Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:

Similar presentations


Presentation on theme: "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:"— Presentation transcript:

1 SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT: març

2 2 DADES PERSONALS DEL PACIENT: NOM: Francesc COGNOMS: XXXXXXXXXXXX POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA: XXXXXXXXX TELÈFONS DE CONTACTE: METGE DE CAPÇALERA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... METGES ESPECIALISTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FARMACÈUTIC QUE FARÀ EL SEGUIMENT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DE NAIXEMENT: C.I.P.: Z A O L PROVÍNCIA: Tarragona ADREÇA: C/ XXXXXXXXXXXXX, XX 2on A OFICINA/SERVEI FARMÀCIA Nº: XXXXXXXXXXXX POBLACIÓ: XXXXXXXXXX SIGNATURA DEL FARMACÈUTIC I SEGELL DEL SERVEI/OFICINA DE FARMÀCIA METGES ESPECIALISTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 3 1. Preocupació: Darrerament sagna espontàniament pel nas freqüentment Quant li preocupa? (0-3)*: 2 Inici: gener 2010 Està controlat?: No Observacions: *Puntuació: 0-gens important 1-poc important 2-important 3-molt important 1ª ENTREVISTA: PREOCUPACIONS DEL PACIENT 2. Preocupació: No entén perquè el metge de capçalera li canvia contínuament de marca els medicaments Quant li preocupa? (0-3)*: 2 Inici: 3 anys Està controlat?: No Observacions: Se li explica la política de medicaments genèrics del SCS i els seus objectius. 3. Preocupació: Des de fa 1 any els 2 ulls li ploren molt Quant li preocupa? (0-3)*: 1 Inici: 2009 Està controlat?: No Observacions: Sel deriva a loftalmòleg qui li desobstrueix els canals lacrimals. Discreta milloria. 4. Preocupació: Des de fa 2 anys hipersecreció bronquial amb esputs no purulents Quant li preocupa? (0-3)*: 1 Inici: 2008 Està controlat?: No Observacions: Pacient ex fumador important. Se li explica que la hipersecreció bronquial es normal en cas de MPOC. Controlar que no sigui purulenta (color verdós).

4 4 5. Preocupació: Dificultats en la deglució de medicaments (Pentoxifilina) Quant li preocupa? (0-3)*: 1 Inici: 2008 Està controlat?: No Observacions: Se li recomana que empassi un trago daigua abans del comprimit i un got daigua després per lubricar el tracte digestiu i afavorir el trànsit. *Puntuació: 0-gens important 1-poc important 2-important 3-molt important 1ª ENTREVISTA: PREOCUPACIONS DEL PACIENT 6. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions: 7. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions: 8. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions:

5 5 NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 400MG DG C/8H 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Sí, fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 400mg 1- 0 – 1 (al migdia no sol prendrel) 3.- qui li va receptar?: Metge Vascular 4.- per a què li va receptar?: Vasculopatia perifèrica dextremitats inferiors amb claudicació 5.- com li va el medicament?: Sembla que be 6.- on i com el guarda?: En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): Si 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): No 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): La dosi del migdia a sovint 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): La dosi del migdia a sovint 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: Em costa deglutir les dragees NOM DEL MEDICAMENT: ACID ACETIL SAL·LICÍLIC 100MG CP el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Sí, fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 100mg al migdia. 3.- qui li va receptar?: El cardiòleg arrel de lIAM. 4.- per a què li va receptar?: Per prevenir nous infarts. 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No. 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): Per sempre quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

6 6 NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20 MG CP 0–0-1 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys. 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 20 mg per la nit 3.- qui li va receptar?: El metge internista de lhospital 4.- per a què li va receptar?: Tenia alt el colesterol. 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 20 MG CP 1/ el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: Mig cp de 20mg pels matins 3.- qui li va receptar?: El metge internista 4.- per a què li va receptar?: Tenia la tensió arterial alta 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

7 7 NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?:10mg al migdia 3.- qui li va receptar?: El metge internista de lhospital 4.- per a què li va receptar?: Pel colesterol 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Farà uns 6 mesos 2.- quina dosi pren i a quines hores?:1 c/12h 3.- qui li va receptar?: El metge internista de lhospital 4.- per a què li va receptar?: Pel sucre 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

