Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pulpopatie nieodwracalne

Similar presentations


Presentation on theme: "Pulpopatie nieodwracalne"— Presentation transcript:

1 Pulpopatie nieodwracalne

2 Klasyfikacja kliczniczna wg Arabskiej Przedpełskiej
Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : MIAZGA ŻYWA MIAZGA MARTWA

3 Zaawansowane stany zapalne z ogniskami martwicy
Żywa Zaawansowane stany zapalne z ogniskami martwicy Martwa Zgorzel Martwica

4 Pulpopatie nieodwracalne z miazgą żywą
Przyczyny: - nieleczona próchnica -ubytek pochodzenia niepróchnicowego + obnażenie miazgi Objawy : brak dolegliwości / długie nasilone bóle

5 Badanie przedmiotowe Głęboki ubytek próchnicowy, ściana dokomorowa zdemineralizowana/perforacja Obecność polipa ziarninakowatego bogato unaczyniona proliferacja miazgi Reakcja na opuk : + / - Wysięk krwisto ropny/ ropny RTG bez zmian przy wierzchołku

6 Większe ogniska mineralizacji – „ZĘBINIAKI „
Obecne drobne ropnie, ogniska martwicy Zapalenie przyjmuje charakter nieodwracalny Martwica Kalcyfikacja , Otorbienie Większe ogniska mineralizacji – „ZĘBINIAKI „ Mogą być one wolne, przylegające lub śródmiąższowe Nacieki limfocytarne, makrofagi, komórki tuczne oraz plazmatyczne

7 Martwica rozlewa się i obejmuje coraz większy obszar MIAZGA OBUMIERA !!!!
LECZENIE : - wyłuszczenie miazgi zęba w znieczuleniu i wypełnienie jamy zęba Antyseptyczne leczenie kanałowe

8 Zaawansowane zmiany zapalne miazgi z ogniskami martwicy, ropniami, wysiękiem etc.
Komora zamknięta / otwarta Leczenie biologiczne nie może być podjęte ze względu na zakażenie bakteryjne miazgi

9 Pulpopatie nieodwracalne z miazgą martwą
MARTWICE MIAZGI ZGORZEL MIAZGI

10 MARTWICA MIAZGI JEST TO ŚMIERĆ MIAZGI Może być spowodowana :
- bakterie przedostające się z ubytku próchnicowego i ich metabolity - przerwanie pęczka naczyniowo nerwowego CZĘŚCIOWA Martwica : CAŁKOWITA

11 MARTWICA CZĘŚCIOWA i CAŁKOWITA
CZĘSCIOWA Najczęściej dotyczy miazgi komorowej Część tkanek może pozostać żywa jest następstwem nieleczonego zapalenia powikłanego z ubytku próchnicowego CAŁKOWITA : obejmuje całą miazgę korzeniową i koronową Martwica ma kontakt z tkankami okołowierzchołkowymi - >>> Stany zapalne

12 PRZYCZYNY : próchnica, mechaniczny, jatrogenne
OBJAWY : brak dolegliwości , uraz, zmiana barwy zęba , wrażliwość na temperaturę BADANIE : uszkodzenie zęba, ciemniejsza barwa, szkliwo matowe, CHLOREK - , OPUKIWANIE - ( w martwicy częściowej testy mogą być + ) , brak zmian okołowierzchołkowych na zdjęciu RTG , BÓL PRZY ZGŁEBNIKOWANIU

13 Stan zaawansowanego zapalenia ropnego z ogniskami martwicy
Miazga traci swoją strukturę : - rozpad komórek, naczyń, nerwów, włókien -przekształca się w bezpostaciową masę (martwica całkowita) Część żywa miazgi ( najczęściej korzeniowa ) Stan zaawansowanego zapalenia ropnego z ogniskami martwicy

14 LECZENIE : Antyseptyczne leczenie kanałowe Usunięcie miazgi w znieczuleniu - Przeszkody mechaniczne uniemożliwiające opracowanie kanału - > hemisekcja, radisekcja, resekcja lub ekstrakcja

