Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 THE TARGET VOCABULARY ITEMS FOR THIS PART:

Similar presentations


Presentation on theme: "Www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 THE TARGET VOCABULARY ITEMS FOR THIS PART:"— Presentation transcript:

1 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 THE TARGET VOCABULARY ITEMS FOR THIS PART:

2 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 ALLOCATE (V) AYIRMAK

3 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 COMMODITY (N) MAL

4 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 DECLINE (V)DÜŞÜŞ

5 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 EQUITY (N) HİSSE

6 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 INFLATION (N) ENFLASYON

7 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 NET (ADJ) NET

8 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 PER CAPITA (ADV) KİŞİ BAŞINA

9 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 REGULATE (V) DÜZENLEMEK

10 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 SUBSIDY (N) FON

11 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 TANGIBLE (ADJ) ELLE TUTULUR

12 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 ODD ONE OUT

13 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20

14 TOEFL VOCABULARY 20

15 TOEFL VOCABULARY

16 TOEFL VOCABULARY REVIEW THE FOLLOWING VOCABULARY ITEMS:

17 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY

18 TOEFL VOCABULARY REVIEW THE FOLLOWING VOCABULARY ITEMS:

19 www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY REVIEW THE FOLLOWING VOCABULARY ITEMS:

20 www.ekolayingilizce.com THE END DERSİN SONU. TEKRAR İÇİN BURAYI TIKLA:


Download ppt "Www.ekolayingilizce.com TOEFL VOCABULARY 20 THE TARGET VOCABULARY ITEMS FOR THIS PART:"

Similar presentations


Ads by Google