Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ANGLIČTINA 9.ročník Autor: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Základní škola, Komenského 1326, Pelhřimov KUFR VY_22_INOVACE_62.

Similar presentations


Presentation on theme: "ANGLIČTINA 9.ročník Autor: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Základní škola, Komenského 1326, Pelhřimov KUFR VY_22_INOVACE_62."— Presentation transcript:

1 ANGLIČTINA 9.ročník Autor: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Základní škola, Komenského 1326, Pelhřimov KUFR VY_22_INOVACE_62

2 1. Hru hraje 5 skupin po 2 hráčích. 2. Jeden si stoupne zády k plátnu, aby neviděl slova. 3. Druhý napovídá slova tak, aby je jeho spoluhráč uhodl. 4. Při nápovědě smí používat češtinu, ale nesmí použít český překlad slova ani kořen slova. 5. Každá soutěžní dvojice má časový limit na každé slovo. 6. Vyučující po odpovědi posune prezentaci na další slovo. 7. Vyhrává ta dvojice, která uhodne nejvíce slov. Pravidla hry (otázky jsou promítány dataprojektorem na plátno)

3 THE END Player #1 Player #2 Player #4Player #5 Player #3

4 ball THE ENDZPĚT

5 swim THE ENDZPĚT

6 leg THE ENDZPĚT

7 beach THE ENDZPĚT

8 Christmas THE ENDZPĚT

9 tree THE ENDZPĚT

10 television THE ENDZPĚT

11 street dance THE ENDZPĚT

12 football THE ENDZPĚT

13 drink THE ENDZPĚT

14 glass THE ENDZPĚT

15 kitchen THE ENDZPĚT

16 pencil case THE ENDZPĚT

17 teacher THE ENDZPĚT

18 face THE ENDZPĚT

19 the end PLAYER #1 THE ENDZPĚT

20 milk THE ENDZPĚT

21 buses THE ENDZPĚT

22 finger THE ENDZPĚT

23 money THE ENDZPĚT

24 bread THE ENDZPĚT

25 coffee with milk THE ENDZPĚT

26 go THE ENDZPĚT

27 hair THE ENDZPĚT

28 T-shirt THE ENDZPĚT

29 watch (podst.jm.) THE ENDZPĚT

30 pig THE ENDZPĚT

31 hand THE ENDZPĚT

32 apples THE ENDZPĚT

33 car THE ENDZPĚT

34 mother THE ENDZPĚT

35 PLAYER #2 the end THE ENDZPĚT

36 dogs THE ENDZPĚT

37 play THE ENDZPĚT

38 ice tea THE ENDZPĚT

39 uncle THE ENDZPĚT

40 pen THE ENDZPĚT

41 chair THE ENDZPĚT

42 yellow THE ENDZPĚT

43 fifteen THE ENDZPĚT

44 body THE ENDZPĚT

45 jeans THE ENDZPĚT

46 blackboard THE ENDZPĚT

47 scooter THE ENDZPĚT

48 sun THE ENDZPĚT

49 picture THE ENDZPĚT

50 watch TV THE ENDZPĚT

51 PLAYER #3 the end THE ENDZPĚT

52 bath THE ENDZPĚT

53 bicycle THE ENDZPĚT

54 children THE ENDZPĚT

55 table THE ENDZPĚT

56 beer THE ENDZPĚT

57 cow THE ENDZPĚT

58 star THE ENDZPĚT

59 schoolbag THE ENDZPĚT

60 clock THE ENDZPĚT

61 cousin THE ENDZPĚT

62 computer THE ENDZPĚT

63 butter THE ENDZPĚT

64 head THE ENDZPĚT

65 door THE ENDZPĚT

66 books THE ENDZPĚT

67 PLAYER #4 the end THE ENDZPĚT

68 window THE ENDZPĚT

69 sandwich THE ENDZPĚT

70 mouse THE ENDZPĚT

71 plate THE ENDZPĚT

72 classroom THE ENDZPĚT

73 floor THE ENDZPĚT

74 sit THE ENDZPĚT

75 mirror THE ENDZPĚT

76 basketball THE ENDZPĚT

77 banana THE ENDZPĚT

78 orange THE ENDZPĚT

79 mouth THE ENDZPĚT

80 toilet THE ENDZPĚT

81 father THE ENDZPĚT

82 Santa Claus THE ENDZPĚT

83 Math THE ENDZPĚT

84 PLAYER #5 the end THE ENDZPĚT

85 THE END


Download ppt "ANGLIČTINA 9.ročník Autor: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Základní škola, Komenského 1326, Pelhřimov KUFR VY_22_INOVACE_62."

Similar presentations


Ads by Google