Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original.

Similar presentations


Presentation on theme: "Clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original."— Presentation transcript:

1 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Vstupné materiály 2 Vymaž Ukáž všetko 1 3 5 6 4 Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec

2 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the 2 clear screen reveal all 1 3 5 6 4 pelety, aglomerát vysokopecný koks troskotvorné prísady Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec Vymaž Ukáž všetko

3 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Three raw materials? 2 clear screen reveal all 3 5 6 4 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec vysokopecný plyn

4 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Three raw materials? reveal all 1 3 5 6 4 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec výfučne pre horúci kyslíkom obohatený vzduch

5 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Three raw materials? 2 clear screen reveal all 1 5 6 4 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec troska

6 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Three raw materials? 2 clear screen reveal all 1 3 6 4 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec surové železo

7 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the Three raw materials? 2 clear screen reveal all 1 3 5 4 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec odpich surového železa

8 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the 2 Three raw materials? clear screen reveal all 1 3 5 6 Vstupné materiály Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec odpich trosky

9 clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original slide prepared for the clear screen Drawing: Roy Mylan, Chilton Cantelo School, Somerset www.btinternet.com/~chemistry.diagrams/index.htm Vymaž Ukáž všetko Klikni na jednotlivé znaky Vysoká pec odpich trosky vysokopecný plyn výfučne pre horúci kyslíkom obohatený vzduch troska surové železo odpich surového železa pelety, aglomerát vysokopecný koks troskotvorné prísady


Download ppt "Clear screen The Blast Furnace iron ore, coke & limestone waste gas hot air blowers molten pig iron tapped off here slag tapped off here slag iron Original."

Similar presentations


Ads by Google