Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Case study cellar at riverside. Case Riverside 15 Kelder in bouwput De maximale waterstanden van de laatste 10 jaar: 50.5350.3251.28 50.1350.1650.33 50.2650.28.

Similar presentations


Presentation on theme: "Case study cellar at riverside. Case Riverside 15 Kelder in bouwput De maximale waterstanden van de laatste 10 jaar: 50.5350.3251.28 50.1350.1650.33 50.2650.28."— Presentation transcript:

1 Case study cellar at riverside

2 Case Riverside 15 Kelder in bouwput De maximale waterstanden van de laatste 10 jaar: 50.5350.3251.28 50.1350.1650.33 50.2650.28 50.1850.54 Als de bouwput volloopt is de schade 50 M €

3 Methode der momenten 16 = gemiddelde:NAP +50.40 m. = st. afwijking: 0.34 m. - Normale verdeling: k =4.7 1/jaar - Exponentiele verdeling: => 1/jaar

4 Fitten van de verdeling 17

5 Verdelingen 18

6 Het Bondsdag-gebouw in Bonn 19

7 Alternative: close cellar- sheetpile 20

8 Faulttree 21 Heave Basement Waterpressure Overtopping d.w.

9 Faulttree 22 Heave Basement Waterpressure Overtopping d.w. Waterstop fails

10 Faulttree 21 Heave Basement Waterpressure Leakage under d.w. Overtopping d.w. Leakage through d.w. Leakage through clay

11 Faulttree 22 Heave Basement Waterpressure Leakage under d.w. Overtopping d.w. Leakage through d.w. Leakage through clay Waterstop fails

12 Faulttree 21 Heave Basement Waterpressure Leakage under d.w. Overtopping d.w. Leakage through d.w. Pump F. No ballast Detect F. Leakage through clay

13 Faulttree 22 Heave Basement Waterpressure Leakage under d.w. Overtopping d.w. Leakage through d.w. Pump F. No ballast Detect F. Leakage through clay Waterstop fails


Download ppt "Case study cellar at riverside. Case Riverside 15 Kelder in bouwput De maximale waterstanden van de laatste 10 jaar: 50.5350.3251.28 50.1350.1650.33 50.2650.28."

Similar presentations


Ads by Google