Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sebastian Smith.  Vandrette og lodrette.  Farver  Eksempel: w.create_line(100,500,100,0, fill="#c4c1c1")

Similar presentations


Presentation on theme: "Sebastian Smith.  Vandrette og lodrette.  Farver  Eksempel: w.create_line(100,500,100,0, fill="#c4c1c1")"— Presentation transcript:

1 Sebastian Smith

2  Vandrette og lodrette.  Farver  Eksempel: w.create_line(100,500,100,0, fill="#c4c1c1")

3  #--1.Creating horisontal lines--  w.create_line(0,400,700,400, fill="#000000",width=2)  w.create_line(0,100,700,100, fill="#c4c1c1")  w.create_line(0,200,700,200, fill="#c4c1c1")  w.create_line(0,300,700,300, fill="#c4c1c1")  #--2.Creating vertical lines--  w.create_line(600,500,600,0, fill="#000000",width=2)  w.create_line(100,500,100,0, fill="#c4c1c1")  w.create_line(200,500,200,0, fill="#c4c1c1")  w.create_line(300,500,300,0, fill="#c4c1c1")  w.create_line(400,500,400,0, fill="#c4c1c1")  w.create_line(500,500,500,0, fill="#c4c1c1")

4  Placering.  Text.  Placering ved pixel.  Eksemple: w.create_text(95, 100, anchor="se", text="300cm").

5  #--3.Creating horisontal axis labels--  w.create_text(95, 100, anchor="se", text="300cm")  w.create_text(95, 200, anchor="se", text="200cm")  w.create_text(95, 300, anchor="se", text="100cm")  w.create_text(95, 400, anchor="se", text="0cm")  w.create_text(605, 204, anchor="nw", text="Wall")  w.create_text(335, 404, anchor="nw", text="Floor")  w.create_text(105, 460, anchor="nw", text="0cm")  w.create_text(205, 460, anchor="nw", text="100cm")  w.create_text(305, 460, anchor="nw", text="200cm")  w.create_text(405, 460, anchor="nw", text="300cm")  w.create_text(505, 460, anchor="nw", text="400cm")  w.create_text(605, 460, anchor="nw", text="500cm")

6  Start position.  Start kræft.  Bevægelse.

7 w.create_line(x1,y1,x2,y2, fill="#ff0000")  x1=x2  y1=y2  x1=100.0 #x start position  y1=400.0#y start position  vx= float(Text10.get()) #x start velocity  vy= float(Text10.get())*-1 #y start velocity

8  Tyngdekraft.  Luftmodstand.  Reducering af styrke.

9  Væg.  Gulv.  Tegning af bold.

10  Vindue.  Labels.  Bokse.  Knapper.

11  Løbende tests.  Færdige produkt test.  Forbedringer.

12  Vinkel bolden bliver skudt af sted fra.  Design.


Download ppt "Sebastian Smith.  Vandrette og lodrette.  Farver  Eksempel: w.create_line(100,500,100,0, fill="#c4c1c1")"

Similar presentations


Ads by Google