Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p.

Similar presentations


Presentation on theme: "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p."— Presentation transcript:

1 Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/ VY_06_Vla5_62p

2 Uměleckohistorické muzeum na Maria - Theresien - Platz

3

4

5

6 W. A. Mozart [14], L. van Beethoven [15], J. Haydn [16]

7

8 [8]

9

10

11 Nákladní loď na Dunaji v Linci [6]

12 Zimní středisko Innsbruck bylo dvakrát dějištěm olympijských her v letech 1964 a 1976 [10], [19]

13

14

15 Hrad Salzburg [20] Pohled z vrchu Mönchsberg na staré město a pevnost Hohensalzburg [21]

16 [1]Soubor:Maria-Theresien-Platz in Wien.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: [2]Soubor:Oper z03.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: [3] Soubor:T-mobil center wien.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [4]Soubor:Wien Boehmischer Prater 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: [4]Soubor:Wiener Riesenrad DSC02378.JPG. In: DAVID MONNIAUX. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [5]Soubor:Linz view 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: [6]Soubor:Linz Frachtschiffe 2007.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: [7]Soubor:Hinsenkamplatz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: [8]Soubor:Gradec Schlossberg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [20] Soubor:Salzburger Stadtansicht.jpg. In: GNU FREIE DOKUMENTATIONSLIZENZ, Reinhard Kraasch. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [21] Soubor:SalzburgerAltstadt01.JPG. In: GFDL, Thomas Pintaric (= Pintaric). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z:

17 [9]Soubor:GrazerRathaus-edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: [10]Soubor:Panorama insbruck1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [11]Soubor:Hofburg Innsbruck Austria.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: [12]Soubor:Innsbruck Goldenes Dachl pc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z: [13]Soubor:Domstjakobinnsbruck.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z: [14] Soubor:Croce-Mozart-Detail.jpg. In: JOHANN NEPOMUK DELLA CROCE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [15] Soubor:Beethoven.jpg. In: JOSEPH KARL STIELER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [16] Soubor:Joseph Haydn.jpg. In: THOMAS HARDY. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [17] Sachrův dort (ze starého receptáře). In: Receptyonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [18] Soubor:Wiener-Schnitzel02.jpg. In: SEE LICENSE, Kobako. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z: [19] Datei:Innsbruck Flusspromenade.jpg. In: IKIWANER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z:


Download ppt "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p."

Similar presentations


Ads by Google