Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Terugkijk op 2011. Leading Network Active Citizenship Positive Change 2011: “ GO impact the World ”

Similar presentations


Presentation on theme: "Terugkijk op 2011. Leading Network Active Citizenship Positive Change 2011: “ GO impact the World ”"— Presentation transcript:

1 Terugkijk op 2011

2 Leading Network Active Citizenship Positive Change 2011: “ GO impact the World ”

3 Focus Areas Personal & Organizational development Sustainable Partnerships World Congress 20XX Visibility Aanpak

4 Personal & Organizational growth Meerdere trainers op verschillende Area Conferences en WC Groot aantal nieuwe trainers Succesvolle regio meetings voor connect&share met spin off; regio BBQ’s, regio NC bids, JCI 030 etc Coaches/practitioners opgeleid Dutch Academy weer vol First timer event

5 Sustainable Partnerships Partner evenement Start samenwerking Shake the World met hoop visibility Start samenwerking Masterpeace Voortgang in samenwerking met Bizzworld Commissie Verhaeck, hoe om te gaan met relaties in toekomst

6 World Congres 20XX Heel veel promotie door Stichting WC20XX Succesvolle lobby tot Wereld President, Vice President, JCI Training Commission Chairperson, Director Masterpeace

7 Visibility EPM in Varese met grote delegatie 4 Area Conferences + WC in Brussel Partnership Summit in NY Bid/Bad Harderwijk en Zoetermeer World Best Community project – JCI ZV Campai for Sendai Top 2 donor NbN 1e editie JCI Regatta

8 Minder geslaagd Wisselingen in het Federatie bestuur Sponsoring van de grond krijgen Lang traject tot installeren JCI coaches / practictioners Next step in 2011 mbt partnership, wel commissie Verhaeck

9 Dank jullie wel!

10

11 Zo en nu een….


Download ppt "Terugkijk op 2011. Leading Network Active Citizenship Positive Change 2011: “ GO impact the World ”"

Similar presentations


Ads by Google