Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SOSI-DCC WSP WSC Kø. DccServlet Dispatcher RedoTimer Listener SaxParser.

Similar presentations


Presentation on theme: "SOSI-DCC WSP WSC Kø. DccServlet Dispatcher RedoTimer Listener SaxParser."— Presentation transcript:

1 SOSI-DCC WSP WSC Kø

2 DccServlet Dispatcher RedoTimer Listener SaxParser

3 Synchronous Dispatcher DccService Call 1. Start Worker 2. Vent på svar Kald WSP 3. Svar eller timeout

4 Asynchronous Dispatcher DccService Call 1. Start Worker 4. ’queued’ status svar Kald WSP Asynchronous Replier Redo kø 3. Start Replier 2. Sæt på køa. Fjern fra kø b. Vent på WSP svar c. Asynkront svar Svar kø

5 Asynchronous Dispatcher DccService Call 1. Start Worker Kald WSP Asynchronous Replier Redo kø 3. Start Replier 2. Sæt på kø Timeout eller netværksfejlsvar 4. ’queued’ status svar

6 QueueAfterTimeout Dispatcher DccService Call 1. Start Worker 2. Vent på svar Kald WSP 3. Svar

7 QueueAfterTimeout Dispatcher DccService Call 1. Start Worker 5. ’queued’ status svar Kald WSP Asynchronous Replier Redo kø 4. Start Replier 3. Sæt på køa. Fjern fra kø b. Vent på WSP svar 2. Timeout c. Asynkront svar Svar kø

8 Redo Dispatcher DccService Call 3. Start Worker Kald WSP Asynchronous Replier Redo kø 4. Start Replier a. Fjern fra kø b. Vent på WSP svar RedoTimer Listener 1. Læs fra kø 2. Kald c. Asynkront svar Svar kø

9 Redo Dispatcher DccService Call 3. Start Worker Kald WSP Asynchronous Replier Redo kø 4. Start Replier Timeout eller netværksfejl RedoTimer Listener 1. Læs fra kø 2. Kald

10 Applikations server SOSI-DCC JMS provider Redo kø Svar kø CommonJ provider Timer Mgr Work Mgr WSC WSP

11 Applikations server SOSI-DCC JMS provider Redo kø Svar kø CommonJ provider Timer Mgr Work Mgr WSC WSP Proxy


Download ppt "SOSI-DCC WSP WSC Kø. DccServlet Dispatcher RedoTimer Listener SaxParser."

Similar presentations


Ads by Google