Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Directed Graphs (Yonlu Graflar)

Similar presentations


Presentation on theme: "Directed Graphs (Yonlu Graflar)"— Presentation transcript:

1 Directed Graphs (Yonlu Graflar)
Directed graph (digraph) G=(V,E) V: vertices (nodes) E: edges (directed edges,arcs) 1 2 4 3 Algoritma Analizi

2 path Bir digraftaki path bir dizi vertices den olusur oyleki bir birini izleyen iki vertex arasinda bir edge var v1->v2->v3 ……… ->vn-1->vn vertex v1 den vertex vn e bir path (yol) Length of path (yolun uzunlugu) Path uzerindeki arc larin sayisi v den v ye (v bir vertex) olan yolun uzunlugu 0 dir Simple path: Eger path in uzerindeki tum vertices (ilk ve son vertex ler haric) farkli ise Algoritma Analizi

3 Labeled Digraph Bazen graph in vertices veya arc larina faydali bilgiler (label) eklemek mumkun Label isim, maliyet veya faydali herhangi bir bilgi olabilir. Algoritma Analizi

4 Labeled Digraph 1 2 3 4 b a Algoritma Analizi

5 Directed Graph larin Temsili
Digraph lari temsil etmek icin cesitli data structure lar kullanilabilir Secilen data structure arc lara ve vertices lara uygulanan operationlara baglidir Adjacency Matrix Adjacency List Algoritma Analizi

6 Adjacency Matrix G = (V,E), V={1,2,3, ………n} G nin Adjacency Matrix A
A nxn boyutlu bir boolean matrix A[i,j] = true ancak ve ancak vi den vj ye bir arc var Bazen true 1 le false 0 ile temsil edilir Labeled Adjacency Matrix A[i,j] vi den vj giden arc in label ini gosterir Algoritma Analizi

7 1 2 3 4 b a 1 2 3 4 a b Digraph Adjacency Matrix Algoritma Analizi

8 Adjacency List Adjacency matrix kullaniminin dezavantaji
storage Matrix uzerinde islem O(n) arc a sahip digraphlar icin O(n2) den daha iyi performansli algoritmalarin elde edilmesini imkansizlastirir Bu dezavantajlari gidermek icin Adjacency List kullanilabilir Algoritma Analizi

9 Adjacency List G = (V,E) HEAD Storage Dezavantaj
HEAD[i] vertex i icin Adjacency List e bir pointer Storage Vertices lerin sayi artisi arc larin sayisiyle orantilidir Dezavantaj Vertex i den vertex j ye bir arc olup olmadigini tespit etmek icin O(n) zaman gerekli Algoritma Analizi

10 Adjacency List 1 2 4 3 2 1 3 2 4 3 2 4 3 Algoritma Analizi

11 Single Source Shortest Paths Problem
Yaygin path finding problem (directed graflar icin) G = (V,E) Her bir arc bir negative olmayan bir label a sahip (cost fonksiyon) Bir vertex source olarak belirlenir Problem: Verilen source dan diger her bir vertex e olan en kisa yolun cost ini hesaplamak Algoritma Analizi

12 Dijkstra nin shortest path algorithm
Procedure Dijkstra; # vertex 1 den diger vertexlere olan en kisa yolun cost ini # hesaplar Begin (1) S:={1} (2) for i:=2 to n do (3) D[i]:=C[1,i]; # initialize D (4) for i:= 1 to n-1 do begin (5) choose a vertex w in V-S such that D[w] is a minimum (6) add w to S; (7) for each vertex v in V-S do (8) D[v]:= min(D[v],D[w]+C[w,v]) end Algoritma Analizi

13 Dijkstra devam… G = (V,E) V = {1,2,3, ……,n} ve vertex 1 source
C iki boyutlu bir dizi ve C[i,j] vertex i den vertex j ye gitmek icin maliyet (cost). Eger vertex i den vertex j ye bir arc yoksa C[i,j] = (herhangi bir maliyetten cok daha buyuk bir sayi) Her bir adimda D[i] vertex i ye olan en kisa yolun uzunlugunu gosterir Algoritma Analizi

