Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met digitale frequentie weergave met 4 cijfers en automatische bereik instelling Generator:

Similar presentations


Presentation on theme: "LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met digitale frequentie weergave met 4 cijfers en automatische bereik instelling Generator:"— Presentation transcript:

1 LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met digitale frequentie weergave met 4 cijfers en automatische bereik instelling Generator: - Exar – IC XR2206 voor signaal opwekking. - 6 frequentie bereiken: 440Hz 40400Hz Hz 440kHz 40400kHz kHz - Uitgangsbuffer TDA :100 verzwakker - Sweep generator met sweep zaagtand 0…5V uitgang - Blok uitgang met 5V slag of open collector Interne Frequentie teller: - Automatische bereik omschakeling door detectie van frequentie gebied -Mee lopende punt weergave - 4 frequentie bereiken: Frequentie gebiedMeet tijd onder 1kHz1sec tussen 1kHz en 10kHz0.1sec tussen 10kHz en 100kHz10msec boven 100kHz1msec - Multiplexer voor 4 LED displays, zodat 1 BCD naar 7 segments decoder volstaat Decimaal tellers, gevolgd door latches met multiplexer voor aansturing displays Digitaal opgewekte reset en latch signalen Mhz Xtal gebruikt als referentie

2 Controls, inputs, outputs: 1 Frequency setting 2 Sweep on/off 3 Sweep range 4 OC/TTL dig 5 OUT ana 6 Sine/triangle 7 Frequency range 1…6 8 Sweep output signal 9 block wave output 10 4 digit frequency display low frequency Wave generator IC XR2206 Block output buffer Voltage buffer and combiner Sine/Triangle output buffer Sweep generator Frequency Counter FREQSWEEPLEVEL RANGE FREQ DISPL sweep out out sweep on/off o.c. TTL : on / off led Frequency ranges: 4 – 40 Hz 40 – 400 Hz 400 – 4000 Hz 4 – 40 kHz 40 – 400 kHz 200 – 1400 kHz LF Function generator Supply

3 dp fdk4k2b g eck3k1a dp g f e d c b a k4 k3 k2 k1 pin aanzicht rode draad in lint kabel a b c d e f g dp a b c d e g f kathode vooraan zicht display V stab 12V stab 5V stab -12V stab +12V GND -12V +5V 40V unstab 230VAC Block diagram supply

4 4MHz :4:10 1u10u100u1m10m100m1s.25u Time Base a b c d e f g dp a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g 4 digit 7 segment common cathode led display BCD to 7 segment decoder abcdefgabcdefg DCBADCBA inverter buffer ring counter DPn dp c4c3c2c1 D1 D2 D3 D4 1m DCBADCBA 4:1 mux RS1 RS0 10ms 1ms 1s 100ms TB >1kHz >10kHz>100kHz>1MHz x 1kHz TB : >1kHz 1s DP4 >10kHz 100ms DP3 >100kHz 10ms DP2 >1MHz 1ms DP1 y3 y2 y1 y0

5 O0 O1 O2 O3 A1 A0 A1 A0 A1 A0 DP1n DP2n DP3n DP4n DPn A1 A0 BIN 2 DEC D4 D3 D2 D1 CLK LEn 2x 4:1 mux 2x 4:1 mux decimal counter latch RST 1msec D C B A MSB COUNTER

6 RST 100kH 10kH 1ML & & D Q Qn D Q & & & & DP1n DP3n DP2n DP4n TBP freq input 10kH 100kH 1ML p10 p11 RS1 RS0 1sec <10kHz DP1 100ms kHz DP3 10ms kHz DP2 1ms >1000kHz DP RS1 RS0 <10k 1s DP1 <100k 100m DP2 <1M 10m DP3 >1M 1m DP4 DP TBS7 TBS8 TBS9 decimal point latch & decoder

7 TB TB : <10kHz 1s >10kHz 100ms >100kHz 10ms >1MHz 1ms Gate Circuit & INPUT CLK TBP : 2 DQ0Q0 Qn DQ DQ DQ3Q3 1u (time base) Reset Latch Circuit : u (time base) R : 10 O3 O2 O1 O0 1up R : 2 R S R : 10 O3 O2 O1 O0 100us 10up RR : 2 100up DQQ Qn 1ML 1MH S R DQQ Qn 100kL 100kH S R DQQ Qn 10kL 10kH Time Base Select Circuit & LEn & RSTn RST R-TBS : 2 shift-register latch sr-ff


Download ppt "LaagFrequent Functie Generator voor sinus, driehoek en blok golf met digitale frequentie weergave met 4 cijfers en automatische bereik instelling Generator:"

Similar presentations


Ads by Google