Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til.

Similar presentations


Presentation on theme: "What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til."— Presentation transcript:

1 What’s the time? START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til højre”

2 ? What’s the time? Ten to five Tryk på tasten ”Pil til højre” for at komme videre!

3 ? What’s the time? Half past three

4 ? What’s the time? Twenty-five to four

5 ? What’s the time? Two o’clock

6 ? What’s the time? A quarter past eight

7 ? What’s the time? Twenty-five past ten

8 ? What’s the time? Twenty to four

9 ? What’s the time? Five past six

10 ? What’s the time? Twenty-five to two

11 ? What’s the time? Five to seven

12 ? What’s the time? A quarter to twelve

13 ? What’s the time? Half past nine

14 ? What’s the time? A quarter past five

15 ? What’s the time? Twenty-five to nine

16 ? What’s the time? Half past twelve

17 ? What’s the time? Twenty-five past eleven

18 ? What’s the time? A quarter to four

19 ? What’s the time? Ten to six

20 ? What’s the time? A quarter past eleven

21 ? What’s the time? Half past two


Download ppt "What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til."

Similar presentations


Ads by Google