Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Leczenie kanałów zainfekowanych

Similar presentations


Presentation on theme: "Leczenie kanałów zainfekowanych"— Presentation transcript:

1 Leczenie kanałów zainfekowanych

2 Głównym czynnikiem etiologicznym w powstawaniu zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych jest infekcja bakteryjna miazgi i kanałów korzeniowych, natomiast głównym celem leczenia endodontycznego zainfekowanych kanałów jest działanie antyseptyczne

3 Skąd zakażenie ? Od strony ubytku próchnicowego Przez obnażoną zębinę
Bezpośrednio do miazgi po jej urazowym obnażeniu Przez kieszonkę patologiczną Drogą krwiobiegu

4 Flora bakteryjna Drobnoustroje :
beztlenowe ( % ) -> Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Eubacterium oraz Peptostreptococcus względnie beztlenowe tlenowe

5 okres zakażenia = ilość bakterii beztlenowych
Środowisko kanałów korzeniowych sprzyja rozwojowi flory beztlenowej płyn tkankowy oraz powstające wskutek rozpadu komórek tkanki łącznej produkty pokarmowe stanowią pożywkę dla mikroorganizmów Przenikanie przez otwór wierzchołkowy antygenów w postaci toksyn bakteryjnych wywołuje określone reakcje immunologiczne w tkankach okołowierzchołkowych. Mimo iż mają one charakter obronny, to jednak w trakcie ich przebiegu dochodzi do reakcji zapalnych będących przyczyną destrukcji kości w okolicy okołowierzchołkowej.

6 Leczenie Pierwszym etapem leczenia antyseptycznego jest : mechaniczno-chemiczne opracowanie kanału W przypadku zainfekowanych kanałów polecane są metody Step-Down / Step Down – Step Back ( hybrydowa ) ponieważ stosowanie ich zmniejsza niebezpieczeństwo przepchnięcia zawartości z kanału poza otwór anatomiczny Sukces leczenia endodontycznego bardziej zależy od tego, co zostanie usunięte z zainfekowanego kanału niż od tego, co zostanie wprowadzone do kanału jako wkładka antyseptyczna !!!!

7 Płukanie kanału Ułatwia pracę pilników usuwając z kanału resztki zainfekowanej martwiczej miazgi, opiłki zębiny Powoduje destrukcję większości mikroorganizmów, rozpuszczenie materii organicznej oraz usunięcie warstwy mazistej NAJLEPSZY - > PODCHLORYN SODU charakteryzujący się właściwościami bakteriobójczymi i zdolnością rozpuszczania tkanek Skuteczność : tworzenie grup chlorowo-aminowych z białkami błony komórkowej bakterii, w wyniku czego błony te ulegają rozpuszczeniu powodując lizę i niszczenie drobnoustrojów. Ponadto na skutek zastąpienia jonów H⎯ w grupie aminowej przez jony Cl⎯ powstają chloraminy, również działające bakteriobójczo.

8 Jako odpowiednik podchlorynu sodu do płukania kanałów korzeniowych stosuje się również roztwór glukonianu chlorheksydyny Używany jest on w 0,2% i 2% roztworach i posiada szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego oraz przeciwgrzybiczego, a jego długotrwały efekt dezynfekujący utrzymuje się dzięki adsorbcji do tkanek zęba i stopniowemu uwalnianiu się Mimo wielu zalet chlorheksydyna posiada wadę - nie rozpuszcza warstwy mazistej

9 Opatrunki kanałowe i odkażające
Wykazano, że stosowane w przeszłości opatrunki kanałowe takie jak: formokrezol, paraformaldehyd, glutaraldehyd charakteryzują się : krótkim i niewystarczającym działaniem antybakteryjnym (paraformaldehyd w ciągu pierwszych 24 godzin traci około 90% swojej skuteczności antybakteryjnej), są wysoce toksyczne dla komórek tkanki okołowierzchołkowej posiadają właściwości alergizujące

10 Obecnie wiadomo że mechaniczne opracowanie i płukanie kanału jest ważniejsze niż stosowanie czasowych opatrunków przeciwbakteryjnych między wizytami Dane środki powinny : 1.posiadać długi efekt bakteriobójczy 2.wnikać w głąb kanalików zębinowych 3.być nietoksyczne dla tkanek okołowierzch. 4.nie podlegać wpływom płynów tkankowych 5.być łatwe do umieszczenia i usuwania 6.nie wpływać na inne materiały 7.nie przebarwiać zęba 8.posiadać kontrast RTG

11 Obecnie stosowane środki przeciwbakteryjne
ZWIĄZKI FENOLOWE FORMALDEHYD I JEGO POCHODNE JOD I POCHODNE

12 PREPARATY ZAWIERAJĄCE METRONIDAZOL
PREP. ANTYBIOTYKOWO-KORTYKOSTEROIDOWE PREPARATY Z WODOROTLENKIEM WAPNIA CHLORHEXYDYNA