14 Ornek 1 10 100 2 30 5 50 10 60 3 4 20 Iteration S W D[2] D[3] D[4]
Initial {1} - 10 30 100 1 {1,2} 2 60 {1,2,4} 4 50 90 3 {1,2,4,3} {1,2,4,3,5} 5 1 10 100 2 30 5 50 10 60 3 4 20 Algoritma Analizi

15 Dijkstra’s Algorithm Greedy Algorithm
Local olarak en iyi olan sey global olarak da en iyi dir. Dijkstra’s shortest path algorithm bir greedy algoritmadir. Algoritma Analizi

16 Running Time of Dijkstra’s Algorithm
Eger adjacency matrix kullanirsak (7) ve (8) O(n) zaman alir ve n-1 kere execute edilir. Dolaysisiyle toplam zaman O(n2) olur Eger e n2 den oldukca kucukse, digraph i temsil icin adjacency list ve V-S kumesindeki vertices leri temsil etmek icin partially ordered tree kullanmak faydali olur. (7) ve (8), w nin adjacency list i taranarak ve priority queue deki mesafelerin guncellenmesiyle saglanir. Toplam olarak e tane guncelleme olur ve herbiri O(logn) zaman alir. Toplam zaman O(elogn) olur Algoritma Analizi

17 All-Pairs Shortest Paths Problem (APSP)
Directed Graph G=(V,E) Her bir sirali cift vertices (v,w) icin vertex v den vertex w olan en kisa yolun mesafesini hesapla Dijkstra’s algoritmasi her bir vertex source kabul edilerek APSP problem cozulebilir (algoritma n kere cagrilir) Ikinci cozum Floyd’s Algorithm Algoritma Analizi

18 Floyd’s Algorithm procedure Floyd (var A: array[1..n, 1..n] of real,
C: array[1..n, 1..n] of real) # Floyd computes shortest path matrix A given cost matrix C begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j] := C[i,j] for i:= 1 to n do A[i,i]:=0 for k:=1 to n do if A[i,k] + A[k,j] < A[i,j] then A[i,j]:=A[i,k] + A[k,j] end Algoritma Analizi

19 Ornek (Floyd’s Algorithm)
1 2 3 8 5 1 2 3 8 5 1 2 3 8 5 A0[i,j] A1[i,j] 1 2 3 8 5 1 2 3 7 5 8 A2[i,j] A3[i,j] Algoritma Analizi

20 Floyd’s Algorithm vs Dijkstra’s Algorithm
Her ikisi de Adjacency Matrix kullanarak APSP problemini O(n3) zamanda cozer Eger e, graftaki edge sayisi, n2 den oldukca kucukse, Dijkstra nin algoritmasi O(nelogn) zamanda cozum getirebilir ( O(n3) den daha iyi oldugu umulur) Algoritma Analizi

21 En kisa yol uzerindeki vertex lerin belirlenmesi
procedure shortest (var A: array[1..n, 1..n] of real, C: array[1..n, 1..n] of real) # C nxn boyutunda cost matrix, A nxn boyutunda en kisa yol matrix, # P nxn boyutunda shortest path lerdeki ara vertex leri tutar begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j] := C[i,j] P[i,j]:=0 for i:= 1 to n do A[i,i]:=0 for k:=1 to n do if A[i,k] + A[k,j] < A[i,j] then { A[i,j]:=A[i,k] + A[k,j] P[i,j]:=k } end Algoritma Analizi

22 Shortest Path Printing
procedure path(i,j: integer) begin k:=P[i,j]; if k = 0 then return path(i,k) writeln(k) path(k,j) end Algoritma Analizi

