Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oktober 2010, Rasmus Møller-Nielsen, Komfo Social Media Marketing COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution.

Similar presentations


Presentation on theme: "Oktober 2010, Rasmus Møller-Nielsen, Komfo Social Media Marketing COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution."— Presentation transcript:

1 Oktober 2010, Rasmus Møller-Nielsen, Komfo Social Media Marketing COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission. STARDUST CBS

2 - Medieinformation Gum Wrap

3 56 % af de studerende foretrækker arbejdsmiljøet på solbjerg mens kun 10 % foretrækker dalgas

4 Facebook Developer Garage Denmark

5 COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission. FORRETNING PÅ FACEBOOK

6 October 2010, Komfo Carlsberg Danmark COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission. Facebook Strategy YouTube Video

7 Preferred Facebook Developer Strategi for co-branding Roskilde Festival F.C. København 34 fans 44.000 fans 68.000 fans

8 Preferred Facebook Developer The Komfo Apps Platform

9 Preferred Facebook Developer YouTube Video

10 rmn@komfo.com


Download ppt "Oktober 2010, Rasmus Møller-Nielsen, Komfo Social Media Marketing COPYRIGHT NOTICE The creative work this presentation is protected by copyright. Redistribution."

Similar presentations


Ads by Google