13 ZWIĄZKI FENOLOWE PRZEDSTAWICIELE : eugenol, krezol, kreozot, tymol, paramonochlorfenol STOSOWANE: Paramonochlorfenol + Kamfora , Kamfokrezol, Chlorkamfenol, Dikamfen, Krezofen Silne antyseptyki Denaturują białko bakteryjne i unieczynniają enzymy Preparaty : Fenol + Kamfora ( łagodzi i przedłuża działanie fenolu ) Szybko stają się obojętne w kontakcie z płynami tkankowymi Po 24h przestają być skuteczne Związki lotne, krystalizując niszczą bezpośrednio toksyczne komórki bakteryjne Mało szkodliwy dla tkanek okołowierzchołkowych W kontakcie z martwą miazgą stają się antygenowo obce – mogą powodować powstanie przeciwciał i reakcji immunologicznych

14 Formaldehyd i pochodne
Formokrezol, Trójkrezoformalina, Glutaraldehyd Szkodliwość glutaraldehydu niepotwierdzona ?? - Część autorów podaje możliwość występowania niewielkich reakcji zapalnych - Właściwości utrwalające tkanki ( zamyka kanaliki zębinowe i otwór fizjologiczny tkankę i działanie antybakteryjne - Potencjalne środki karcinogenne

15 Jod i pochodne Mechanizm działania – działanie utleniające/ łączenie z białkami/ ? Szybkie działanie bakteriobójcze Działanie grzybobójcze, przeciwwirusowe, niszczy postacie wegetatywne oraz zarodniki STOSOWANY : Płyn Lugola w postaci sączków dokanałowych PREPARATY : Jodoform , Calcipast I Minimalne właściwości podrażniające !! Możliwa reakcja uczulająca pacjenta – objawy ostrego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych Możliwość przebarwienia koron leczonych zębów

16 Metronidazol i preparaty
Zastosowanie : zakażone, powikłane ropnym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych Działa na BAKTERIE BEZTLENOWE – powoduje rozpad ich komórek Zmienia pH na ZASADOWE Brak reakcji alergicznych Płyn 0,5% - płukanka do kanału Pasta – wkładka antyseptyczna Ostre stany zapalne – zmiana co 24 h

17 Preparaty antybiotykowo - kortykosteroidowe
Mechanizm : uszkadzanie ścian komórkowych bakterii powodując absorpcję H2O prowadzącą do rozpadu komórki bakteryjnej / działają na błonę kom. Powodując utratę niezbędnych do życia metabolitów Antybiotyki – hamują ZASADOWĄ FOSFATAZĘ – enzym sprzyjający gojeniu i jest niezbędny w syntezie tkanek twardych Miejscowo – powstawanie UCZULEŃ + SZCZEPÓW OPORNYCH

18 Stosowanie miejscowe:
- Framycetyna, neomycyna, polimyksyna, stafylomycyna WSKAZANIE : powikłania ropne, ostre, przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych Działają w bezpośrednim kontakcie z drobnoustrojami -> muszą być wprowadzone do kanału *** Stosowanie ogólnoustrojowe -> ostre ropne zapalenia tkanek okołowierzchołkowych kiedy występuję podwyższona temperatura i złe samopoczucie PROFILAKTYKA – tylko u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka : zap. Mięśnia sercowego, wady zastawek, ostrą chorobą reumatyczną, ostrym zapaleniem kłębków nerkowych, niekontrolowaną cukrzycą, sterydoterapia i immunosupresja

19 Składniki kortykosteroidowe
Zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych, czyli ilość wysięku Osłabiają reakcje zapalne Znoszą dolegliwości bólowe hamują mechanizmy obronne miazgi, ozębnej zaburzają metabolizm fibroblastów, kolagenu Zaburzają procesy immunologiczne tkankowe – niekontrolowane namnażanie bakterii -> dlatego stosuje się sterydy w połączeniu z antybiotykiem np. preparat Ledermix/Dexadent – KORTYKOID + DIMETYLCHLORTETRACYKLINA

20 Stosowanie OD RAZU wkładki mieszanej
Niektóre prace polecają najpierw stosowanie past przez okres 7 dni a następnie wkładki zmieszanej z nietwardniejącego CaOH2 i Pasty LUB Stosowanie OD RAZU wkładki mieszanej Mieszanki sterydów z lekami i CaOH2 są dyskusyjne ponieważ związki te w środowisku zasadowym są inaktywowane??