15 ZGORZEL MIAZGI Rodzaj martwicy polegający na GNILNYM ROZPADZIE MIAZGI
Spowodowana przez bakterie beztlenowe kolonizujące miazgę ( Gram - : Bacterioides, Peptostreptococcus, Eubacterium i Actinomyces) CAŁKOWITA / CZĘŚCIOWA Miazga Bezpostaciowa masa, brunatne zabarwienie i gnilny zapach

16 PROCES : - fermentacja węglowodanów -> kwaśne pH warunkujące gnicie -powstają substancje silnie toksyczne : PTOMAINY TKANKI ŻYWE =MARTWICA -ostateczne produkty zgorzeli : woda, kw.węglowy,octowy, kw.tłuszczowe, amoniak, parakrezol, fenol, siarkowodór GAZY – powodują bóle i zwiększone ciśnienie w jamie zęba ( brak ujścia ) – może prowadzić do inwazji i przepchnięcia do tkanek okołowierzchołkowych

17 ZGORZEL CZĘŚCIOWA Obejmuje część miazgi, pozostała jest żywa lecz w STANIE ZAPALNYM Może powodować BÓLE SAMOISTNE PRZYCZYNA : proces zapalny z rozległymi ogniskami martwicy które ulegają rozpadowi zgorzelinowemu OBJAWY : bóle samoistne/ brak , nagryzanie może wywołać ból BADANIE : głęboka próchnica, miazga niebolesna brunatna o zmienionej konsystencji i charakterystycznym zapachu , ból w wyniku stymulacji miazgi zapalnej żywej RTG – brak zmian okołowierzchołkowych

18 Leczenie : - antyseptyczne leczenie kanałowe - usunięcie miazgi po zastosowaniu znieczulenia - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja

19 Wyłuszczenie miazgi w znieczuleniu
Polega ona na CAŁKOWITYM USUNIĘCIU MIAZGI po zastosowaniu znieczulenia, OPRACOWANIU i WYPEŁNIENIU jamy zęba i ubytku podczas jednej wizyty Zachowanie tkanki miazgowo-ozębnowej stanowi najlepszą barierę przed infekcją z jamy zęba – blokuje przechodzenie bodźców z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych Wykonujemy odpowiedni dostęp do jamy zęba : zdjęcie sklepienia komory, usunięcie miazgi, opracowanie zachyłków, poszerzenie ujść kanałowych i poszerzenie ostateczne ułatwiające dostęp do kanałów

20 Następnie określamy dł. roboczą zęba i usuwamy miazgę korzeniową
Po opracowaniu kanałów następuje ich wypełnienie, kontrola radiologiczna oraz w końcowej facie – wypełnienie stałe ubytku Ekstrypacja jest swoistą formą leczenia biologicznego tk.okołowierzchołkowych : tkanka mieszana ulega mineralizacji i ochrania tkanki okołowierzchołkowe. Użycie materiałów dewitalizacyjnych powoduje utratę właściwości metaplastycznych i nie wytwarza ona ochronnej blizny

21 ZGORZEL CAŁKOWITA Obejmuje miazgę korzeniową jak i komorową
Daje objawy kliniczne ze strony TKANEK OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH PRZYCZYNA : nieleczony proces próchnicowy OBJAWY : pacjent nie zgłasza dolegliwości BADANIE : głęboki ubytek, w komorze ciągliwa, brunatna tkanka o przykrym zapachu, ciemne zabarwienie zęba Reakcja miazgi ujemna

22 LECZENIE : -antyseptyczne leczenie kanałowe - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja

23 Martwica Zgorzel Gnilny zapach- JEDYNY KLINICZNY WSKAŹNIK ROŻNICUJĄCY !!! Zmiany okołowierzchołkowe Brak objawów okołowierzchołkowych

24 Miazga gnilna zgorzelinowa jest bardziej niebezpieczna dla tkanek okołowierzchołkowych niż martwa
Pulpopatia nieodwracalna : osłabienie reakcji na zimno i wzmożona reakcja na ciepło


Download ppt "Pulpopatie nieodwracalne"

Similar presentations


Ads by Google