8 8 NOM DEL MEDICAMENT: VENTOLIN INHALADOR A DEMANDA 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): No, pràcticament mai. 2.- quina dosi pren i a quines hores?:No 3.- qui li va receptar?: Metge Internista 4.- per a què li va receptar?: MPOC 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): A demanda en cas de dificultat respiratòria 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): Sí 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: Sincronització inhalació/respiració NOM DEL MEDICAMENT: 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 3.- qui li va receptar?: 4.- per a què li va receptar?: 5.- com li va el medicament?: 6.- on i com el guarda? 7.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 8.- el pren sempre a lhora que toca? (si/no): 9.- sap fins quan lha de prendre? (si/no) (data): 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?:

9 9 NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 400MG DG C/8H 1.- el pren? (si/no): Sí. La dosi del migdia moltes vegades no. 2.- per a què el pren?: Per la circulació de la cama dreta 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Perquè continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: Costa de deglutir 1ª ENTREVISTA: MEDICACIÓ ANTERIOR NOM DEL MEDICAMENT: ACID ACETIL SAL·LICÍLIC 100MG CP el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: per no tornar a tenir un IAM 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: Sagno freqüentment pel nas. NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20 MG CP 0– el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: pel colesterol 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 20 MG CP 1/ el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Per controlar la pressió 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No. Es realitzaran 5 preguntes per medicament. En aquest cas és interessant saber si el pacient continua prenent la medicació o no i perquè conserva aquesta medicació.

10 10 NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Pel colesterol. 3.- com li va?: Be. 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No. NOM MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Pel sucre. 3.- com li va?: Be. 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: SALBUTAMOL INHALADOR A DEMANDA 1.- el pren? (si/no): No el necessito 2.- per a què el pren?: Per respirar millor 3.- com li va?: No el faig servir 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: 1.- el pren? (si/no): 2.- per a què el pren?: 3.- com li va?: 4.- on i per què el guarda?: 5.- algun fet a destacar?: 1ª ENTREVISTA: MEDICACIÓ ANTERIOR

11 11 TEST DE BATALLA Malaltia: VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): No ho sap. 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): les cames 1ª ENTREVISTA: FASE DE REPÀS Malaltia: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lessionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Pulmons Malaltia: HIPERTENSIÓ ARTERIAL 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): No Malaltia: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Ulls Malaltia: HIPERCOLESTEROLÈMIA 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cor Malaltia: 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no):

12 12 PROBLEMA DE SALUT: : VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ DATA DINICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): Sí QUINA MEDICACIÓ PREN?: HemovasPRINCIPI ACTIU: Pentoxifilina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 400mg c/8h INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí ALTRES: SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): No SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): Sí En cas afirmatiu, indiqueu quin: No es pren de forma continuada la dosi del migdia (pren una mica de conyac amb el cafè i li fa por que interaccioni). PROBLEMA DE SALUT: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA DATA DINICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): Sí QUINA MEDICACIÓ PREN?: Ventolin a demanda PRINCIPI ACTIU: Salbutamol DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: A demandaINICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí ALTRES: ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Si SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): Sí En cas afirmatiu, indiqueu quin: Li costa sincronitzar respiració/inhalació amb Ventolin

13 13 PROBLEMA DE SALUT: : HIPERTENSIÓ ARTERIAL DATA DINICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Enalaprilo 10mg cp PRINCIPI ACTIU: Enalaprilo DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 10mg al matí INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Si ALTRES: SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Sí SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): En cas afirmatiu, indiqueu quin: El metge li prescriu cp de 20mg que te que fraccionar per la meitat. Existeixen presentacions de 10mg. Perill de malfraccionament dels comprimits. Recomano que li comenti al seu metge. PROBLEMA DE SALUT: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 DATA DINICI: Uns 6 mesos ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Efficib PRINCIPI ACTIU: Metformina/Silagliptina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 1000mg/50mg c/24hINICI DE LA MEDICACIÓ (data): 6 mesos ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Si ALTRES: ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Si ÉS COMPLIDOR? (si/no): Si SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): No En cas afirmatiu, indiqueu quin:

