Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 km Fly Terrestrial Locomotion Preen Stand Sit Assessing bird behaviour from accelerometer measurements Willem Bouten Institute for Biodiversity.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 km Fly Terrestrial Locomotion Preen Stand Sit Assessing bird behaviour from accelerometer measurements Willem Bouten Institute for Biodiversity."— Presentation transcript:

1 2 km Fly Terrestrial Locomotion Preen Stand Sit Assessing bird behaviour from accelerometer measurements Willem Bouten w.bouten@uva.nl Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics University of Amsterdam

2 Solar powered GPS logger 12 – 18 g HR: 3 seconds interval 50 - 10.000 measurements per day Accelerometer Bi-directional wireless data transmission Upload new measurement schemes Base station & (mobile) relay network BMSoS building blocks UvA- GPS systeem

3 BMSoS building blocks UvA- GPS systeem SARA Remote control Base station

4 Accelerometer

5 Questions? Walk Flap Soar Stand Sit W. Stork M. Harrier C. Buzzard Oystercatcher H. Pigeon

6 Flight strategy In total during flight: Flap: 7.8% Soar/Glide : 92.2% Flap Soar/Glide Stand

7

8

9 Voornaamste vragen/mogelijkheden 1.Hoe om te gaan met verschillend gedrag in 1 serie? (K-means?) 2.Is het mogelijk om gedrag van scholeksters unsupervised te classificeren? (er is een validatie-set aanwezig) 3.Is het resultaat te begrijpen (interpreteren?) 4.Is het resultaat van 2 te vertalen naar andere vogelsoorten? 5.Wat is de bruikbaarheid van bestaande software? (Sakamoto et al, 2009, PLosOne) 6.???


Download ppt "2 km Fly Terrestrial Locomotion Preen Stand Sit Assessing bird behaviour from accelerometer measurements Willem Bouten Institute for Biodiversity."

Similar presentations


Ads by Google