Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sodium hydroxide and hydrobromic acid

Similar presentations


Presentation on theme: "Sodium hydroxide and hydrobromic acid"— Presentation transcript:

1 Sodium hydroxide and hydrobromic acid

2 NaOH(aq)+HBr(aq)NaBr(aq)+H2O(l)

3 OH-(aq)+H+(aq)H2O(l)

4 Propane combusts

5 2C4H10(g)+O2(g)8CO2(g)+ 10H2O(l)

6 2C4H10(g)+O2(g)8CO2(g)+ 10H2O(l)

7 Potassium and water

8 2K(s)+2H20(l)2KOH(aq)+H2(g)

9 2K(s)+2H20(l)2K+(aq)+2OH-(aq) +H2(g)

10 Magnesium and hydrobromic acid

11 Mg(s)+2HBr(aq)MgBr2(aq)+H2 (g)

12 Mg(s)+2H+(aq)Mg2+(aq)+H2(g)

13 Copper and hydrobromic acid

14 Cu(s)+HBr(aq)no rxn

15 Cu(s)+HBr(aq)no rxn

16 Sodium carbonate decomposes

17 Na2CO3(aq)Na2O(aq)+CO2(g)

18 CO32-(g)O2-(g) + CO2(g)

19 Aluminum reacts with air

20 4Al(s)+302(g)2Al2O3(s)

21 4Al(s)+302(g)2Al2O3(s)

22 Hydrochloric acid and sodium carbonate

23 2HCl(aq)+Na2CO3(aq)H2O(l)+ CO2(g)+2NaCl(aq)

24 2H+(aq)+ CO32-(aq)H2O(l)+ CO2(g)

25 Iron(III) chloride and sodium hydroxide

26 FeCl3(s)+3NaOH(aq)3NaCl(aq) +Fe(OH)3(s)

27 Fe3+(s)+3OH-(aq)Fe(OH)3(s)

28 Lithium hydroxide and potassium chloride

29 LiOH(aq)+KCl(aq)no rxn

30 LiOH(aq)+KCl(aq)no rxn

31 Hydrobromic acid and potassium sulfide

32 HBr(aq)+K2S(aq)2KBr(aq)+H2S (g)

33 2H+(aq) + S2-(aq) H2S(g)


Download ppt "Sodium hydroxide and hydrobromic acid"

Similar presentations


Ads by Google