Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Leczenie kanałów zainfekowanych. Głównym czynnikiem etiologicznym w powstawaniu zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych jest infekcja bakteryjna.

Similar presentations


Presentation on theme: "Leczenie kanałów zainfekowanych. Głównym czynnikiem etiologicznym w powstawaniu zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych jest infekcja bakteryjna."— Presentation transcript:

1 Leczenie kanałów zainfekowanych

2 Głównym czynnikiem etiologicznym w powstawaniu zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych jest infekcja bakteryjna miazgi i kanałów korzeniowych, natomiast głównym celem leczenia endodontycznego zainfekowanych kanałów jest działanie antyseptyczne

3 Skąd zakażenie ?  Od strony ubytku próchnicowego  Przez obnażoną zębinę  Bezpośrednio do miazgi po jej urazowym obnażeniu  Przez kieszonkę patologiczną  Drogą krwiobiegu

4 Flora bakteryjna Drobnoustroje :  beztlenowe ( % ) -> Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Eubacterium oraz Peptostreptococcus  względnie beztlenowe  tlenowe

5  okres zakażenia = ilość bakterii beztlenowych  Środowisko kanałów korzeniowych sprzyja rozwojowi flory beztlenowej  płyn tkankowy oraz powstające wskutek rozpadu komórek tkanki łącznej produkty pokarmowe stanowią pożywkę dla mikroorganizmów  Przenikanie przez otwór wierzchołkowy antygenów w postaci toksyn bakteryjnych wywołuje określone reakcje immunologiczne w tkankach okołowierzchołkowych. Mimo iż mają one charakter obronny, to jednak w trakcie ich przebiegu dochodzi do reakcji zapalnych będących przyczyną destrukcji kości w okolicy okołowierzchołkowej.

6 Leczenie Pierwszym etapem leczenia antyseptycznego jest : mechaniczno- chemiczne opracowanie kanału W przypadku zainfekowanych kanałów polecane są metody Step- Down / Step Down – Step Back ( hybrydowa ) ponieważ stosowanie ich zmniejsza niebezpieczeństwo przepchnięcia zawartości z kanału poza otwór anatomiczny Sukces leczenia endodontycznego bardziej zależy od tego, co zostanie usunięte z zainfekowanego kanału niż od tego, co zostanie wprowadzone do kanału jako wkładka antyseptyczna !!!!

7 Płukanie kanału Ułatwia pracę pilników usuwając z kanału resztki zainfekowanej martwiczej miazgi, opiłki zębiny Powoduje destrukcję większości mikroorganizmów, rozpuszczenie materii organicznej oraz usunięcie warstwy mazistej NAJLEPSZY - > PODCHLORYN SODU charakteryzujący się właściwościami bakteriobójczymi i zdolnością rozpuszczania tkanek Skuteczność : tworzenie grup chlorowo-aminowych z białkami błony komórkowej bakterii, w wyniku czego błony te ulegają rozpuszczeniu powodując lizę i niszczenie drobnoustrojów. Ponadto na skutek zastąpienia jonów H w grupie aminowej przez jony Cl powstają chloraminy, również działające bakteriobójczo.

8  Jako odpowiednik podchlorynu sodu do płukania kanałów korzeniowych stosuje się również roztwór glukonianu chlorheksydyny  Używany jest on w 0,2% i 2% roztworach i posiada szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego oraz przeciwgrzybiczego, a jego długotrwały efekt dezynfekujący utrzymuje się dzięki adsorbcji do tkanek zęba i stopniowemu uwalnianiu się  Mimo wielu zalet chlorheksydyna posiada wadę - nie rozpuszcza warstwy mazistej

9 Opatrunki kanałowe i odkażające  Wykazano, że stosowane w przeszłości opatrunki kanałowe takie jak: formokrezol, paraformaldehyd, glutaraldehyd charakteryzują się :  krótkim i niewystarczającym działaniem antybakteryjnym (paraformaldehyd w ciągu pierwszych 24 godzin traci około 90% swojej skuteczności antybakteryjnej),  są wysoce toksyczne dla komórek tkanki okołowierzchołkowej  posiadają właściwości alergizujące

10  Obecnie wiadomo że mechaniczne opracowanie i płukanie kanału jest ważniejsze niż stosowanie czasowych opatrunków przeciwbakteryjnych między wizytami Dane środki powinny :  1.posiadać długi efekt bakteriobójczy  2.wnikać w głąb kanalików zębinowych  3.być nietoksyczne dla tkanek okołowierzch.  4.nie podlegać wpływom płynów tkankowych  5.być łatwe do umieszczenia i usuwania  6.nie wpływać na inne materiały  7.nie przebarwiać zęba  8.posiadać kontrast RTG

