Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

P A B L O P I C A S O 1881-1973. The Barefoot Girl (Çıplak Ayaklı Kız) 1895.

Similar presentations


Presentation on theme: "P A B L O P I C A S O 1881-1973. The Barefoot Girl (Çıplak Ayaklı Kız) 1895."— Presentation transcript:

1 P A B L O P I C A S O

2 The Barefoot Girl (Çıplak Ayaklı Kız) 1895

3 Portrait of the Artist's Mother (Picasso’nun Annesi) 1896

4 Self-Portrait (Kendi Portresi) 1896

5 Science and Charity (Bilim ve Hayırseverlik) 1897

6 Lola, Picasso's Sister (Picasso’nun Kardeşi) 1899

7 La Vie (Life) (Yaşam) 1903

8 Woman in a Blue Hat (Mavi Şapkalı Kadın) 1901

9 The Tragedy (Deniz Kıyısındaki Yoksullar) 1903

10 Breakfast of a Blind Man (Kör Adamın Kahvaltısı) 1903

11 L'ascete 1903

12 Woman with a Crow (Karga Seven Kadın) 1904

13 Acrobat on a Ball (Topun Üzerindeki Akrobat) 1905

14 The Family of Saltimbanques (Soytarılar Ailesi) 1905

15 Tumblers (Mother and Son) (Ana ve Oğul) 1905

16 Self-Portrait with a Palette (Picasso) 1906

17 Les Demoiselles d'Avignon (Avignonlu Genç Bayanlar) 1907

18 Self-Portrait (Picasso) 1907

19 Friendship (Arkadaşlık) 1908

20 Flowers in a Grey Jug and Wine-Glass with Spoon (Saksıdaki Çiçekler ve Şarap Kadehi) 1908

21 Violin (Keman) 1912

22 Violin and Guitar (Keman ve Gitar) 1913

23 Sketch of Set for the "Parade“ (Cennetin Bir Görünümü) 1917

24 Portrait of Olga in the Armchair (Olga’nın Sandalyedeki Portresi) 1917

25 The Bathers (Banyo Yapanlar) 1918

26 Mother and Child (Anne ve Bebeği)

27 Studio with Plaster Head (Alçı Kafası Bulunan Stüdyo) 1925

28 Interior with a Girl Drawing (Resim Çizen Kız) 1935

29 Guernica 1937

30 Weeping Woman (Ağlayan Kadın) 1937

31 Marie-Therese Walter 1937

32 Dora Maar 1937

33 Girl with a Boat (Maya Picasso) (Botla Oynayan Kız) 1938

34 Wounded Bird and Cat (Kedi ve Kuş) 1938

35 Portrait of Françoise (Françoise’nin Portresi) 1946

36 Paloma and Claude, Children of Picasso (Picasso’nun Çoçukları) 1950

37 The Studio of "La Californie" at Cannes (Cannes’daki Atölye) 1956

38 The Doves (Güvercinler) 1957

39 Jacqueline 1960

40 The Rape of the Sabine Women (Tecavüz Edilen Kadın)

41 Female Nude and Smoker (Çıplak Kadın ve Pipolu Adam) 1968

42 Portrait of Man in a Hat (Şapkalı Adamın Portresi) 1971

43 Self-Portrait (Kendi Portresi) 1972


Download ppt "P A B L O P I C A S O 1881-1973. The Barefoot Girl (Çıplak Ayaklı Kız) 1895."

Similar presentations


Ads by Google