Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

24th Nordic and 1st Franco-Nordic Congress of Mathematicians Reykjavik, Iceland, 6th - 9th January 2005 The Icelandic Mathematical Society The French Mathematical.

Similar presentations


Presentation on theme: "24th Nordic and 1st Franco-Nordic Congress of Mathematicians Reykjavik, Iceland, 6th - 9th January 2005 The Icelandic Mathematical Society The French Mathematical."— Presentation transcript:

1 24th Nordic and 1st Franco-Nordic Congress of Mathematicians Reykjavik, Iceland, 6th - 9th January 2005 The Icelandic Mathematical Society The French Mathematical Society

2 The Scandinavian/Nordic Congresses: 1.Sweden 1909: Stockholm September 2.Denmark 1911: Anden Skandinaviske Matematikerkongres, Kjøbenhavn 3.Norway 1913: Tredje Skandinaviske Matematikerkongres i Kristiania 4.Sweden 1916: Stockholm 30 August - 2 September 5.Finland 1922: Den Femte Skandinaviska Matematikerkongressen, Helsinki 4-7 July 6.Denmark 1925: Den Sjette Skandinaviske Matematikerkongres 31 August - 4 September. 7.Norway 1929: Den Syvende Skandinaviske Matematikerkongress i Oslo, August. 8.Sweden 1934: Åttonde Skandinaviska Matematikerkongressen i Stockholm Augusti. 9.Finland 1938: Nionde Skandinaviska Matematikerkongressen i Helsingfors August.

3 The Scandinavian/Nordic Congresses: 10. Denmark 1946: Den 10. Skandinaviske Matematikerkongres i København August 11. Norway 1949: Den 11 te Skandinaviske Matematikerkongress, Trondheim, August Sweden 1953: Tolfte Skandinaviska Matematikerkongressen i Lund, August 13. Finland 1957: Trettonde Skandinaviska Matematikerkongressen i Helsingfors, August Denmark, 1964: Den 14. Skandinaviske Matematikerkongres i København 15. Norway 1968: Den 15 skandinaviske matematikerkongress i Oslo augusti. 16. Sweden 1972: Den sextonde skandinaviska matematikerkongressen, Göteborg, augusti 17. Finland 1976: sjuttonde skandinaviska matematikerkongressen, Turku (Åbo), August

4 The Scandinavian/Nordic Congresses: 18. Denmark 1980: The 18 th Scandinavian Congress of Mathematicians, August, Iceland 1984: Nineteenth Nordic Congress of Mathematicians, Reykjavík, August Norway 1988: 20. Nordiske matematikerkongress, Trondheim, August Sweden 1992: The 21 st Nordic Congress of Mathematicians, Luleå, June Finland 1996: 22nd Nordic Congress of Mathematicians, Lahti, June Denmark 2000: XXIII Scandinavian Congress of Mathematicians, Odense, June First AMS-Scandinavian International Mathematics Meeting 24. Iceland 2005: 24th Nordic Congress of Mathematicians 1st Franco-Nordic Congress of Mathematicians, 6th-9th January


Download ppt "24th Nordic and 1st Franco-Nordic Congress of Mathematicians Reykjavik, Iceland, 6th - 9th January 2005 The Icelandic Mathematical Society The French Mathematical."

Similar presentations


Ads by Google