14 14 PROBLEMA DE SALUT: HIPERCOLESTEROLÈMIA DATA DINICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Pravastatina 20mg cp PRINCIPI ACTIU: Pravastatina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 20mg cp nit INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí ALTRES: SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Sí SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): No En cas afirmatiu, indiqueu quin: PROBLEMA DE SALUT: DATA DINICI: ESTÀ CONTROLAT? (si/no): PREOCUPA?(si/no): QUINA MEDICACIÓ PREN?: PRINCIPI ACTIU: DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ:INICI DE LA MEDICACIÓ (data): ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): ALTRES: ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): ÉS COMPLIDOR? (si/no): SHA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): En cas afirmatiu, indiqueu quin:

15 15 NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXX PRM CAUSANT: Conservació inadequada Altres (descriure): Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat defectes adversos Oferir educació sanitària Facilitar informació al pacient Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància dacord amb la legislació vigent MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): Incompliment amb la dosi del migdia de la Pentoxifilina. Recomano al metge canviar a Pentoxifilina 600mg cp 1–0-1 El pacient i el metge accepten la recomanació.

16 16 NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXX PRM CAUSANT: Conservació inadequada Altres (descriure): Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat defectes adversos Oferir educació sanitària Facilitar informació al pacient Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància dacord amb la legislació vigent MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): El pacient manifesta sagnar pel nas freqüentment. Recomano al metge internista ladministració a dies alterns durant 15 dies de lAdiro 100mg per veure si es normalitza el problema. El pacient i internista accepten la proposta.

17 17 NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXXX PRM CAUSANT: Conservació inadequada Altres (descriure): Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat defectes adversos Oferir educació sanitària Facilitar informació al pacient Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància dacord amb la legislació vigent MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): El pacient manifesta sagnar pel nas freqüentment. Recomano al metge internista ladministració a dies alterns durant 15 dies de lAdiro 100mg per veure si es normalitza el problema. El pacient i el metge Internista accepten la proposta. El PRM persisteix malgrat disminuir la freqüència del sagnat pel nas. Recomano canviar lAdiro 100mg per Clopidogrel 75mg cp (diferent mecanisme dacció). El pacient i el metge internista accepten la proposta.

18 18 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ PRM resoltPRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com sha dut a terme la intervenció?: Proposta al pacient i trucada al seu metge. Perquè no sha acceptat la intervenció? Sha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? Sha disminuït el nombre de dosis de medicament. Observacions: PRM objecte de la intervenció: Incompliment dosi migdia de Pentoxifilina

19 19 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ PRM resoltPRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com sha dut a terme la intervenció?: Proposta verbal al pacient i proposta al seu metge per trucada telefònica. Perquè no sha acceptat la intervenció? Sha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? Sha disminuït el número de dosis de medicaments a administrar. Observacions: PRM no resolt. Als 15 dies el pacient sagna menys però continua sagnant pel nas. PRM objecte de la intervenció: Sagnat pel nas segurament per lAdiro 100mg cp

20 20 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ PRM resoltPRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com sha dut a terme la intervenció?: Proposta verbal al pacient i telefònica al seu metge. Perquè no sha acceptat la intervenció? Sha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? Es manté. Observacions: PRM resolt, el pacient deixa de sagnar. PRM objecte de la intervenció: Sagnat pel nas segurament per lAdiro 100mg cp. La primera proposta dadministrar a dies alterns lAdiro-100 no resol del tot el PRM. Es proposa canviar lAdiro-100 per Clopidogrel 75mg cp 1-0-0

21 21 ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 600MG CP soblida alguna vegada de prendre el medicament?: No 2.- el pren sempre a lhora que toca? : Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? : No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: CLOPIDOGREL 75MG CP soblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a lhora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20MG CP NIT 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a lhora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 10 MG CP soblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a lhora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP soblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a lhora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

22 22 NOM DEL MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP C/12H 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a lhora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a lhora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a lhora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a lhora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- soblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a lhora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC

23 23 TEST DE BATALLA Malaltia: VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí, per sempre 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Les cames. ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC Malaltia: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Pulmons Malaltia: HIPERTENSIÓ ARTERIAL 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cervell. Malaltia: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Ulls Malaltia: : HIPERCOLESTEROLÈMIA 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cor Malaltia: 1.Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): 2.Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): 3.Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no):