11 Obecnie stosowane środki przeciwbakteryjne

12

13 ZWIĄZKI FENOLOWE PRZEDSTAWICIELE : eugenol, krezol, kreozot, tymol, paramonochlorfenol STOSOWANE: Paramonochlorfenol + Kamfora, Kamfokrezol, Chlorkamfenol, Dikamfen, Krezofen -Silne antyseptyki - Denaturują białko bakteryjne i unieczynniają enzymy - Preparaty : Fenol + Kamfora ( łagodzi i przedłuża działanie fenolu ) - Szybko stają się obojętne w kontakcie z płynami tkankowymi - Po 24h przestają być skuteczne -Związki lotne, krystalizując niszczą bezpośrednio toksyczne komórki bakteryjne - Mało szkodliwy dla tkanek okołowierzchołkowych -W kontakcie z martwą miazgą stają się antygenowo obce – mogą powodować powstanie przeciwciał i reakcji immunologicznych

14 Formaldehyd i pochodne Formaldehyd Formokrezol, Trójkrezoformalina, Glutaraldehyd -Szkodliwość glutaraldehydu niepotwierdzona ?? - Część autorów podaje możliwość występowania niewielkich reakcji zapalnych - Właściwości utrwalające tkanki ( zamyka kanaliki zębinowe i otwór fizjologiczny tkankę i działanie antybakteryjne - Potencjalne środki karcinogenne

15 Jod i pochodne Mechanizm działania – działanie utleniające/ łączenie z białkami/ ? Szybkie działanie bakteriobójcze Działanie grzybobójcze, przeciwwirusowe, niszczy postacie wegetatywne oraz zarodniki STOSOWANY : Płyn Lugola w postaci sączków dokanałowych PREPARATY : Jodoform, Calcipast I -Minimalne właściwości podrażniające - !! Możliwa reakcja uczulająca pacjenta – objawy ostrego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych - Możliwość przebarwienia koron leczonych zębów

16 Metronidazol i preparaty Zastosowanie : zakażone, powikłane ropnym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych Działa na BAKTERIE BEZTLENOWE – powoduje rozpad ich komórek Zmienia pH na ZASADOWE Brak reakcji alergicznych Płyn 0,5% - płukanka do kanału Pasta – wkładka antyseptyczna Ostre stany zapalne – zmiana co 24 h

17 Preparaty antybiotykowo - kortykosteroidowe  Mechanizm : uszkadzanie ścian komórkowych bakterii powodując absorpcję H2O prowadzącą do rozpadu komórki bakteryjnej / działają na błonę kom. Powodując utratę niezbędnych do życia metabolitów  Antybiotyki – hamują ZASADOWĄ FOSFATAZĘ – enzym sprzyjający gojeniu i jest niezbędny w syntezie tkanek twardych  Miejscowo – powstawanie UCZULEŃ + SZCZEPÓW OPORNYCH

18  Stosowanie miejscowe : - Framycetyna, neomycyna, polimyksyna, stafylomycyna  WSKAZANIE : powikłania ropne, ostre, przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych  Działają w bezpośrednim kontakcie z drobnoustrojami - > muszą być wprowadzone do kanału ***  Stosowanie ogólnoustrojowe -> ostre ropne zapalenia tkanek okołowierzchołkowych kiedy występuję podwyższona temperatura i złe samopoczucie  PROFILAKTYKA – tylko u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka : zap. Mięśnia sercowego, wady zastawek, ostrą chorobą reumatyczną, ostrym zapaleniem kłębków nerkowych, niekontrolowaną cukrzycą, sterydoterapia i immunosupresja

19 Składniki kortykosteroidowe  Zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych, czyli ilość wysięku  Osłabiają reakcje zapalne  Znoszą dolegliwości bólowe  hamują mechanizmy obronne miazgi, ozębnej zaburzają metabolizm fibroblastów, kolagenu  Zaburzają procesy immunologiczne tkankowe – niekontrolowane namnażanie bakterii -> dlatego stosuje się sterydy w połączeniu z antybiotykiem np. preparat Ledermix/Dexadent – KORTYKOID + DIMETYLCHLORTETRACYKLINA

20 Niektóre prace polecają najpierw stosowanie past przez okres 7 dni a następnie wkładki zmieszanej z nietwardniejącego CaOH2 i Pasty LUB Stosowanie OD RAZU wkładki mieszanej  Mieszanki sterydów z lekami i CaOH2 są dyskusyjne ponieważ związki te w środowisku zasadowym są inaktywowane??

