Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met

Similar presentations


Presentation on theme: "LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met"— Presentation transcript:

1 LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met
digitale frequentie weergave met 4 cijfers en automatische bereik instelling Generator: Exar – IC XR2206 voor signaal opwekking. 6 frequentie bereiken: 4 40 Hz Hz Hz 4 40 kHz kHz kHz Uitgangsbuffer TDA1034 1:100 verzwakker Sweep generator met sweep zaagtand 0…5V uitgang Blok uitgang met 5V slag of open collector Interne Frequentie teller: - Automatische bereik omschakeling door detectie van frequentie gebied Mee lopende punt weergave 4 frequentie bereiken: Frequentie gebied Meet tijd onder 1kHz 1 sec tussen 1kHz en 10kHz 0.1 sec tussen 10kHz en 100kHz 10 msec boven 100kHz 1 msec - Multiplexer voor 4 LED displays, zodat 1 BCD naar 7 segments decoder volstaat Decimaal tellers, gevolgd door latches met multiplexer voor aansturing displays Digitaal opgewekte reset en latch signalen Mhz Xtal gebruikt als referentie

2 9 Block output buffer LF Function generator 4 10 Supply
Frequency Counter low frequency Wave generator IC XR2206 5 Sine/Triangle output buffer 6 5 Sweep generator Frequency ranges: 4 – Hz 40 – Hz 400 – Hz 4 – kHz 40 – kHz 200 – 1400 kHz 2 3 Voltage buffer and combiner 1 8 Controls, inputs, outputs: 1 Frequency setting 2 Sweep on/off 3 Sweep range 4 OC/TTL dig 5 OUT ana 6 Sine/triangle 7 Frequency range 1…6 8 Sweep output signal 9 block wave output 10 4 digit frequency display FREQ SWEEP LEVEL RANGE FREQ DISPL sweep out out sweep on/off o.c. TTL :100 1 3 2 4 5 6 on / off led

3 . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 Block diagram supply a f b g e c d dp
pin aanzicht g e c a k3 k1 dp g f e d c b a k4 k3 k2 k1 dp f d b k4 k2 rode draad in lint kabel vooraan zicht display + - 24V stab 12V stab 5V stab -12V stab “+12V” “GND” “-12V” “+5V” 40V unstab ≈ 230VAC Block diagram supply a f b g e c d dp vooraan zicht display g b a f e c d dp kathode

4 Time Base 4:1 mux TB : >1kHz 1s DP4 >10kHz 100ms DP3
RS1 RS0 4:1 mux TB : >1kHz s DP4 >10kHz 100ms DP3 >100kHz 10ms DP2 >1MHz ms DP1 :4 :10 :10 :10 :10 :10 :10 10ms 1ms 1s 100ms y3 y2 y1 y0 TB 4MHz .25u 1u 10u 100u 1m 10m 100m 1s 1m D1 D2 ring counter D3 inverter buffer D4 c4 c3 c2 c1 DPn dp a b c d e f g a a a a D C B A D C B A BCD to 7 segment decoder f b f b f b f b g g g g x 1kHz e c e c e c e c d d d d De tijdbasis zorgt voor opwekking van kloksignalen van de frequentie telling zelf en ook voor het multiplexer signaal van het 4 segments display. Door het multiplexen van het display is het mogelijk om met 1 decoder te volstaan voor de omzetting van Binary Coded Decimal code naar de 7 segments code van de displays. Een ringteller met 4 standen zorgt voor selectie van het display D1…D4 D1…D4 wordt ook gebruikt voor aansturen van twee maal een naar 1 mux, zie volgende slide, waarmee de teller-latch output naar het juiste display gestuurd wordt. dp dp dp dp >1kHz >10kHz >100kHz >1MHz 4 digit 7 segment common cathode led display

5 decimal counter latch MSB COUNTER D C B A DPn RST 4:1 mux CLK LEn BIN
O0 O1 O2 O3 MSB LEn A1 A0 2x 4:1 mux COUNTER D C A1 A0 2x 4:1 mux D4 D3 D2 D1 BIN 2 DEC A1 A0 B 1msec A

6 decimal point latch & decoder & & & & & & RST DP1n 100kH DP3n DP2n
Q & 100kH D Qn DP3n & TBS8 DP2n & RS0 10kH Q DP4n & & 11 D Qn & 10 1ML TBS9 RS1 is een geklokte versie van 100kH. RS0 is een geklokte versie van TBS7 - pin 11. RS1 is hoog boven 100kHz, ofwel in de 2 bovenste bereiken. RS0 is hoog onder 10kHz: 10kH is dan laag en maakt dan p11, ofwel RS0 hoog. RS0 is hoog als 100kH en 1ML beide hoog zijn, ofwel boven de 100kHz en onder de 1MHz. TBS7 <10k 1s DP1 <100k 100m DP2 <1M 10m DP3 >1M 1m DP4 TBP freq input kH 100kH 1ML p10 p11 RS1 RS0 1sec <10kHz DP1 100ms kHz DP3 10ms kHz DP2 1ms >1000kHz DP4 DP

7 Time Base Select Circuit
Gate Circuit Reset Latch Circuit INPUT CLK & LEn & & RSTn TB TBP RST : 2 TB : <10kHz s >10kHz 100ms >100kHz 10ms >1MHz ms D Q0 D Q D Q D Q3 Qn Qn Qn Qn 1u (time base) shift-register Time Base Select Circuit 0.25u (time base) 100us : 2 : 2 O3 O2 O1 O0 O3 O2 O1 O0 : 2 : 10 : 10 R R R R R Het ingangssignaal “INPUT” wordt door de (door 2 gedeelde) TimeBase gepoort. Het gating signaal TBP wordt een aantal keren vertraagd in een 4-tal d-ff’s (schuifregister) en 2 achterelkaar volgende pulsen worden in een and samengevoegd om de Latch-Enable (not) en ReSeT te kunnen verkrijgen zonder analoge multi-stabs die vaak gebruikt worden (in slecht ontwerp dus). 1up 10up 100up R-TBS 1ML 100kL 10kL S : 2 Q D Q S Q D Q S Q D Q R R R 1MH 100kH 10kH Qn Qn Qn sr-ff latch


Download ppt "LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met"

Similar presentations


Ads by Google