Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til.

Similar presentations


Presentation on theme: "What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til."— Presentation transcript:

1 What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til højre”

2 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Ten to five Tryk på tasten ”Pil til højre” for at komme videre!

3 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Half past three

4 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty-five to four

5 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Two o’clock

6 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? A quarter past eight

7 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty-five past ten

8 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty to four

9 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Five past six

10 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty-five to two

11 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Five to seven

12 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? A quarter to twelve

13 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Half past nine

14 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? A quarter past five

15 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty-five to nine

16 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Half past twelve

17 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Twenty-five past eleven

18 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? A quarter to four

19 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Ten to six

20 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? A quarter past eleven

21 9 6 12 3 7 8 2 1 5 4 10 11 ? What’s the time? Half past two


Download ppt "What’s the time? www.sproglinks.dk START ØVELSEN MED AT TRYKKE PÅ F5-KNAPPEN PÅ TASTATURET Du kommer videre i øvelsen ved at trykke på tasten ”Pil til."

Similar presentations


Ads by Google