Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Canada places of interest Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší.

Similar presentations


Presentation on theme: "Canada places of interest Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší."— Presentation transcript:

1 Canada places of interest Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. červenec 2013 VY_32_INOVACE_AGJ_100319

2 Canada obr. 1 Canadian Cities most Canadian cities are in the south (near the US border) because of the cold climate in the north

3 Toronto obr. 2 Toronto skyline  the capital of the province of Ontario  located on the northwestern shore of Lake Ontario

4 Toronto obr. 3  the largest city in Canada  called Canadian New York

5 Toronto obr. 4 Toronto City Hall Canada's economic capital and a cultural center

6 Toronto obr. 5 Toronto Old City Hall  home to the city council from 1899 to 1966  one of the city's most prominent structures  located in the centre of downtown Toronto  the heritage landmark with a distinctive clock tower

7 Toronto obr. 6 CN Tower  an icon of Toronto's skyline  a symbol of Canada  over 2 million visitors every year  the name „CN“ Tower means Canadian National (Tower) (the name of the railway company that built the tower)

8 Toronto obr. 7 CN Tower  over a 550-meter-tall concrete tower  completed in 1976  used to be the tallest tower in the world (till 2010)  still the tallest free-standing structure in the Western Hemisphere

9 Québec obr. 8  Canada‘s only French-speaking province  French is the second official language here

10 Québec obr. 9 Québec City  the oldest city in Canada  founded at St Lawrence River (by the French)  most of the population speaks French  with the oldest buildings in Canada (from 17th century)

11 Québec City obr. 10  narrow winding streets  old stone buildings  historic French-style architecture

12 Québec City obr. 11  the legislative body of the Province of Quebec The National Assembly of Québec

13 Montreal obr. 12  the second largest city in Canada (after Toronto)  named after the hill located in the heart of the city (Mount Royal)  the second largest French-speaking city in the world (after Paris)  the largest city in the the province of Québec  a major inland seaport

14 Montreal obr. 13 Montreal Tower known as  The Tour Olympique  The Tour Montréal  a part of the Olympic stadium  with an observatory on the top  the tallest inclined tower in the world  175 m tall at a 45-degree angle

15 Calgary obr. 14  in the south of Alberta, east of the Canadian Rockies  the first Canadian city to host the Olympic Winter Games (in 1988)  the largest city in Alberta (over 1 million inhabitants)

16 Vancouver obr. 15  a coastal city in British Columbia  the busiest and largest seaport in Canada  The Winter Olympics were held here (in 2010)

17 Ottawa obr. 16 the Canadian Parliament Building the Library of Parliament the Peace Tower Parliament Hill Panorama  the capital of Canada  located in the north-eastern of Ontario  surrounded by three rivers (the Ottawa, Gatineau and Rideau rivers)

18 Ottawa obr. 17 The Parliament the changing of the guards outside the Parliament obr. 18 the Library of Parliament

19 Ottawa obr. 19 Canadian Tulip Festival the world's largest tulip festival held in May every year 1 million tulips 500,000 visitors video

20 METODICKÉ POKYNY Jednotlivé snímky prezentace jsou animovány tak, aby se žák mohl do výkladu aktivně zapojit. Nejprve se zobrazí fotografie, po kliknutí pak název dané tematické oblasti, památky či zajímavého místa, a teprve poté se žák postupně seznámí s jednotlivými fakty a doplňujícími informacemi, nejčastěji ve formě stručných odrážek. Snímek 19 obsahuje hypertextový odkaz.

21 POUŽITÁ LITERATURA AMBROS, Eva, Mary KELLY a Eleanor MORRIS. Kanada: Ontario, Québec, Atlantské provincie. 2. vydání. Munchen: Nelles Verlag GmbH, 2000. ISBN 3-88618-214-2. ZWETTLER, Otto. Svět, v němž žijeme: Amerika. Bratislava: Euromedia Group, k.s., 2004. Universum. ISBN 80-2421121-1. ZWETTLER, Otto. Svět, v němž žijeme: Kulturní a přírodní dědictví - Amerika. Bratislava: Euromedia Group, k.s., 2005. Universum. ISBN 80-242-1381-8.

22 CITACE ZDROJŮ obr. 1: US CIA. File:Canada towns map trim 398 unnamed.gif - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canada_towns_map_trim_398_unnamed.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canada_towns_map_trim_398_unnamed.gif obr. 2: TSANG, Derek. File:Toronto skyline and waterfront.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_skyline_and_waterfront.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_skyline_and_waterfront.jpg obr. 3: SKEEZIX1000. File:City of lights.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2004 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_lights.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_lights.jpg obr. 4: PEREGRINE981. File:Toronto-cityhall.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto-cityhall.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto-cityhall.jpg obr. 5: ACHARJEE, Joy. File:Toronto City Hall.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_City_Hall.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_City_Hall.jpg obr. 6: OBAL, Marcus. File:Rogers Center-restitched.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogers_Center-restitched.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogers_Center-restitched.jpg obr. 7: TÚRELIO. File:CNTower1991 054.jpg - Wikimedia Commons [online]. 1991 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CNTower1991_054.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:CNTower1991_054.jpg obr. 8: QYD. File:QC-Canada-province.png - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:QC-Canada- province.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:QC-Canada- province.png obr. 9: GEORGHH. File:Quebec - QC - Blick auf die Altstadt.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_-_QC_-_Blick_auf_die_Altstadt.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_-_QC_-_Blick_auf_die_Altstadt.jpg

23 obr. 10: FINOT, Christophe. File:Québec - 231.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qu%C3%A9bec_- _231.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qu%C3%A9bec_- _231.jpg obr. 11: DSZPIRO. File:Quebec national assembly.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_national_assembly.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_national_assembly.jpg obr. 12: PEREGRINE981. File:CentrevilleMontrealété.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CentrevilleMontreal%C3%A9t%C3%A9.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:CentrevilleMontreal%C3%A9t%C3%A9.jpg obr. 13: ANTONELLO. File:Montreal tower.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montreal_tower.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montreal_tower.jpg obr. 14: CSZMURLO. File:Calgary1-Szmurlo.jpg - Wikimedia Commonsthe 2006 Tulip Festival.JPG - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calgary1-Szmurlo.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calgary1-Szmurlo.jpg obr. 15: KAVEH. File:English Bay Vancouver.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:English_Bay_Vancouver.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:English_Bay_Vancouver.jpg obr. 16: HEINRICH, Raul. File:Parliament Hill Panorama.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parliament_Hill_Panorama.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parliament_Hill_Panorama.jpg obr. 17: YANN.FAUCHE. File:ParliamentCA-Changing the Guard.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParliamentCA-Changing_the_Guard.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParliamentCA-Changing_the_Guard.jpg CITACE ZDROJŮ

24 obr. 18: PADRAIC. File:Library of Parliament.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Parliament_.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Parliament_.jpg obr. 19: LEZUMBALABERENJENA. File:Tulips in downtown Ottawa from the 2006 Tulip Festival.JPG - Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-07-30]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tulips_in_downtown_Ottawa_from_the_2006_Tulip_Festival.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tulips_in_downtown_Ottawa_from_the_2006_Tulip_Festival.JPG CITACE ZDROJŮ


Download ppt "Canada places of interest Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší."

Similar presentations


Ads by Google