Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : MIAZGA ŻYWA MIAZGA MARTWA.

Similar presentations


Presentation on theme: " Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : MIAZGA ŻYWA MIAZGA MARTWA."— Presentation transcript:

1

2  Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : MIAZGA ŻYWA MIAZGA MARTWA

3 Żywa Zaawansowane stany zapalne z ogniskami martwicy Martwa ZgorzelMartwica

4  Przyczyny:  - nieleczona próchnica  -ubytek pochodzenia niepróchnicowego + obnażenie miazgi  Objawy :  brak dolegliwości / długie nasilone bóle

5 Badanie przedmiotowe Głęboki ubytek próchnicowy, ściana dokomorowa zdemineralizowana/perforacja Obecność polipa ziarninakowatego bogato unaczyniona proliferacja miazgi Reakcja na opuk : + / - Wysięk krwisto ropny/ ropny RTG bez zmian przy wierzchołku

6  Obecne drobne ropnie, ogniska martwicy  Zapalenie przyjmuje charakter nieodwracalny  Martwica Kalcyfikacja, Otorbienie Większe ogniska mineralizacji – „ZĘBINIAKI „  Mogą być one wolne, przylegające lub śródmiąższowe  Nacieki limfocytarne, makrofagi, komórki tuczne oraz plazmatyczne

7  Martwica rozlewa się i obejmuje coraz większy obszar MIAZGA OBUMIERA !!!!  LECZENIE :  - wyłuszczenie miazgi zęba w znieczuleniu i wypełnienie jamy zęba  Antyseptyczne leczenie kanałowe

8  Zaawansowane zmiany zapalne miazgi z ogniskami martwicy, ropniami, wysiękiem etc.  Komora zamknięta / otwarta  Leczenie biologiczne nie może być podjęte ze względu na zakażenie bakteryjne miazgi

9 MARTWICE MIAZGI ZGORZEL MIAZGI

10  JEST TO ŚMIERĆ MIAZGI  Może być spowodowana :  - bakterie przedostające się z ubytku próchnicowego i ich metabolity  - przerwanie pęczka naczyniowo nerwowego  CZĘŚCIOWA  Martwica :   CAŁKOWITA

11  CZĘSCIOWA  Najczęściej dotyczy miazgi komorowej  Część tkanek może pozostać żywa  jest następstwem nieleczonego zapalenia powikłanego z ubytku próchnicowego  CAŁKOWITA :  obejmuje całą miazgę korzeniową i koronową  Martwica ma kontakt z tkankami okołowierzchołkowymi - >>> Stany zapalne

12  PRZYCZYNY : próchnica, mechaniczny, jatrogenne  OBJAWY : brak dolegliwości, uraz, zmiana barwy zęba, wrażliwość na temperaturę  BADANIE : uszkodzenie zęba, ciemniejsza barwa, szkliwo matowe, CHLOREK -, OPUKIWANIE - ( w martwicy częściowej testy mogą być + ), brak zmian okołowierzchołkowych na zdjęciu RTG, BÓL PRZY ZGŁEBNIKOWANIU

13  Miazga traci swoją strukturę :  - rozpad komórek, naczyń, nerwów, włókien  -przekształca się w bezpostaciową masę (martwica całkowita)  Część żywa miazgi ( najczęściej korzeniowa ) Stan zaawansowanego zapalenia ropnego z ogniskami martwicy

14 LECZENIE : - Antyseptyczne leczenie kanałowe - Usunięcie miazgi w znieczuleniu - Przeszkody mechaniczne uniemożliwiające opracowanie kanału - > hemisekcja, radisekcja, resekcja lub ekstrakcja

15  Rodzaj martwicy polegający na GNILNYM ROZPADZIE MIAZGI  Spowodowana przez bakterie beztlenowe kolonizujące miazgę ( Gram - : Bacterioides, Peptostreptococcus, Eubacterium i Actinomyces)  CAŁKOWITA / CZĘŚCIOWA  Miazga Bezpostaciowa  masa, brunatne zabarwienie  i gnilny zapach

16  PROCES :  - fermentacja węglowodanów -> kwaśne pH warunkujące gnicie  -powstają substancje silnie toksyczne : PTOMAINY TKANKI ŻYWE =MARTWICA  -ostateczne produkty zgorzeli : woda, kw.węglowy,octowy, kw.tłuszczowe, amoniak, parakrezol, fenol, siarkowodór  GAZY – powodują bóle i zwiększone ciśnienie w jamie zęba ( brak ujścia ) – może prowadzić do inwazji i przepchnięcia do tkanek okołowierzchołkowych

17  Obejmuje część miazgi, pozostała jest żywa lecz w STANIE ZAPALNYM  Może powodować BÓLE SAMOISTNE  PRZYCZYNA : proces zapalny z rozległymi ogniskami martwicy które ulegają rozpadowi zgorzelinowemu  OBJAWY : bóle samoistne/ brak, nagryzanie może wywołać ból  BADANIE : głęboka próchnica, miazga niebolesna brunatna o zmienionej konsystencji i charakterystycznym zapachu, ból w wyniku stymulacji miazgi zapalnej żywej  RTG – brak zmian okołowierzchołkowych

18  Leczenie :  - antyseptyczne leczenie kanałowe  - usunięcie miazgi po zastosowaniu znieczulenia  - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja

19  Polega ona na CAŁKOWITYM USUNIĘCIU MIAZGI po zastosowaniu znieczulenia, OPRACOWANIU i WYPEŁNIENIU jamy zęba i ubytku podczas jednej wizyty  Zachowanie tkanki miazgowo-ozębnowej stanowi najlepszą barierę przed infekcją z jamy zęba – blokuje przechodzenie bodźców z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych  Wykonujemy odpowiedni dostęp do jamy zęba : zdjęcie sklepienia komory, usunięcie miazgi, opracowanie zachyłków, poszerzenie ujść kanałowych i poszerzenie ostateczne ułatwiające dostęp do kanałów

20  Następnie określamy dł. roboczą zęba i usuwamy miazgę korzeniową  Po opracowaniu kanałów następuje ich wypełnienie, kontrola radiologiczna oraz w końcowej facie – wypełnienie stałe ubytku Ekstrypacja jest swoistą formą leczenia biologicznego tk.okołowierzchołkowych : tkanka mieszana ulega mineralizacji i ochrania tkanki okołowierzchołkowe. Użycie materiałów dewitalizacyjnych powoduje utratę właściwości metaplastycznych i nie wytwarza ona ochronnej blizny

21  Obejmuje miazgę korzeniową jak i komorową  Daje objawy kliniczne ze strony TKANEK OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH  PRZYCZYNA : nieleczony proces próchnicowy  OBJAWY : pacjent nie zgłasza dolegliwości  BADANIE : głęboki ubytek, w komorze ciągliwa, brunatna tkanka o przykrym zapachu, ciemne zabarwienie zęba  Reakcja miazgi ujemna

22  LECZENIE :  -antyseptyczne leczenie kanałowe  - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja

23 MartwicaZgorzel Gnilny zapach- JEDYNY KLINICZNY WSKAŹNIK ROŻNICUJĄCY !!! Zmiany okołowierzchołkowe Brak objawów okołowierzchołkowych

24  Miazga gnilna zgorzelinowa jest bardziej niebezpieczna dla tkanek okołowierzchołkowych niż martwa  Pulpopatia nieodwracalna : osłabienie reakcji na zimno i wzmożona reakcja na ciepło


Download ppt " Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : MIAZGA ŻYWA MIAZGA MARTWA."

Similar presentations


Ads by Google