Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

San Francisco VY_32_INOVACE_3A5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová.

Similar presentations


Presentation on theme: "San Francisco VY_32_INOVACE_3A5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová."— Presentation transcript:

1 San Francisco VY_32_INOVACE_3A5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová

2 Basic facts 80,000 people – the 4th most populous city in California one of America´s top tourist destinations steep streets more than 50 hills picturesque 19th century architecture

3 History 1776 – a small fort was built by the Spanish 1849 – gold rush – 50,000 people arived many times it has been hit by earthquakes 1906 – the worst earthquake and a fire destroyed 80% of the city

4 Golden Gate Bridge it was built in 1930s you get the great view of the city from it 1,280 metres long it cost 35 million dollars to built the most frequently photographed bridge in the world

5 Alcatraz a famous prison it was built on a rock in the middle of the bay the most feared prison in America famous prisoners : gangsters like Al Capone or Machine Gun Kelly

6 Zdroje - obrázky http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcatraz-Pier39.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SF_Filbert_St_North _Beach_CA.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SF_Filbert_St_North _Beach_CA.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoldenGateBridge- 001.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoldenGateBridge- 001.jpg New Matrix Intermediate, OUP 2006

7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_3A5 Jméno autora: Mgr. Ilona Čechová Název práce: San Francisco Předmět: anglický jazyk Ročník: čtvrtý (pilotováno ve 4.A ) Časová dotace: 20 minut Vzdělávací cíl: seznámit žáky s fakty o známém americkém městě Inovace:využití AV board, mezipředmětové vztahy Vytvořeno:20.3.2012 Pomůcky: Activ board, psací potřeby


Download ppt "San Francisco VY_32_INOVACE_3A5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová."

Similar presentations


Ads by Google