Fax: +420 221 435 113 Cisco Systems Czech Republic s.r.o. Oasis Florenc Pobrežní 394/12 Prague 8 180 00 Czech Republic Cisco.com Cisco.com

6 Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 6

7 Cisco Confidential 7 7 © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Otazky ?

8 Děkuji za pozornost


Download ppt "Cisco Confidential © 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1."

Similar presentations


Ads by Google