21 Stosowanie: jedynie CZASOWO w celu złagodzenia stanów zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych i zmniejszenia podrażnień Polecane są w przypadkach gdy lek ma kontakt z żywą miazgą- gdy nie ma możliwości usunięcia miazgi i natychmiastowego opracowania kanału Pokrycie żywej miazgi daje możliwość odroczenia zabiegu pulpektomii – tkanka w kanale zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się bakterii w głąb kanału Nie jesteśmy pewni czy miazga żywa – nie stosuje się preparatów kortykosteroidowych

22 WODOROTLENEK WAPNIA najbardziej efektywna wkładka antyseptyczna Zaletą preparatu, w porównaniu z innymi antyseptykami, jest długotrwały efekt bakteriobójczy, dzięki alkalizacji środowiska jonami hydroksylowymi ( pH 12,5- 13 ) Obniża pH i ciśnienie tlenu Lek ten powoduje hydrolizę lipopolisacharydów błon cytoplazmatycznych komórek bakteryjnych i niszczy ich DNA

23 PREPARATY : 1 pasty nietwardniejące do rozrobienia 2 gotowe preparaty nietwardniejące : CALXYL , CALASEPT, HYPOCAL

24 Szczelnie skondensowana w kanale korzeniowym pasta z wodorotlenkiem wapnia ogranicza przestrzeń dla wzrostu bakterii Związek ten wykazuje też zdolność denaturacji białek i eliminuje resztki martwej miazgi Wykazuje długotrwałe działanie osuszające, zmniejszając wysięk zapalny Stymuluje regenerację tkanek okołowierzchołkowych ( obniża pH, stymuluje fosfatazę ) Uwalniane jony hydroksylowe warunkują aktywację fosfatazy zasadowej, co prowadzi do neutralizacji kwaśnego środowiska. W procesie mineralizacji tkanek okołowierzchołkowych obok jonów OH- uczestniczą także jony Ca+2 ( + obniżone ciśń tlenu )

25 Badania wykazały, że wodorotlenek powoduje efekt antybakteryjny nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z bakteriami, ale również pośredni poprzez absorpcję dwutlenku węgla który jest potrzebny do przetrwania takim bakteriom jak Copnocytophaga i Actinomyces. Niewielka toksyczność Słabe właściwości alergiczne Zbyt krótkie wypełnienie kanału może spowodować niedostateczne dyfundowanie do tkanek okołowierzchołkowych !!!

26 Ostatnio pojawił się nowy lek wodorotlenkowo - wapniowy w postaci kalibrowanych ćwieków gutaperkowych Wygodne w użyciu , łatwe do wprowadzenia ze względu na giętkość Grubość ćwieka = rozmiar ostatniego narzędzia użytego w kanale Jeśli zachodzi konieczność stosujemy dodatkowe ćwieki oprócz MAF Nie rozpadają więc można z łatwością usunąć je pęsetą lub p.Hedstroma Usuwają się w całości dzięki czemu nie ma konieczności czyszczenia ścian z resztek materiału - Nie dają kontrastu RTG

27 JAK STOSOWAĆ ?? ? A – 1-2 tygodnie , preparat pozostawiony w jamie zęba ( np. w przypadku stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych B- wypełnienie kanałów na okres 3 miesięcy ( torbiele, apeksyfikacja ---- Zmiana i ponowne założenie opatrunku Zdjęcie RTG WYGOJENIE = wypełnienie ostateczne

28 CaOH2 + CHX ( 2% ) CaOH2 + paramonochlorfenol Najskuteczniejsza eliminacja E.faecalis Bardzo ważne jest założenie szczelnego wypełnienia czasowego ze względu na możliwość przenikania bakterii - TLENEK CYNKU Z EUGENOLEM/ CEMENTY SZKLANO JONOMEROWE/ GOTOWE PREPARATY ( CAVIT / IRM )

29 CHLORHEKSYDYNA Środek bardzo skuteczny przeciw BAKTERIOM, DROŻDZOM, GRZYBOM Działa skutecznie jeśli pozostaje w kanale przez okres 7 DNI Dostępne ćwieku z CHX - łatwe w u życiu, dają kontrast RTG ( 1-3 tygodnie ) Kationy łączą się z anionami bakterii powodując zaburzenie ścian Niszczy E.faecalis !!!