21  Stosowanie : jedynie CZASOWO w celu złagodzenia stanów zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych i zmniejszenia podrażnień  Polecane są w przypadkach gdy lek ma kontakt z żywą miazgą- gdy nie ma możliwości usunięcia miazgi i natychmiastowego opracowania kanału  Pokrycie żywej miazgi daje możliwość odroczenia zabiegu pulpektomii – tkanka w kanale zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się bakterii w głąb kanału  Nie jesteśmy pewni czy miazga żywa – nie stosuje się preparatów kortykosteroidowych

22 WODOROTLENEK WAPNIA  najbardziej efektywna wkładka antyseptyczna  Zaletą preparatu, w porównaniu z innymi antyseptykami, jest długotrwały efekt bakteriobójczy, dzięki alkalizacji środowiska jonami hydroksylowymi ( pH 12,5- 13 )  Obniża pH i ciśnienie tlenu  Lek ten powoduje hydrolizę lipopolisacharydów błon cytoplazmatycznych komórek bakteryjnych i niszczy ich DNA

23 PREPARATY : 1 pasty nietwardniejące do rozrobienia 2 gotowe preparaty nietwardniejące : CALXYL, CALASEPT, HYPOCAL

24  Szczelnie skondensowana w kanale korzeniowym pasta z wodorotlenkiem wapnia ogranicza przestrzeń dla wzrostu bakterii  Związek ten wykazuje też zdolność denaturacji białek i eliminuje resztki martwej miazgi  Wykazuje długotrwałe działanie osuszające, zmniejszając wysięk zapalny  Stymuluje regenerację tkanek okołowierzchołkowych ( obniża pH, stymuluje fosfatazę )  Uwalniane jony hydroksylowe warunkują aktywację fosfatazy zasadowej, co prowadzi do neutralizacji kwaśnego środowiska.  W procesie mineralizacji tkanek okołowierzchołkowych obok jonów OH - uczestniczą także jony Ca +2 ( + obniżone ciśń tlenu )

25  Badania wykazały, że wodorotlenek powoduje efekt antybakteryjny nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z bakteriami, ale również pośredni poprzez absorpcję dwutlenku węgla który jest potrzebny do przetrwania takim bakteriom jak Copnocytophaga i Actinomyces.  Niewielka toksyczność  Słabe właściwości alergiczne  Zbyt krótkie wypełnienie kanału może spowodować niedostateczne dyfundowanie do tkanek okołowierzchołkowych !!!

26  Ostatnio pojawił się nowy lek wodorotlenkowo - wapniowy w postaci kalibrowanych ćwieków gutaperkowych Wygodne w użyciu, łatwe do wprowadzenia ze względu na giętkość Grubość ćwieka = rozmiar ostatniego narzędzia użytego w kanale Jeśli zachodzi konieczność stosujemy dodatkowe ćwieki oprócz MAF Nie rozpadają więc można z łatwością usunąć je pęsetą lub p.Hedstroma Usuwają się w całości dzięki czemu nie ma konieczności czyszczenia ścian z resztek materiału - Nie dają kontrastu RTG

27 JAK STOSOWAĆ ?? ? A – 1-2 tygodnie, preparat pozostawiony w jamie zęba ( np. w przypadku stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych B - wypełnienie kanałów na okres 3 miesięcy ( torbiele, apeksyfikacja ---- Zmiana i ponowne założenie opatrunku Zdjęcie RTG WYGOJENIE = wypełnienie ostateczne

28 CaOH2 + CHX ( 2% ) CaOH2 + paramonochlorfenol Najskuteczniejsza eliminacja E.faecalis Bardzo ważne jest założenie szczelnego wypełnienia czasowego ze względu na możliwość przenikania bakterii - TLENEK CYNKU Z EUGENOLEM/ CEMENTY SZKLANO JONOMEROWE/ GOTOWE PREPARATY ( CAVIT / IRM )

29 CHLORHEKSYDYNA  Środek bardzo skuteczny przeciw BAKTERIOM, DROŻDZOM, GRZYBOM  Działa skutecznie jeśli pozostaje w kanale przez okres 7 DNI  Dostępne ćwieku z CHX - łatwe w u życiu, dają kontrast RTG ( 1-3 tygodnie )  Kationy łączą się z anionami bakterii powodując zaburzenie ścian  Niszczy E.faecalis !!!

