Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps Fina bilder på Mercurys 90-hästare! sid. 1(13) Jag funderar på att köpa en Mercury-motor.

Similar presentations


Presentation on theme: "Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps Fina bilder på Mercurys 90-hästare! sid. 1(13) Jag funderar på att köpa en Mercury-motor."— Presentation transcript:

1 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps Fina bilder på Mercurys 90-hästare! sid. 1(13) Jag funderar på att köpa en Mercury-motor. Här är några bilder på en sådan!

2 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 2 (13) Mercury-motor

3 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 3 (13) Mercury-motor!!!

4 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 4 (13) Mercury-motor!!!

5 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 5 (13) Mercury-motor !!!

6 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 6 (13) Mercury-motor !!!

7 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 7 (13) Mercury-motor !!!

8 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 8 (13) Mercury-motor !!!

9 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 9 (13) Mercury-motor !!!

10 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 10 (13) Mercury-motor !!!

11 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 11 (13) Ursäkta! Här är Mercury-motorn tyvärr skymd !!! Mercury-motor !!!

12 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 12 (13) Mercury-motor !!!

13 Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps sid. 13 (13) Mercury-motor !!! Jaha. Det var sista bilden. Fin motor, eller hur?


Download ppt "Filename and path: H:\Data\Privat\lustifikationer\bilder\Mercury_motor.pps Fina bilder på Mercurys 90-hästare! sid. 1(13) Jag funderar på att köpa en Mercury-motor."

Similar presentations


Ads by Google