30 W leczeniu zainfekowanych kanałów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych wykorzystuje się również leczenie wspomagające stosując : jonoforezę biostymulację laserową działanie pola elektromagnetycznego Laser jest wykorzystywany jako czynnik biostymulacyjny (efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny) oraz używany jest do bezpośredniego odkażania kanałów korzeniowych Biostymulacja laserowa wpływa korzystnie na zmniejszenie negatywnych doznań pacjenta po leczeniu, jednak nie wykazano różnicy w szybkości gojenia się zmian patologicznych poddanych i niepoddanych działaniu lasera

31 Stosowanie lasera może powodować uszkodzenie termiczne tkanek otaczających ząb w wyniku wydzielanego w czasie pracy ciepła Nowa technika – PAD ( z wykorzystaniem światła lasera ) : roztwór chlorku toluenu aktywowany jest światłem lasera i uwalnia on RODNIKI TLENOWE które niszczą błonę komórkową bakterii Po pracy kanał dokładnie przepłukać i osuszyć

32 OZON Stosowany do dezynfekcji jamy zęba
Związany z wielokierunkowym bójczym działaniem na bakterie grzyby i wirusy Zabieg ozonowania jest szybki i bezpieczny Stosuje się mieszanki czystego Tlenu oraz Ozonu Tlen zostaje zamieniony w Ozon który aplikowany jest rękawem i zamknięty na koronie zęba kapturkiem Warunkiem pracy jest idealna SZCZELNOŚĆ kapturka!!!!! Ozon zabija 99,9% bakterii - bakterie posiadające LPS G- są mniej wrażliwe na działanie ozonu Mechanizm : silne działanie utleniające powoduje uszkodzenie ścian komórkowych i błon cytoplazmatycznych drobnoustrojów

33 Inną formą leczenia kanałów korzeniowych z zainfekowaną miazgą jest leczenie jednowizytowe
Cała procedura mechaniczno-chemicznego opracowywania oraz ostatecznego wypełnienia kanału przeprowadzana jest podczas jednej wizyty Leczenie jednoseansowe redukuje liczbę wizyt, eliminuje możliwość zakażenia bakteryjnego powstałego w wyniku namnażania bakterii, do którego może dojść między wizytami, wyklucza możliwość mikroprzecieku poprzez opatrunek tymczasowy, eliminuje lęk i niepokój przed następną wizytą oraz umożliwia natychmiastową odbudowę części koronowej

34 Oczyszczanie mechaniczne wsparte obfitym przepłukiwaniem podchlorynem sodu znacząco redukuje ilość bakterii, jednak przy zastosowaniu tylko tej metody kanał nie jest nigdy całkowicie wolny od bakterii !!!!!! Właściwości antybakteryjne materiałów do wypełnień ostatecznych, szczelność wypełnienia oraz brak substratów odżywczych przyczyniają się do tego, że wiele z nich obumiera, jednak częściowe i nieszczelne wypełnienie kanału dające możliwość ponownego wzrostu i rozwoju bakterii jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.

35 Wypełnienie kanału Na ostateczny wynik duży wpływ ma jakość, szczelność oraz zakres wypełnienia kanału korzeniowego. Prawidłowe wypełnienie kanału blokuje komunikację pomiędzy jamą ustną, a okolicą okołowierzchołkową, szczelnie zamyka przetrwałe bakterie, odcinając im dostęp do pożywki, jaką jest płyn tkankowy oraz blokuje okolicę okołowierzchołkową uniemożliwiając przesączanie płynu tkankowego. Należy zwrócić uwagę, że dodatkowo materiał wypełniający powinien posiadać właściwości antybakteryjne

36 Opierając się na literaturze można stwierdzić, że najlepsze wyniki leczenia zarówno, bezpośrednie jak i odległe, osiągamy wtedy, kiedy kanał opracowujemy i wypełniamy szczelnie do przewężenia okołowierzchołkowego, zaś gorszych wyników możemy spodziewać się jeżeli kanał jest opracowywany i wypełniony poza wierzchołek lub kiedy wypełnienie sięga krócej niż 2 mm od wierzchołka.

37 Antybiotyk : Za czy Przeciw
Zastosowanie ogólne antybiotyku u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest wskazane Powinny być podane tylko u tych ze stwierdzonymi objawami ogólnymi : GORĄCZKA, NARASTAJĄCY OBRZĘK TWARZY, SZCZĘKOŚCISK, BRAK POPRAWY, ZAJĘCIE POWIERZCHNI POWIĘZI, ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU, OBNIŻENIE ODPORNOŚCI Jaki antybiotyk ? : uwzględniamy spektrum działania, alergie pacjenta, odpowiedni czas i dawka kuracji

38 Brak poprawy 24/48h – Zmiana antybiotyku
Jeśli istnieje możliwość powinno pobrać się materiał na posiew już na pierwszej wizycie Pacjenci wymagający profilaktyki antybiotykowej : -sztuczne zastawki serca, choroba reumatyczna serca, wady wrodzone serca, serce płucne, nabyta wada zastawkowa, kardiomiopatia, niekontrolowana cukrzyca, immunosupresja, endoprotezy

39


Download ppt "Leczenie kanałów zainfekowanych"

Similar presentations


Ads by Google