24 24 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Home de 78 anys, jubilat (autònom, regentava un taller de fusteria i una botiga de mobles), casat, 2 fills, ex-fumador important (40 cigarretes al dia fins el 7/07/2000), lleu consum enòlic, no altres hàbits tòxics, no al·lèrgies medicamentoses, 80 Kg, 169 cm (IMC= 28), perímetre cintura = 101 cm. Antecedents patològics: 1.Infart agut de miocardi inferior (25/03/1979). 2.Estenosi carotidea bilateral (16/10/2000). 3.Accident Isquèmic Transitori (TIA) (16/10/2000). 4.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) (2000). 5.Aneurisma aorta abdominal (2005). 6.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació (2005). 7.Hipertensió arterial (2005). 8.Hipercolesterolèmia (2005). 9.Diabetis Mellitus tipus 2 (2009). Antecedents quirúrgics: Intervenció triple By-Pass aorto-coronari (16/07/2001). Cataractes ambdós ulls (26/07/2005 i 26/08/2005). Intervenció hernia inguinal (30/01/2008). Medicació actual: Pentoxifilina 600mg cp – 1 (Abans 400mg dg c/8h) Clopidogrel 75mg cp 0 – 1 – 0 (Abans AAS 100mg cp) Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 1 Ezetimiba 10mg cp 0 – Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 0 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – Salbutamol inhalador A demanda Preocupacions: 1.Sagnat nasal freqüent 2.Els 2 ulls li ploren molt 3.Hipersecreció bronquial 4.Dificultat deglució lleu 5.Canvi continuo de marques en la prescripció INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

25 25 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Resposta a 1.: Segurament degut a excés dacció antiagregant de lAAS. Resposta a 2.: Derivo a loftalmòleg. Resposta a 3.: Secundari a la MPOC. Control esputs purulents. Resposta a 4.: Lubricar el tracte digestiu amb aigua abans de ladministració del medicament. Resposta a 5.: Explico la política de genèrics del CatSalut. Test de Batalla Basal (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: 1.Infart agut de miocardi inferior- 2.Aneurisma aorta abdominal- 3.Estenosi carotidea bilateral- 4.Accident Isquèmic Transitori (TIA)- 5.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació3 6.Hipertensió arterial3 7.Hipercolesterolèmia3 8.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)3 9.Diabetis Mellitus tipus 23 Test de Morisky – Green Basal (grau de compliment del tractament): 1.Soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 2.El pren sempre a lhora que toca? (si/no): 3.Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 4.Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 400mg dg – 10 Àcid Acetil·salicílic 100mg cp 0 – 1 – 04 Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 14 Ezetimiba 10mg cp 0 – 1 – 04 Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 04 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 14 Salbutamol inhalador A demanda4 Pacient complidor excepte amb Pentoxifilina 400mg dg INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

26 26 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Problemes Relacionats amb els Medicaments detectats: 1.Incompliment terapèutic: Incompliment gairebé del 100% amb la dosi del migdia de la Pentoxifilina 400mg dg. Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar a Pentoxifilina 600mg cp 1–0-1 prèvia acceptació del pacient. Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM resolt totalment, el pacient millora un 100% el compliment. 2. Efecte secundari: El pacient sagna pel nas freqüentment. a) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge administrar Adiro-100 a dies alterns durant dies, prèvia acceptació del pacient. a) Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM no resolt totalment, el pacient continua sagnant. b) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar Adiro-100 a dies alterns per Clopidogrel 75mg cp 1-0-0, prèvia acceptació del pacient. b) Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM resolt totalment, el pacient ja no sagna. INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

27 27 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Test de Batalla Final (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: 1.Infart agut de miocardi inferior- 2.Aneurisma aorta abdominal- 3.Estenosi carotidea bilateral- 4.Accident Isquèmic Transitori (TIA)- 5.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació3 6.Hipertensió arterial3 7.Hipercolesterolèmia3 8.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)3 9.Diabetis Mellitus tipus 23 Test de Morisky – Green Final (grau de compliment del tractament): 1.Soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 2.El pren sempre a lhora que toca? (si/no): 3.Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 4.Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 600mg cp – 14 Clopidogrel 75mg cp 0 – 1 – 0 4 Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 14 Ezetimiba 10mg cp 0 – 1 – 04 Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 04 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 14 Salbutamol inhalador A demanda4 Recomanacions: Tornar a fer seguiment farmacoterapèutic quan hi hagi canvis de medicació o daquí 6 mesos. INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

28 28 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Signatura: Farmacèutic: XXXXXXXXXXXXXXXX Lliçenciat en Farmàcia XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 3 novembre 2010 INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC


Download ppt "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:"

Similar presentations


Ads by Google