23 Shortest path uzerindeki vertexler
1 2 3 8 5 1 2 3 Yukaridaki digraph icin P matrix i. Algoritma Analizi

24 Transitive Closure vertex i den vertex j ye bir yol var mi Cozum
Floyd’un algoritmasini biraz degistirerek vertex i den vertex j ye bir yol var eger Numarasi k-1 den buyuk olmayan vertex lerden gecen vi den vj ye bir yol var veya Numarasi k-1 den buyuk olmayan vertexlerden gecen vi den vk ya bir yol ve numarasi k-1 den buyuk olmayan vertexlerden gecen vk dan vj ye bir yol var # A bir boolean matriks olmak uzere Ak[i,j]=Ak-1[i,j] || Ak-1[i,k] && Ak-1[k,j] Algoritma Analizi

25 Transitive Closure Warshall Algorithm
procedure Warshall(var A: array[1..n,1..n] of boolean; C: array[1..n,1..n] of boolean) # Warshall makes A the transitive closure of C begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=C[i,j] for k:=1 to n do for i:=1 to n do if A[i,j]=false then A[i,j]:=A[i,k] and A[k,j] end Algoritma Analizi

26 Bir Digraph in Center (merkezini) bulmak
G=(V,E) Vertex v nin eccentricity si max { w den v ye olan minimum uzunluklu yolun uzunlugu) W in V G nin center i Minimum eccentricity e sahip vertex Algoritma Analizi

27 Ornek a b c d e 2 3 1 5 4 Center: vertex d vertex eccentricity a b 6 c
8 d 5 e 7 Center: vertex d Algoritma Analizi

28 a b c d e 2 3 1 5 4 G nin APSP cost matrix i ve nin vc ye uzakligi
1 3 5 7 2 4 6 8 ve nin vc ye uzakligi Graph G G nin center i vd Algoritma Analizi

29 Digraph larin Traversal i
Digraph (directed graph) larla ilgili bir cok problemlerin cozumunde yonlu graf in vertex ve arc larini sistematik bir sekilde dolasmayi gerektirir Graph traversal Depth-First Search Bread-First Search Algoritma Analizi

30 Depth-First Search (DFS)
B A E G D C Algoritma Analizi

31 Depth-First Search (DFS)
B A E G D C Algoritma Analizi

32 Depth-First Search (DFS)
B A E G D C Algoritma Analizi

33 Depth-First Search (DFS)
B A E G D C Algoritma Analizi

34 Depth-First Search (DFS)
G B D A C Algoritma Analizi

35 Depth First Search procedure dfs(v:vertex) w: vertex begin
mark[v]:=visited for each vertex w on L[v] do if mark[w] = unvisited then dfs(w) end Algoritma Analizi

36 DFS nin Runnig Time Her bir vertex in adjacency list ine bir kez bakilir Vertex lerin adjacency list lerinin uzunluklari toplami e dir (graf in arc sayisi kadardir) Dolayisle DFS algorithm O(e) dir. Algoritma Analizi

37 Depth-First Spanning Forest
B A E G D C Algoritma Analizi

38 Depth-First Spanning Forest
B A E G D C Algoritma Analizi

39 Depth-First Spanning Forest
B A E G D C Algoritma Analizi

40 Depth-First Spanning Forest
B A E G D C Algoritma Analizi

41 Depth-First Spanning Forest
DFST 1 DFST 2 F B A E G D C DFSP: Depth First Spanning Tree Algoritma Analizi

42 Depth-First Spanning Forest
Tree 1 Tree 2 Edge Type Forward Backward Cross CA X DA DC FB GD GF F B A E G D C Tree edge: Foresteki her bir edge denir Algoritma Analizi

43 Depth-First Spanning Forest in Bulunmasi
for v:=1 to n do mark[v]:=unvisited if mark[v]=unvisited then dfs(v) Algoritma Analizi

44 Directed Acyclic Graphs
Directed Acyclic Grapg (DAC) Cycle a sahip olmayan directed graph Tree lerden daha genel fakat gelisiguzel graf lardan daha az genel Algoritma Analizi

