Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ILIGAN CITY CENTRAL SCHOOL NASLIA SANGGOYOD

Similar presentations


Presentation on theme: "ILIGAN CITY CENTRAL SCHOOL NASLIA SANGGOYOD"— Presentation transcript:

1 ILIGAN CITY CENTRAL SCHOOL NASLIA SANGGOYOD
FS 3 OBSERVATION ILIGAN CITY CENTRAL SCHOOL NASLIA SANGGOYOD

2 THE SCHOOL’S LEARNING RESOURCE CENTER
EPISODE 1 THE SCHOOL’S LEARNING RESOURCE CENTER

3 IT IS LOCATED AT ROXAS AVENUE MAHAYAHAY ILIGAN CITY.
THE SCHOOL IT IS LOCATED AT ROXAS AVENUE MAHAYAHAY ILIGAN CITY.

4 THIS IS THE SCHOOL ORCHIDARIUM
THIS IS THE SCHOOL ORCHIDARIUM.IT COULD BE FOUND BESIDE THE ENTRANCE GATE.

5 ICCS HAS A LOT OF READING MATERIALS INSIDE THE LIBRARY
READING CENTER

6 BULLETIN BOARD DISPLAYS
EPISODE 2 BULLETIN BOARD DISPLAYS

7 THIS IS THE SUBJECTS TOPIC TO BE DISCUSSED
THIS IS DESIGNED BY MRS. LANTUD OUR COOPERATING TEACHER FROM GRADE IV.

8 THERE IS A LOT OF BULLETIN BOARD DISPLAYED AROUND THE CORNER OF THE SCHOOL.
I JUST CHOOSE THIS ONE BECAUSE IT IS POSTED OUTSIDE THE PRINCIPA;S OFFICE .

9 EPISODE 3 SEE AND SAY

10 GRADE IV STUDENTS UNDER MRS. LANTUD WHILE HAVING A CLASS.
THIS CLASS IS ALREADY EXPERIENCING THE PROCESS OF CLASS INDIVIDUAL REPORTING. THEY ENJOYED LISTENING ON THEIR CLASSMATES WHILE OTHERS ARE STILL IN A MANNER OF NOT LISTENING BUT STILL WHEN THEY ARE ASKED BY THE TEACHER ABOUT THE REPORT THEY COULD EASILY ANSWER .

11 THE PUPILS IN A CLASSROOM SETTING

12 THIS IS THE TEACHERS TABLE
IT IS LOCATED AT THE BACK OF THE LEARNER’S DESK.

13 EPISODE 4 TOOLS OF THE TRADE

14 THIS IS MY DREAM CLASSROOM

15

16 EPISODE 5 PAPER WORKS

17 Hand out Plan (story telling ) Read the story given on your book . Answer the exercises given on a sheet of paper.

18 EPISODE 6 SLIDESHOW BIZ

19 Uri ng mga likas na yaman ng ating bansa:
Yamang Pansakahan Yamang Kagubatan o Kabundukan Yamang Pangisdaan Yamang Mineral

20 Yamang pansakahan: Ang mga yamang pansakahan ng Pilipinas ay makikita sa mga kapatagan at sa mga lambak na nasa pagitan ng mga bundok.Ang mga itoy pinagtatamnan natin ng mga palay , mais, gulay, punongkahoy, at iba pang mga pananim.

21 Yamang GubaT Ang kabuuang lawak ng gubat sa Pilipinas ay tinatayang may 5.7 milyong ektarya. Sa palawan makikita ang panakamalaking kagubatan sa Pilipinas. Nagagamit natin ang yaman ng ating mga kagubatan sa maraming paraan .

22 Yamang Pangisdaan Ang kabuuang lawak ng pangisdaan sa Pilipinas ay ay may lawak na 2.2 milyon kilometrong kwadrado. Mga 1,666,300 kilometrong parisukat ang sakop ng tubigan nito. Marami ang uri ng isdang kilala sa Pilipinas. Isa na rito ang Rhineodon Typhus na siyang pinakamalaking isdang nahanap rito, at ang pandacan pygmea o sinarapan na siya namang pinakamaliit na isda.


Download ppt "ILIGAN CITY CENTRAL SCHOOL NASLIA SANGGOYOD"

Similar presentations


Ads by Google