Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Product library research -

Similar presentations


Presentation on theme: "SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Product library research -"— Presentation transcript:

1 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Product library research - KTH Concepts Fokus I – Svensk Byggtjänst + Construction elements and “recepies” Trafikverket Teknisk Beskrivning BIP Building Information Properties Anders Ekholm Principerna för ett nytt svenskt byggklassifikationssystem

2 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

3 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

4

5

6 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Teknisk Beskrivning, Trafikverket

17

18

19 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

20 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

21 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

22 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

23 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

24 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

25 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

26 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

27 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

28 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

29 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH

30 SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Anders Ekholm Principerna för ett nytt svenskt byggklassifikationssystem


Download ppt "SWEDEN Specification solutions and strategies in Sweden Copenhagen, 20 November 2014 Väino Tarandi, BIM Alliance Sweden/KTH Product library research -"

Similar presentations


Ads by Google