45 A A B C D E A B C D E B C D E Tree Cycle sahip digraph DAG
Algoritma Analizi

46 DAG DAG lar ortak subexpressionlara sahip aritmetik ifadelerin syntactic yapilarini gosterimde kullanilabilirler * + * * + c + + a b e f ((a+b)*c+((a+b)+e)*(e+f))*((a+b)*c) nin DAG ‘i Algoritma Analizi

47 Acyclic Testi Verilen bir directed graph G nin acyclic (bir cycle icerip icermediginin) testi DFS(depth first search) kullanilarak digrapin acyclic olup olmadigi karar verilebilir Eger DFS sirasinda bir back edge e rastlanilirsa graph in bir cycle a sahip oldugu anlasilir Algoritma Analizi

48 Her bir cycle bir back arc icerir
v u Algoritma Analizi

49 Topological Sort Buyuk capli proje bir dizi alt projelere bolunur
Bu alt projeler belli bir siraya gore tamamlanmali Ornegin alt proje C baslamasi A ve B nin tamamlanmasindan once olamaz DAG bu tip durumlari modellemek icin kullanilabilir Algoritma Analizi

50 Topological Sort C1 C3 C5 C2 C4 Topological Sort: DAG in vertices lerine linear ordering olacak sekilde sirala oyleki eger vertex i den vertex j ye bir arc varsa, linear ordering de i, j den once gelir. Yukaridaki DAG a gore C1,C2,C3,C4,C5 bir linear ordering dir. Algoritma Analizi

51 Topological Sort procedure topsort(v:vertex)
# print vertices accessible from v in reverse topological order begin mark[v]:=visited for each vertex w on L[v] do if mark[w] = unvisited then topsort(w) writeln(v) end Algoritma Analizi

52 Strong Components Strongly connected component (SCC):
Bir directed grafin SCC i, vertex lerden olusan maximal bir set oyleki bu sette bulunan herhangi iki farkli vertex arasinda yonlu bir yol var G = (V,E) bir digraf. V equivalance class lara bolunebilir Vi, 1<=i<=r, oyleki v ve w equivalent oyleki v den w ve w den v ye yollar var Gi=(Vi,Ei) lere strong components (strongly connected components) denir Strongly connected graph: Sadece bir tane strong componente sahip digraph Algoritma Analizi

53 Ornek d a b c a b d c digraph Digraph in strong componetleri
Algoritma Analizi

54 ornek A F B C D G E A F B C D G E Digrah Strong Components ABDF EG C
Condensation Graph (reduced graph) Algoritma Analizi

55 Strongly connected componentlerin bulunmasi
# verilen bir digraph G icin SCC lerin bulunmasi 1. G ye depth-first search uygula ve vertex leri recursive call larin bitis sirasina gore numaralandir 2. G deki arc larin yonlerini ters cevirmek suretiyle yeni bir graph Gr bul. 3. Gr uzerinde 1. adimda elde edilen en yuksek numarali vertex den baslamak suretiyle depth-firstsearh uygula. Eger depth-first search butun vertex lere erisemezse , sonraki depth-first search i kalan vertex ler icerisinden en kucuk numarali vertex den baslat 4. Bulunan spanning foresteki her bir tree G nin bir strongly connected componentidir Algoritma Analizi

56 ornek a b c d 3 2 1 1. adim 4 d a b c digraph 4 a b 3 a 4 b 1 2 c d c
Algoritma Analizi

57 Ornek Digraph G Digraph Gr Birinci SC nin bulunmasi
F B C D G E E GAF BDC A D B G F C E Digraph G Digraph Gr A D A D B G B G F C E F C E Birinci SC nin bulunmasi 3 tane SC nin bulunmasi Algoritma Analizi


Download ppt "Directed Graphs (Yonlu Graflar)"

Similar presentations


Ads by Google