Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Information Systems in Information System Models by Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU I.T.U. Faculty of Architecture Spring Construction Projects Management.

Similar presentations


Presentation on theme: "Information Systems in Information System Models by Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU I.T.U. Faculty of Architecture Spring Construction Projects Management."— Presentation transcript:

1 Information Systems in Information System Models by Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU I.T.U. Faculty of Architecture Spring Construction Projects Management

2 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Constr Manager Structur Engineers HVAC Engineers Contractor Suppliers Owner Architect Subcontrac DISTRIBUTED ARCHITECTURE INFORMATION FLOW IS in CONCEPTUAL DIMENSION

3 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Constr Manager Structur Engineers HVAC Engineers Contractor Suppliers Owner Architect Subcontrac INTEGRATED INFORMATION SYSTEM IS in CONCEPTUAL DIMENSION DISTRIBUTED ARCHITECTUREINFORMATION FLOW

4 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS Models in the world ICON - (Intelligent Integration of Information in Construction) (Aouad et al., 1995) RATAS - (Infrastructure for Computer Integrated Construction (Björk, 1994) ATLAS - Architecture, Methodology and Tools for Large Scale Engineering (Bohms et al., 1994) COMMIT - (Construction Modeling and Methodologies for Intelligent Information Integration - Rezgui et al., 1998) COMBINE - Computer Models for the Building Industry in Europe (Dubois et al., 1995) COMPASS – Cost Management Planning Support System (Hastak et al., 1994) SPACE - Simultaneous Prototyping for an Integrated Construction Environment (Underwood and Alshawi, 1997)

5 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS Models in Turkey IMPROMA (IMS) ALVIMA (ALARKO) Integrated Management Information System (ENKA) Integrated Management Information System (STFA) BAAN ERP Project (BAAN) AVINAL Construction Management Set (AVINAL) BMBS Building Cost Information System (ITU) ASAP Automation System for Arch. Practices (ITU) S-3 TUBITAK Automation System for Contractors (ITU) MITOS-E Integrated Autom. Syst. for Constr. Ind. (ITU)

6 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES ENKA INTEGRATED INFORMATION SSYSTEM ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK.

7 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES IMPROM A IMS PROJECT MANAGEMENT SYSTEM ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK. İŞGÜCÜ EKİPMAN ALTYÜKL. ALT İŞ KALEM MALZEMELER Malzeme İhtiyacı Malzeme Talebi Satınalma Teslim Malzemenin Ambardan Çekilmesi Faturalandırma İmalatlar Kaynak Yükleme Satınalma Planı Bütçeleme Aktiviteler İş Programları İş Emirleri Hakediş Raporu Sözleşme-Aktivite/İmalat İlişkisi Güncellenmiş İş Emirleri Metraj Aktivite Atama

8 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management NEMETSCHEK CAD yazýlýmý METRAJ MAHAL METRAJI AKTÝVÝTE ANALÝZLERÝ KEÞÝF ÝMALAT ANALÝZLERÝ TEKLÝF RAYÝÇ & B.FÝYATLAR PÝYASA FÝYATLARI PRIMAVERA PLANLAMA yazýlýmý ÝÞ EMÝRLERÝ BÜTÇE GELÝRLERÝ ÖDEME PLANI MALZEME ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝ MALZEME ALIM PLANI STOK KONTROL ÝMALAT GELÝRLERÝ (HAKEDÝÞ) PUANTAJ ÝÞÇÝLÝK GÝDERÝ MALZEME GÝDERÝ ÖDEME PLANI IS EXAMPLES AVINAL CONSTRUCT. MANAGEMENT SET ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK.

9 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES BAAN BAAN ERP PROJECT ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK. BAAN Planning Scheduling Production Bills Transportation Engineering Estimation Procurem Practice Security

10 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES A.S.A.P. AUTOMATION SYSTEM FOR ARCH. PRACTICES ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK.

11 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management

12 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS ÖRNEKLERÝ S-3 TÜBÝTK ÝNÞAAT YÖNETÝM YAZILIMI IS EXAMPLES S-3 TÜBÝTAK AUTOMATION SYSTEM FOR CONTR. FIRMS ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK.

13 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES MT S COST ESTIMATION SYSTEM ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK.

14 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management

15 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES MITOS ENTEGRE AUTOMATION SYST. FOR CONSTR. INDUSTRY ALAATTIN KANOÐLU Ý.T.Ü. MÝMARLIK FAK. Kalite Otomasyon Sistemi KAOS Proje Planlama ve Programlama Sistemi Girdiler ve Tedarikçiler Enformasyon Sistemi GITES S-3 Maliyet Tasarım Müşteriler Zaman Kalite İnsan K. İletişim Malzeme Projeler Temin Tedarikçi Altyüklenici. Ekipman. AXIS Akademik Enformasyon Sistemi Maliyet Tahmin Sistemi Metraj Keşif Girdi Tabloları Analizler MTS Mimari Büro Enformasyon Sistemi Müh.Büroları Projeler Kalite Maliyet Müşteriler Kitaplık İnsan K. Zaman Tedarikçi MITOS M Arşiv İletişim. Yüklenici Firma Enformasyon Sistemi MS PROJECT

