Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Illumina MikroArray Uygulamaları Proje Geliştirme Koordinatörü A.Eren SAYIN.

Similar presentations


Presentation on theme: "Illumina MikroArray Uygulamaları Proje Geliştirme Koordinatörü A.Eren SAYIN."— Presentation transcript:

1 Illumina MikroArray Uygulamaları Proje Geliştirme Koordinatörü A.Eren SAYIN

2 iScan™ System Semi-confocal laser scanning system Resolution, 0.5 micron Dual line - lasers at 532 & 658nm Fully automated operation Compact bench top system POWERFUL & ECONOMICAL MICROARRAY PLATFORM

3 Liquid Handling Robotics  Kullanılabilir Assayler  Infinium  GoldenGate  DASL  Günlük 4.000 örnek  8-tip konfigurasyon  Robotik Kol  Liquid Handling (LiHa)  Robotic Manipulation (RoMa)  Tube pick-up/place Pre-PCR vs. Post-PCR Tecan EVO-150

4 Sistem Uygulamaları  Tüm genom genotiplendirme  CNV-LOH analizi  Moleküler Karyotiplendirme  Kanser geneti ğ i  Agrigenomik uygulamalar  Ba ğ lantı (Linkaj) Analizi  Hedef Genotiplendirme  Custom Genotiplendirme  Epigenetik Uygulamalar  Tüm genom gen ekspresyonu

5 Infinium HD Sitogenetik Çipleri

6 Arrayler ve Sitogenetik

7 Moleküler Karyotipleme (Human CytoSNP-12)  Tüm bilinen sitogenetik abnormalitelerin kapsar  Her 10 kb’ da bir genetik marker  Subtelomerik, Pericentromerik bölgeleri ve Sex kromozomarını kapsar  Düşük miktarda DNA gereksinimi (200 ng total)  Bir çipte 12 Örnek uygulanır, PCR Free Hizmet Fiyatı: 980 TL (KDV ve Biyoinformatik dahil)

8 KaryoStudio Genetik Raporu

9

10

11 Infinium HD Sitogenetik Çipleri Human660W-Quad  Her örnek için >610 K marker  Bir çip 4 örnek  Geniş kapsamlı genomik kapsam  En bilinen 5.000 CNV bölgesi  Düşük miktarda DNA gereksinimi (200 ng total) Human1M-Duo  Her örnek için > 1M marker  Bir çip 2 örnek  GWAS  CNV Probları  Düşük miktarda DNA gereksinimi (400 ng total)


Download ppt "Illumina MikroArray Uygulamaları Proje Geliştirme Koordinatörü A.Eren SAYIN."

Similar presentations


Ads by Google