Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Il-Verbi Bartolo Rodienne Borg Marilyn Cauchi Denise Mifsud Carmen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Il-Verbi Bartolo Rodienne Borg Marilyn Cauchi Denise Mifsud Carmen."— Presentation transcript:

1 Il-Verbi Bartolo Rodienne Borg Marilyn Cauchi Denise Mifsud Carmen

2 Xinhu Verb? Kelma li turi għemil / azzjoni Kelma li turi għemil / azzjoni kielkiel ġrewġrew ipparkjaipparkja Kelma li tfisser bidla fl-istat Kelma li tfisser bidla fl-istat mietmiet raqdetraqdet

3 X verb hu? Fil-Malti l-verbi jinqasmu fi tlieta: V Verb Semitiku (ġej mill-Għarbi) erb Rumanz (ġej mit-Taljan) Verb Anglo–Sassonu (ġej mill-Ingliż)

4 Il-Verb Semitiku Verb li għandu l-għerq: Verb li għandu l-għerq: raqad r-q-draqad r-q-d miet m-w-t miet mewtamiet m-w-t miet mewta mexa m-x-j mexa mixjamexa m-x-j mexa mixja ċapċap ċ-pċ-pċapċap ċ-pċ-p

5 Nota Importanti Nota Importanti Il-konsonanti tal-għerq qatt ma jbiddlu posthom: tar - tajra t-j-r t-r-jr-j-tr-t-j

6 Verbi li għandhom tliet konsonanti tal- għerq: weħelw-ħ-l kiserk-s-r mexam-x-j Meta rridu noħorġu l-għerq, irridu nagħtu kas tal-ewwel forma tal-verb, jew il-mistoqsija huwa xgħamel ilbieraħ? Il-Verbi trilitteri

7 Il-Verb kwadrilitteru Verbi li għandhom erba konsonanti tal-għerq: Verbi li għandhom erba konsonanti tal-għerq: ċapċapċ-pċ-p fixkelf-xk-l fixkelf-xk-l farfarf-rf-r Eċċezzjonijiet: Eċċezzjonijiet: kisser k-s-r mexxa m-x-j weħħel w-ħ-l Dawn il-verbi huma kkonjugati fit-tieni forma.

8 Il-Verb Anglo- Sassonu/Romanz Dawk il-verbi li ġejjin mill-Ingliż jew mit- Taljan. Dawk il-verbi li ġejjin mill-Ingliż jew mit- Taljan. Ma jiħux għerq (konsonanti biss). Ma jiħux għerq (konsonanti biss). Għandu z-zokk morfemiku (biċċa minn kelma magħmula kemm minn konsonanti u vokali) Għandu z-zokk morfemiku (biċċa minn kelma magħmula kemm minn konsonanti u vokali) Ez: jipparkja, parking, pparkja - park jifflowtja, fflowtjaw - flowt

9 Mistoqsijiet


Download ppt "Il-Verbi Bartolo Rodienne Borg Marilyn Cauchi Denise Mifsud Carmen."

Similar presentations


Ads by Google