Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood.

Similar presentations


Presentation on theme: "WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood."— Presentation transcript:

1 WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 1.5m @ LMWD, or RG >= 80mm/h @ LMWD. Hourly repor- ting by rain/WL monitor Condition Content by PAGASA/LGUs/FOC, Design by GTZ-EnRD, 2007, Barangay Level ? Level 1 Alert, Stand By High probability of flood Warn households (slow single acoustic signal) Info about flood, advice to start slow preparatory activities, like gathering children, animals Alert BDCC members and ask them to go on standby Alert Search and Rescue Teams and ask them to go on standby Check status of/access to and prepare Evacuation Center Listen to status report on DYMP Level 1 Alert, Stand By High probability of flood Warn households (slow single acoustic signal) Info about flood, advice to start slow preparatory activities, like gathering children, animals Alert BDCC members and ask them to go on standby Alert Search and Rescue Teams and ask them to go on standby Check status of/access to and prepare Evacuation Center Listen to status report on DYMP Level 2 Preparation Flood is inevitable within some hours Warn households (slow double acoustic signal) Households advised to prepare for evacuation: * Prepare Emergency Pack for five days (water and food, cloth, etc.) * Secure vulnerable items in household Prepare and open Evacuation Centers (e.g. lights, water, toilets, beds, blankets, medicine, etc.) Listen to status report on DYMP Level 2 Preparation Flood is inevitable within some hours Warn households (slow double acoustic signal) Households advised to prepare for evacuation: * Prepare Emergency Pack for five days (water and food, cloth, etc.) * Secure vulnerable items in household Prepare and open Evacuation Centers (e.g. lights, water, toilets, beds, blankets, medicine, etc.) Listen to status report on DYMP Level 3 Evacuation Flood coming any time Warn households (fast, continuous acoustic signal) Households ordered to evacuate and bring Emergency pack for at least 5 days Check evacuated houses Head count at evacuation center Listen to status report on DYMP Level 3 Evacuation Flood coming any time Warn households (fast, continuous acoustic signal) Households ordered to evacuate and bring Emergency pack for at least 5 days Check evacuated houses Head count at evacuation center Listen to status report on DYMP Flood Level 1 Alert Stand By Flood Level 2 Preparation Flood Level 3 Evacuation

2 Municipality of PaloMunicipality of PastranaMunicipality of DagamiMunicipality of Tanauan LMWD WL >= 2.00 m. Baha maabot ha San Benito Bridge ha ubos hin lima (5) ka oras LMWD WL >= 2.50 m. Baha maabot na ha San Benito Bridge ug maabot ha iba nga lugar ha di maiha nga oras MGA BASIHANAN HAN BAHA Content by PAGASA/LGUs/FOC, Design by GTZ-EnRD, 2007, Barangay Level, Waray version ? HATAAS NGA POSIBILIDAN HIN PAGBAHA Mga Buruhaton :  Ig alerto dayon ngan tirukon an mga miembro han BDCC ug iba pa nga mga boluntaryo nga grupo  Tag-usa nga hinay-hinay nga pagbagting  Igpasabot ha mga panimalay an posibilidad nga mabaha  Panginanu-on ngan andamon an evacuation center  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha HATAAS NGA POSIBILIDAN HIN PAGBAHA Mga Buruhaton :  Ig alerto dayon ngan tirukon an mga miembro han BDCC ug iba pa nga mga boluntaryo nga grupo  Tag-usa nga hinay-hinay nga pagbagting  Igpasabot ha mga panimalay an posibilidad nga mabaha  Panginanu-on ngan andamon an evacuation center  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha BAHA MAABOT HIN PIRA KA ORAS Mga Buruhaton :  Igpasabot dayon ha mga balay nga an baha maabot ha sulod hin lima (5) ka oras  Tagduha nga hinayhinay nga pagbagting  Sagdunan an mga panimalay han mga pangandaman san-o umibakwit, gamit an listahan ngan ipahimos an mga importante nga mga kagamitan ha balay  Panginanu-on an mga kagamitan ha evacuation center (suga, medisina, irinmon nga tubig, higdaan, taklap, kasilyas ug iba pa)  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha BAHA MAABOT HIN PIRA KA ORAS Mga Buruhaton :  Igpasabot dayon ha mga balay nga an baha maabot ha sulod hin lima (5) ka oras  Tagduha nga hinayhinay nga pagbagting  Sagdunan an mga panimalay han mga pangandaman san-o umibakwit, gamit an listahan ngan ipahimos an mga importante nga mga kagamitan ha balay  Panginanu-on an mga kagamitan ha evacuation center (suga, medisina, irinmon nga tubig, higdaan, taklap, kasilyas ug iba pa)  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha BAHA MAABOT HA DIRI MAIHA NGA PANAHON Mga Buruhaton :  Igpasabot dayon ha mga panimalay an baha nga maabot na, ha diri maiha nga panahon  Paspas nga padayon nga pagbagting  Sagdunan dayon pagibakwit an mga panimaly nga hataas an posibilidad nga maabot han baha  Dad-on an mga kinahanglanon nga mga kagami- tan ngan pagka-on nga mailob hin lima(5) ka adlaw Ihapon an miembro han kada pamilya ha evacuation center  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha BAHA MAABOT HA DIRI MAIHA NGA PANAHON Mga Buruhaton :  Igpasabot dayon ha mga panimalay an baha nga maabot na, ha diri maiha nga panahon  Paspas nga padayon nga pagbagting  Sagdunan dayon pagibakwit an mga panimaly nga hataas an posibilidad nga maabot han baha  Dad-on an mga kinahanglanon nga mga kagami- tan ngan pagka-on nga mailob hin lima(5) ka adlaw Ihapon an miembro han kada pamilya ha evacuation center  Pamati ha radyo ug ha mga natutungdan bahin han kahimtang han baha LMWD WL >= 1.50 m. RG >= 80mm/hr. Kada oras nga pagpasabot tikang ha operation center Province of Leyte Flood Level 3 Ibakwisyon Flood Level 2 Pangandaman Flood Level 1 Alerto

