Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“We are in love with fairy tales“ „Mes mylime pasakas“ „Kochamy baśnie”

Similar presentations


Presentation on theme: "“We are in love with fairy tales“ „Mes mylime pasakas“ „Kochamy baśnie”"— Presentation transcript:

1

2 “We are in love with fairy tales“ „Mes mylime pasakas“ „Kochamy baśnie”

3 Lithuanian folk fairy tale “Fir-tree – a queen of grass-snakes “ „Eglė žalčių karalienė” „Eglė – królowa węży”

4 Three sisters go swimming in the sea. Alida, 2 kl. „Žiburio”m-la

5 Grass-snake slides into Fir’s shirt. Diana 2 kl. „Žiburio”m-la

6 Matchmakers on their way to talk to Fir and her parents.  Piršliai keliauja į Eglės namus.  Swaci wyruszają do domu wybranki.

7 The proposal.  Žalčio piršlybos.  Oświadczyny.

8 The great wedding in the big castle. Wspaniałe wesele w zamku węża. Tomas 2 kl. „Žiburio”m-la

9 Fir - the queen of snakes. Eglė žalčių karalienė. Eglė – królowa węży.

10 Witch advises Fir. Burtininkė padeda Eglei. Czarodziejka pomaga Eglė.

11 Fir - the queen of snakes. Eglė žalčių karalienė. Eglė – królowa węży.

12 Witch advises Fir. Burtininkė padeda Eglei. Czarodziejka pomaga Eglė. Gintas 2 kl. „Žiburio”m-la

13 If you see the bloody foam in the sea – that means I’m dead. Žaltys sako: -Jeigu pamatysite jūroje atplaukiant kraujo putą – aš negyvas. Żaltis mówi: -Gdy ujrzycie krwawą pianę niesioną przez fale morskie, to znak, że jestem martwy. Asta 2 kl. „Žiburio”m-la

14 Fir and her children see the blood foam on the shore. Eglė su savo vaikais mato kraujo putą, kurią atnešė jūros bangos. Eglė i jej dzieci widzą krwawą pianę przyniesioną przez fale morskie. Asta 2 kl. „Žiburio”m-la

15 This is the exhibition of our drawings for the fairy tale: „Egle-the queen of snakes”. It is displayed in our school hall. Mokyklos foje praruošėme piešinių parodą - „Eglė žalčių karalienė”. Na korytarzu szkolnym przygotowaliśmy prezentację prac plastycznych do bajki „Eglė – królowa węży”.

16 Music / Muzika / Muzyka Mikalojus Konstantinas Čiurlionis symphonic poem “The Sea” / simfoninė poema “Jūra “ / poemat symfoniczny “Morze”

17 Seinų lietuvių “Žiburio” mokykla Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach ul. 22 Lipca 18b; 16-500 Sejny; Polska / Poland http://www.ziburys.pl/ http://ziburiopradinukai.jimdo.com/


Download ppt "“We are in love with fairy tales“ „Mes mylime pasakas“ „Kochamy baśnie”"

Similar presentations


Ads by Google