Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fiziopatologia termoreglarii Hipotermia Hipertermia Reacţia febrilă

Similar presentations


Presentation on theme: "Fiziopatologia termoreglarii Hipotermia Hipertermia Reacţia febrilă"— Presentation transcript:

1 Fiziopatologia termoreglarii Hipotermia Hipertermia Reacţia febrilă
Fiziopatologia termoreglarii Hipotermia Hipertermia Reacţia febrilă

2

3 How the Animal Body Regulates Core Temperature
1. Vasodilation - increases surface blood flow, increases heat loss (when ambient temperature is less that body temperature). Maximal vasodilation can increase cutaneous blood flow to 3000 ml/minute (average flow is ml/minute). 2. Vasoconstriction - decreases blood flow to periphery and heat loss. Maximal vc. can decrease cutaneous blood flow to 30 ml/minute. 3. Sweating - cools body through evaporative cooling. 4. Shivering - generates heat through increase in chemical reactions required for muscle activity. Visible shivering can maximally increase surface heat production by 500%. However, this is limited to a few hours because of depletion of muscle glucose and the onset of fatigue. 5. Increasing/Decreasing Activity - will cause corresponding increases in heat production and decreases in heat production. 6. Behavioral Responses - putting on or taking off layers of clothing.

4 Tulburările balanţei termice
Produse prin acţiunea unor factori predominant externi care depăşesc prin intensitate şi durată posibilităţile de adaptare ale organismului: Scăderea temperaturii corporale – Hipotermia. Creşterea temperaturii corporale – Hipertemia. Restructurarea funcţională tranzitorie a mecanismelor centrale de termoreglare, cu reglarea temperaturii corporale la un nivel superior, instalându-se un echilibru între termogeneză şi termoliză – Reacţia febrilă.

5

6 Heat Loss Heat Gain Homeothermia
Figure 1. Thermal balance between heat loss and heat gain in neonatal ruminants. (Modified from Carstens, 1994) Hyperthermia Heat Loss Heat Gain Evaporative -         cutaneous -         respiratory Nonevaporative - radiation - convection - conduction Heat sources: -         basal metabolism -         shivering thermogenesis -         nonshivering thermogenesis -         physical activity Influenced by: -         body surface area -         tissue insulation -         hair coat/air interface -         behavior modification -         environmental factors -          body reserves -          colostrum intake -          breed/genetics -          dystocia -          environmental factors Hypothermia Homeothermia

7 1.Hipotermia fiziologice (hibernarea naturală),
Reprezintă o tulburare a termoreglării caracterizată printr-un dezechilibru între procesele termogenetice şi cele termolitice, prin care se ajunge la un bilanţ caloric negativ, cu diminuarea temp. corpului. După modul de instalare, hipotermiile sunt: fiziologice (hibernarea naturală), patologice (în stări morbide) artificiale (chirurgie cardiovasculara)

8

9 Factori de risc la animale
La purcei de exemplu, în prima jumătate de oră după fătare, temperatura corporală scade cu 2-3°C, revenirea la normal în decurs de 24 ore în condiţii de confort termic. Dacă temperatura adăpostului este scăzută (+3°C) hipotermia este mai accentuată, uneori nici nu mai are loc revenirea la temperatura normală, purceii murind în 2-3 zile. La iepurele nou-născut, s-a constatat în mod experimental că temperatura corporală scade la 34°C în 10 minute şi la 28°C în timp de o oră, dacă este menţinut într-un mediu cu o temperatură de +14°C.

10

11 Investigatii de laborator
Severe accidental hypothermia (body temperature below 30°C) is associated with marked depression of cerebral blood flow and oxygen requirement, reduced cardiac output, and decreased arterial pressure.

12 There are four stages of cold water immersion
Stage 1: Initial “cold shock” occurs in the first 3-5 minutes of immersion. Stage 2: Short-term “swim failure” occurs 3-30 minutes following immersion Stage 3: Long-term immersion hypothermia sets in after 30 minutes, at a rate depending on water temperature, clothing, body type, and your behavior. Stage 4: Post-immersion collapse occurs during or after rescue. If you have been immersed in cold water you are still in danger from collapse of arterial blood pressure leading to cardiac arrest.