16 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES MITOS - DB AUTOMATION SYST.FOR DESIGN/BUILD ORG. Metraj Keşif Girdi Tabloları Analizler MTS KAOS MS PROJECT GITES NEMETS CHEK MITOS E MITOS E Maliyet Arşiv Zaman Kalite İnsan K. İletişim Malzeme Projeler Temin Tedarikçiler Ekipman Tasarım Kitaplık Proje Planlama Programlama Sistemi Kalite Otomasyon Sistemi S-3 ve MITOS-M Bütünleşik Sistemi Girdiler ve Tedarikçiler Enformasyon Sistemi Maliyet Tahmin Sistemi AXIS Girdiler Altyükleniciler Müşteriler CAD Sistemi Akademik Enformasyon Sistemi

17 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management

18 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management IS EXAMPLES MITOS ENTEGRE LEVELS OF MODULES PROJELER İNSAN K. MALZEME EKİPMAN TASARIM TEDARİKÇİ ALTYÜKL. MÜŞTERİ KALİTE MALİYET TEMİN İLETİŞİM MÜŞTERİ İNSAN K. MALZEME EKİPMAN GİRDİLER TASARIM TEDARİKÇİ MALİYET TEMİN İLETİŞİM KALİTE MENÜ BUTONL ZAMAN MENU BUTONL BİRİNCİ DÜZEY MODÜLLER ÜÇÜNCÜ DÜZEY MODÜLLER KİTAPLIK ARŞİV ALTYÜKL.

19 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management MITOS - Components of the Model Project Management M. Client Management M. Quality Management M. Supplier Management M. Procurement Manag. M. Tima Management M. Materials Manag. M. Sub-contractor Manag. M. Human Resources M.M. Equipment Manag. M. Design Management M. Communication Man. M. Cost Management M. Supplementary Modules (Library, Archive, Codes)

20 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Subcontractor Management Module Subcontractor Management –Subcontractors Info –Work items undertaken –Progress Comunication Management Cost Management –Accounting –Estimation –Progress Payments –Cost Accounting Codes Work Packages Progress Subcontractor ID Commun. Accounting Estimation Progress Paym. Codes

21 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Procurement Management Module Demand Management Order Management Inventory Management –Inventory entries –Inventory out –Inventory status Contract Management Specifications Management Demands Orders Inventory Contracts Specs

22 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Quality Management Module Standards Management Codes, Regulations Specs Library Management –Materials specs –Equipment specs –Production items specs –Administrative specs –Personel specs (work definitions and job descriptions) Standards Codes Specifications

23 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Design Management Module Drawings Management –Preliminary drawings –Shop drawings –Detail drawings –Installation drawings –As-built drawings Process Management –Monumental Buildi.Dept. –Municipality –Fire Department –etc. Document Management –Tapu –Çap –Röperli kroki –vs.

24 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Communications Management Module Management of Messages Management of Approvals Management of Meeting Minutes Management of Writings

25 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Cost Management Module Cost Estimation –Input Table Sets –UP Composition Table Sets –Contractor UP Tables –Subcontractor UP Tables –Bill of Quantity –Project Estimate Cost Planning –Cash flow - income –Cash flow - outcome –Cash flow - integrated Cost Control –Legal Accounting –Cost Accounting Progress Payment –PP for Contractor –PP for Subcontractors –PP for Personnel (payroll) –PP for Laborers –PP for Equipments –PP for Suppliers

26 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Materials Management Module Materials Management Suppliers Management –Suppliers Info –Rates –Specs Procurement Management –Demands –Orders –Inventory –Specs –Contracts Cost Management –Accounts –Finance –Estimation –Progress Payment –Cost Account Codes Quality Management –Standards –Codes and Regulations –Specs Library

27 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Equipment Management Module Equipment Management Maintenance Management Supplier Management Procurement Management –Demands –Orders –Inventory –Specs –Contracts Cost Management –Accounts –Finance –Estimation –Progress Payment –Account Codes Quality Management –Standards –Codes and Regulations –Specs Library

28 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Human Resources Management Module HR Performance Management –Team Groups –Team compositions –Standard productivities –Performance coeff. in Projects HR Cost Management –Accounts –Finance –Estimation –Prograss payment (payroll) –Cost Account codes HR ID Info HR Quality Management –Standards –Codes and Regulations –Specs Library HR Procurement Managm. –Demands –Orders (procedure) –Inventory (status) –Specs (job descriptions) –Contracts

29 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Time Management Module Project Planning & Progr. –Activities –Quantities for activities –Activity durations HR Management –Teams –Team Assignments –Team Performances –Team performance coefficients –Activity performance coefficients Quantities Activities Durations MS Project Performances Coefficients Team assignments Teams

30 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Clients Management Module Clients Management –ID Info –Projects Info Communications Mng. Procurement Mng. –Contracts Management –Specs Management Cost Management –Progress Payments –Accounts –Estimation Contracts Specs Commun Accounts Estimation Progress Payment Codes Clients

31 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Supplementary Modules (Codes) Project Codes –Project status –Project typology –Project phases Production Item Codes –Production groups –WBS codes Supplier Codes Client Codes Subcontractor Codes Cost Codes –Account codes –Contract type codes Design WBS Codes HR Codes –Job definition codes –Group codes –Team groups & team codes Input Item Codes –Laborer codes –Equipment codes –Material codes

32 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Supplementary Modules (Archive) Design Sheets Archive –Preliminary design –Shop drawings –Details –Sub-system drawings –As-built drawings Urban Planning Drawings Archive Document Archive Inforation SystemArchive –Software archive –Data archive Map Archive

33 Dr. Alaattin Kanoglu, I.T.U. Information Systems in Construction Projects Management Supplementary Modules (Library) Books Periodicals Loan Info


Download ppt "Information Systems in Information System Models by Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU I.T.U. Faculty of Architecture Spring Construction Projects Management."

Similar presentations


Ads by Google