Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Europejska Komisja Turystyki Autorzy: Andrii Sukharevskyi Serhii Sukharevskyi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Europejska Komisja Turystyki Autorzy: Andrii Sukharevskyi Serhii Sukharevskyi."— Presentation transcript:

1 Europejska Komisja Turystyki Autorzy: Andrii Sukharevskyi Serhii Sukharevskyi

2 Europejska Komisja Turystyki (European Travel Commission- ETC)  Powstała 18 czerwca 1948 w Stalheim (Norwegia)  Jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za promowanie Europy, jako celu podróży turystycznych; zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii, oraz krajów Ameryki Łacińskiej.

3 Cele:  promocja turystyczna Europy na innych kontynentach  popieranie współpracy europejskiej w zakresie turystyki międzynarodowej  ułatwianie wymiany informacji  podejmowanie i zamawianie badań (marketingowych, statystycznych)

4 Zadania:  rozpoznanie potrzeb i koniecznych nakładów inwestycyjnych dla bazy turystycznej w każdym z krajów członkowskich;  ustalenie priorytetu dla turystyki, ze względu na jej zdolności do wniesienia pozytywnego wkładu do bilansu wymiany międzynarodowej;  systematyczne przygotowywanie przedsięwzięć natury administracyjnej, które powinny być podejmowane w poszczególnych krajach, w celu stworzenia warunków umożliwiających rozwój turystyki;

5 Zadania:  prowadzenie wspólnych badań mających na celu identyfikację czynników ograniczających swobodę podróżowania oraz maksymalne wykorzystanie bazy turystycznej;  poszukiwanie środków rozwoju transportu służącego do przyjazdów turystów z innych kontynentów do krajów członkowskich

6 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Download ppt "Europejska Komisja Turystyki Autorzy: Andrii Sukharevskyi Serhii Sukharevskyi."

Similar presentations


Ads by Google