13

14

15 the symptoms of hypothermia
Evoluţia hipotermiei Learn to recognize the symptoms of hypothermia Shivering slurred speech. Blurred vision. Bluish lips and fingernails. Loss of feeling in extremities. Cold, bluish skin. Confusion. Dizziness. Rigidity in extremities. Unconsciousness. Coma. Death.

16

17 2. Hipertermia Se caracterizează printr-un dezechilibru între intensitatea proceselor termogenetice şi termolitice, rezultând un bilanţ caloric pozitiv şi creşterea temperaturii corpului. Hyperthermia, also known as heat stroke or sunstroke, is an acute condition resulting from the body producing or absorbing more heat than it can dissipate, usually due to excessive exposure to heat. The homeothermal regulatory mechanisms eventually become overwhelmed and unable to effectively deal with the heat, and body temperature climbs uncontrollably. Printre factorii favorizanţi ai diminuării termolizei se numără umiditatea crescută a atmosferei, reducerea sau lipsa curenţilor de aer, activitatea musculară, ţesutul adipos dezvoltat excesiv.

18 The extent of the rise in body temperature is directly related to the morbidity or mortality of the captured animal. The hyperthermia of capture is thought to be caused by metabolic heat generated by muscle activity when the animal is in flight (to escape danger). Although muscle generated heat plays a role in the overall heat gained, it is not the major contributor to the total hyperthermic state. A psychological stress response to capture, increases core body temperatures to a greater extent than does the flight response.

19

20 Simptome care anunta instalarea hipertermiei
Skin feels hot and dry and appears flushed. Feeling of weakness Dizziness Visual disturbances Headache Nausea Elevated temperature Pulse is generally rapid and may be irregular-weak.

21 Core temperature as a function of air temperature.
A rise in core temperature of 1.5°C can kill most embryos

22

23 Etapele evolutive ale hipertermiei
Etapa I - vasodilataţie tegumentară şi pulmonară, transpiraţie profuză, accelerarea mişcărilor respiratorii şi a bătăilor cardiace. Etapa II - nelinişte, tahicardie, tahipnee, transpiraţie excesivă cu fenomene secundare produse de deshidratare şi demineralizare. Etapa III - de inhibiţie, se reduce tonusul vascular, tensiunea arterială şi activitatea cardio-respiratoare - instituirea stazei sanguine periferice şi a hemoconcentraţiei - insuficienţă cardiacă progresivă. Colapsul (lat: collapsus = prăbuşire) vascular periferic reduce aportul de oxigen la nivelul ţesuturilor -acumularea unor substanţe cu caracter acid care epuizează treptat rezerva alcalină şi în final apare acidoza Şocul termic - peste 43°C la mamifere şi 46°C la păsări. Insolaţia - este o formă a şocului termic – expunere la soare.

24

25 Aplicaţii clinice ale hipertermiei

26

27

28 3. Reacţia febrilă (febra)
Any substance that causes fever is called a pyrogen. Exogenous pyrogens - come from outside the body and include microbes, viruses and toxins. Endogenous pyrogens - induced within the body in response to exogenous pyrogens.

29 Three key pathophysiological mechanisms related to fever
(developed from Browne et al. 2001) Fever can result when: 1.  The thermoregulatory set-point is elevated above the normal set-point. This most commonly occurs as a result of bacterial and viral infection which induces the action of cytokines (endogenous pyrogens); which through the action of prostaglandins turns up the thermostat. The body responds to this by producing physiological changes (including metabolic, endocrine, behavioural and autonomic processes) aimed at elevating body temperature.  This produces the signs and symptoms associated with fever. For a fever resulting from an elevated set-point the use of antipyretics and other controlled measures such as cooling may be appropriate Heat production exceeds heat loss.  This can occur in salicylate overdose, malignant hyperthermia, hyperthyroidism and excessive environmental temperatures.  For fever resulting from either excessive heat production or defective heat loss, antipyretics are not effective. Heat loss mechanisms are defective This can occur in heat stroke, anticholinergic drug toxicity and ectodermal dysplasia.   For fever resulting from either excessive heat production or defective heat loss, antipyretics are not effective