30 W leczeniu zainfekowanych kanałów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych wykorzystuje się również leczenie wspomagające stosując :  jonoforezę  biostymulację laserową  działanie pola elektromagnetycznego  Laser jest wykorzystywany jako czynnik biostymulacyjny ( efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny ) oraz używany jest do bezpośredniego odkażania kanałów korzeniowych  Biostymulacja laserowa wpływa korzystnie na zmniejszenie negatywnych doznań pacjenta po leczeniu, jednak nie wykazano różnicy w szybkości gojenia się zmian patologicznych poddanych i niepoddanych działaniu lasera

31  Stosowanie lasera może powodować uszkodzenie termiczne tkanek otaczających ząb w wyniku wydzielanego w czasie pracy ciepła  Nowa technika – PAD ( z wykorzystaniem światła lasera ) : roztwór chlorku toluenu aktywowany jest światłem lasera i uwalnia on RODNIKI TLENOWE które niszczą błonę komórkową bakterii  Po pracy kanał dokładnie przepłukać i osuszyć

32 OZON Stosowany do dezynfekcji jamy zęba Związany z wielokierunkowym bójczym działaniem na bakterie grzyby i wirusy Zabieg ozonowania jest szybki i bezpieczny Stosuje się mieszanki czystego Tlenu oraz Ozonu Tlen zostaje zamieniony w Ozon który aplikowany jest rękawem i zamknięty na koronie zęba kapturkiem Warunkiem pracy jest idealna SZCZELNOŚĆ kapturka!!!!! Ozon zabija 99,9% bakterii - bakterie posiadające LPS G- są mniej wrażliwe na działanie ozonu Mechanizm : silne działanie utleniające powoduje uszkodzenie ścian komórkowych i błon cytoplazmatycznych drobnoustrojów

33  Inną formą leczenia kanałów korzeniowych z zainfekowaną miazgą jest leczenie jednowizytowe  Cała procedura mechaniczno-chemicznego opracowywania oraz ostatecznego wypełnienia kanału przeprowadzana jest podczas jednej wizyty  Leczenie jednoseansowe redukuje liczbę wizyt, eliminuje możliwość zakażenia bakteryjnego powstałego w wyniku namnażania bakterii, do którego może dojść między wizytami, wyklucza możliwość mikroprzecieku poprzez opatrunek tymczasowy, eliminuje lęk i niepokój przed następną wizytą oraz umożliwia natychmiastową odbudowę części koronowej

34  Oczyszczanie mechaniczne wsparte obfitym przepłukiwaniem podchlorynem sodu znacząco redukuje ilość bakterii, jednak przy zastosowaniu tylko tej metody kanał nie jest nigdy całkowicie wolny od bakterii !!!!!!  Właściwości antybakteryjne materiałów do wypełnień ostatecznych, szczelność wypełnienia oraz brak substratów odżywczych przyczyniają się do tego, że wiele z nich obumiera, jednak częściowe i nieszczelne wypełnienie kanału dające możliwość ponownego wzrostu i rozwoju bakterii jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.

35 Wypełnienie kanału  Na ostateczny wynik duży wpływ ma jakość, szczelność oraz zakres wypełnienia kanału korzeniowego.  Prawidłowe wypełnienie kanału blokuje komunikację pomiędzy jamą ustną, a okolicą okołowierzchołkową, szczelnie zamyka przetrwałe bakterie, odcinając im dostęp do pożywki, jaką jest płyn tkankowy oraz blokuje okolicę okołowierzchołkową uniemożliwiając przesączanie płynu tkankowego.  Należy zwrócić uwagę, że dodatkowo materiał wypełniający powinien posiadać właściwości antybakteryjne

36 Opierając się na literaturze można stwierdzić, że najlepsze wyniki leczenia zarówno, bezpośrednie jak i odległe, osiągamy wtedy, kiedy kanał opracowujemy i wypełniamy szczelnie do przewężenia okołowierzchołkowego, zaś gorszych wyników możemy spodziewać się jeżeli kanał jest opracowywany i wypełniony poza wierzchołek lub kiedy wypełnienie sięga krócej niż 2 mm od wierzchołka.

37 Antybiotyk : Za czy Przeciw  Zastosowanie ogólne antybiotyku u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest wskazane  Powinny być podane tylko u tych ze stwierdzonymi objawami ogólnymi : GORĄCZKA, NARASTAJĄCY OBRZĘK TWARZY, SZCZĘKOŚCISK, BRAK POPRAWY, ZAJĘCIE POWIERZCHNI POWIĘZI, ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU, OBNIŻENIE ODPORNOŚCI Jaki antybiotyk ? : uwzględniamy spektrum działania, alergie pacjenta, odpowiedni czas i dawka kuracji

38  Brak poprawy 24/48h – Zmiana antybiotyku  Jeśli istnieje możliwość powinno pobrać się materiał na posiew już na pierwszej wizycie  Pacjenci wymagający profilaktyki antybiotykowej : -sztuczne zastawki serca, choroba reumatyczna serca, wady wrodzone serca, serce płucne, nabyta wada zastawkowa, kardiomiopatia, niekontrolowana cukrzyca, immunosupresja, endoprotezy

39


Download ppt "Leczenie kanałów zainfekowanych. Głównym czynnikiem etiologicznym w powstawaniu zapaleń miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych jest infekcja bakteryjna."

Similar presentations


Ads by Google