Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MSc. Mimoza Hyseni Official for waste monitoring KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.

Similar presentations


Presentation on theme: "MSc. Mimoza Hyseni Official for waste monitoring KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY."— Presentation transcript:

1 MSc. Mimoza Hyseni Official for waste monitoring KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

2 Ministry of Environmental and Spatial Planning Kosovo landfill management company Waste water regulatory office Kosovo Landfill Management Company Local governments-Municipalities Regional companies KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

3 Waste Law (2005/02-L30) 19 Administrative Instructions: Administration of end of life vehicles and their wastes Waste from battery and expended accumulator Construction and demolition wastes Construction and demolition wastes Administration of waste and oils that are used Administration of waste and oils that are used Proprietor and operator`s competences for the wastes treatment Packaging and packaging waste etc KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

4 Documents on waste administration Kosovo Strategic Plan for Waste management Local Plan for Waste Management The Plan for Equipment and Facilities for Waste Management The Operational Waste Management Plan for Operators

5 Sanitary landfills RegionType of the site Area ha.HabitantsTime periodDonor PrishtinePr,F.Kos, lip,ob,gll Regional40724.25115AER GjilanGj, Kam, Viti, Fer, Novo Regional24242.19515AER PrizrenPz, Su, Gja, Ma, Ra Regional24316.72815AER PodujevèPodujeveMunicipal5131.30015AER MitrovicëMi, Vu, Sk,Regional7250.00015Danida PejëPe,De,Kl,IsRegional3.6250.000COOP Sharr Municipal1.227.00016AER FerizajFe,Sht,Ka, Shtr,Han, Transfer station 210.120AER 2.151.159 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

6 Monthly and annual amount of waste per capita N r. Deponitë Sanitare JanarShkurtMarsPrillMajQersho r KorrikGushtShtatorTetorNëntorDhjetorTotali në TON 1Prishtinë*6,423.756,326.546,852.506,395.386,706.956,330.107,063.857,331.987,508.487,826.968,077.716,898.0383,742.23 2Gjilan* 2,093.952,231.513,070.353,695.063,176.082,577.953,658.853,088.352,716.372,573.782,260.791,951.0833,094.12 3Prizren* 2,855.102,772.463,507.783,912.803,966.404,067.304,645.915,380.655,098.005,538.785,958.344,685.9052,389.42 4Podujevë* 513.60407.9718.801,355.1026.952,507.7238.1140.4944.05567.01594.01510.806,624.61 6Pejë** 1,6621,3951,4002,2262,1772,168 2,7562,4402,1782,2021,88424,656 7Sharr 282.5292301.2415408409457628 4204214205081.7 8Mitrovicë* * 2,2752,3072,9922,7072,7082,7633,5023,5553,9503,5693,2312,90936,469 9Ferizaj* 988.75357.90643.10667.40569.101,294.591,061.551,672.301,608.001,608.601,496.501,521.4013,489.19 Totali 17,094.616,090.318,785.721,373.719,738.422,117.622,595.224,452.723,992.924,282.124,241.320,780.2255,546.2

7 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Waste according to type in Kosovo

8 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Quantity of municipal waste disposal in sanitary landfill

9 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Quantity of municipal waste per capita according to the regions

10 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Quantity of municipal waste in different years

11 KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

12

13

14 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY


Download ppt "MSc. Mimoza Hyseni Official for waste monitoring KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY."

Similar presentations


Ads by Google