30 Fuentes y tipos de pirógenos exógenos

31

32

33 Stadiile reacţiei febrile
(adapted from Port 1994; Casey 2000) I. Creşterea temperaturii corporale (stadium incrementi) in crysis/in lysis II. Perioada de stare (stadium fastigii) III. Revenirea la normal a temperaturii (stadium decrementi)

34 Clasificarea reacţiilor febrile
După durata evolutivă şi intensitate febra efemeră zile întâlnită în stări alergice, stări de stres (transport, fătare) sau în faza de resorbţie a unor exsudate; febra acută - durata medie de 10 zile, caracteristică formelor acute ale unor boli infecţioase; febra subacută - între zile, se întâlneşte în jigodie, etc; febra cronică - însoţeşte puseele de acutizare a unor boli cronice. După gradul de creştere a temperaturii în perioada de stare febră uşoară (subfebrilitate), când temperatura corpului creşte faţă de limita superioară speciei cu cel mult 1°C; febra mijlocie, dacă temperatura creşte cu 1-2°C - boli cu evoluţie cronică, în inflamaţii localizate, intervenţii chirurgicale etc; febra mare - creşte temperatura corporală cu 2-3°C; febră foarte mare (hiperpirexie) - sunt depăşite aceste limite (3°C), situaţie întâlnită în antrax, coriza gangrenoasă, rujet etc.

35 Dupa aspectul curbei termice în perioada de stare a febrei
Febra continuă sau în platou – febră ridicată de lungă durată, cu oscilaţii diurne de amplitudine asemănătoare celor normale (până la 1°C) – pneumonii. Febra remitentă - sau febra în dinţi de fierăstrău, cu oscilaţii diurne ale temperaturii corporale de peste 1°C - bronhopneumonii, procese supurative etc. Febra intermitentă - se caracterizează prin revenirea temperaturii la valorile normale cel puţin câteva ore în decurs de 24 ore; Variantă - febra intermitentă periodică - febră de durată scurtă (câteva ore) la intervale regulate de o zi sau mai multe zile. Febra recurentă sau ondulantă - caracterizată prin febra de tip continuu care alternează cu zile în care temperatura se menţine în limite normale, acest tip se înregistrează în boli infecţioase cronice ca morva, tbc, anemia infecţioasă etc. Febra neregulată sau atipică, prin aspectul curbei termice nu se încadrează în nici una din formele menţionate anterior.

36 Curba termică în febra continuă
Zile T0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D S 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00

37 Curba termică în febra remitentă
Zile T0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D S 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00

38 Curba termică în febra intermitentă
Zile T0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D S 41,00 40,50 40,00 39,00 38,00 37,00 36,50

39 Curba termică în febra recurentă
Zile T0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D S 41,00 40,50 40,00 39,00 38,00 37,00 36,50

40

41 Antipiréticos no esteroides de uso frecuente en caninos y felinos

42 Arguments for and against treating fever
for treating fever include:  against treating fever include: Decreasing discomfort associated with fever often assists with settling an apprehensive home environment. 2. Preventing extreme temperature elevations from causing permanent damage to the CNS. 3. Decreasing, in theory, the likelihood of fever-related seizures in those who have a history of seizures. No study has actually demonstrated that treatment of fever decreases the incidence of febrile seizures.  The generally recognized view that most fever is short lasting and benign. 2. Situations where adverse drug side effects associated with the use of antipyretics outweigh the benefits of fever reduction. 3. Situations where reducing fever may obscure diagnostic or prognostic signs, as in neutropenic children who have recently received chemotherapy. 4. Recent information suggests that fever may protect the host.


Download ppt "Fiziopatologia termoreglarii Hipotermia Hipertermia Reacţia febrilă"

Similar presentations


Ads by Google