3 WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 1.5m @ LMWD, or RG >= 80mm/h @ LMWD. Hourly repor- ting by rain/WL monitor Condition Content by PAGASA/LGUs/FOC, Design by GTZ-EnRD, 2007, Municipal Level ? Alert, Stand By High probability of flood Warn all BDCCs in flood-prone area Info about flood, advice to start slow preparatory activities, gather children, animals Alert MDCC members and ask them to go on standby Alert Search and Rescue Teams and ask them to go on standby Inform PNP Check status of/access to and prepare municipal Evacuation Center Listen to status report on DYMP Alert, Stand By High probability of flood Warn all BDCCs in flood-prone area Info about flood, advice to start slow preparatory activities, gather children, animals Alert MDCC members and ask them to go on standby Alert Search and Rescue Teams and ask them to go on standby Inform PNP Check status of/access to and prepare municipal Evacuation Center Listen to status report on DYMP Preparation Flood is inevitable within some hours Warn all BDCCs in flood-prone area Advice households to prepare for evacuation: * Prepare Emergency Pack for five days (water and food, cloth, etc.) * Secure vulnerable items in Household Prepare and open municipal Evacu- ation Centers (e.g. lights, water, food, toilets, beds, blankets, medicine, etc.) Listen to status report on DYMP Preparation Flood is inevitable within some hours Warn all BDCCs in flood-prone area Advice households to prepare for evacuation: * Prepare Emergency Pack for five days (water and food, cloth, etc.) * Secure vulnerable items in Household Prepare and open municipal Evacu- ation Centers (e.g. lights, water, food, toilets, beds, blankets, medicine, etc.) Listen to status report on DYMP Evacuation Flood coming any time Advice all BDCCs in flood-prone area. Order households to evacuate and bring Emergency pack for at least 5 days Check evacuated houses Head count at evacuation center Listen to status report on DYMP Evacuation Flood coming any time Advice all BDCCs in flood-prone area. Order households to evacuate and bring Emergency pack for at least 5 days Check evacuated houses Head count at evacuation center Listen to status report on DYMP Municipality of PaloMunicipality of PastranaMunicipality of DagamiMunicipality of TanauanProvince of Leyte

4 WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.0m @ LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 2.5m @ LMWD Flood is past San Benito Bridge and will reach other barangays any time. WL >= 1.5m @ LMWD, or RG >= 80mm/h @ LMWD. Hourly repor- ting by rain/WL monitor Condition Content by PAGASA/LGUs/FOC, Design by GTZ-EnRD, 2007, Flood Operation Center Level ? Alert, Stand By High probability of flood Warn all MDCCs in flood-prone area Info about Flood Warning Level 1 Inform PDCC of WL 1 Alert Office of Civil Defense Ask the Search and Rescue Team to go on standby Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 1 Alert, Stand By High probability of flood Warn all MDCCs in flood-prone area Info about Flood Warning Level 1 Inform PDCC of WL 1 Alert Office of Civil Defense Ask the Search and Rescue Team to go on standby Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 1 Preparation Flood is inevitable within some hours Warn all MDCCs in flood-prone area Info about Flood Warning Level 2 Inform OCD, PDCC of WL 2 Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 2 Preparation Flood is inevitable within some hours Warn all MDCCs in flood-prone area Info about Flood Warning Level 2 Inform OCD, PDCC of WL 2 Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 2 Evacuation Flood coming any time Order all MDCCs in flood-prone area to evacuate residents at risk. Info about Flood Warning Level 3 Inform OCD, PDCC of WL 3 Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 3 Evacuation Flood coming any time Order all MDCCs in flood-prone area to evacuate residents at risk. Info about Flood Warning Level 3 Inform OCD, PDCC of WL 3 Inform DYMP to broadcast status report: Flood Warning Level 3 Municipality of PaloMunicipality of PastranaMunicipality of DagamiMunicipality of TanauanProvince of Leyte


Download ppt "WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood will be at San Benito Bridge in <5 hours. WL >= LMWD Flood."

Similar presentations


Ads by Google