Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p.

Similar presentations


Presentation on theme: "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p."— Presentation transcript:

1 Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p

2 Uměleckohistorické muzeum na Maria - Theresien - Platz

3

4

5

6 W. A. Mozart [14], L. van Beethoven [15], J. Haydn [16]

7

8 [8]

9

10

11 Nákladní loď na Dunaji v Linci [6]

12 Zimní středisko Innsbruck bylo dvakrát dějištěm olympijských her v letech 1964 a 1976 [10], [19]

13

14

15 Hrad Salzburg [20] Pohled z vrchu Mönchsberg na staré město a pevnost Hohensalzburg [21]

16 [1]Soubor:Maria-Theresien-Platz in Wien.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria-Theresien-Platz_in_Wien.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria-Theresien-Platz_in_Wien.jpg [2]Soubor:Oper z03.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oper_z03.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oper_z03.JPG [3] Soubor:T-mobil center wien.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-07-19, 2005- 07-19 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T-mobil_center_wien.jpg [4]Soubor:Wien Boehmischer Prater 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wien_Boehmischer_Prater_01_.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wien_Boehmischer_Prater_01_.jpg [4]Soubor:Wiener Riesenrad DSC02378.JPG. In: DAVID MONNIAUX. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-05-03, 2005-05-03 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wiener_Riesenrad_DSC02378.JPG [5]Soubor:Linz view 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linz_view_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linz_view_1.jpg [6]Soubor:Linz Frachtschiffe 2007.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012- 04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linz_Frachtschiffe_2007.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linz_Frachtschiffe_2007.jpg [7]Soubor:Hinsenkamplatz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinsenkamplatz.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinsenkamplatz.jpg [8]Soubor:Gradec Schlossberg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-04- 01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gradec_Schlossberg.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gradec_Schlossberg.jpg [20] Soubor:Salzburger Stadtansicht.jpg. In: GNU FREIE DOKUMENTATIONSLIZENZ, Reinhard Kraasch. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-11-04, 2005-11-04 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salzburger_Stadtansicht.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salzburger_Stadtansicht.jpg [21] Soubor:SalzburgerAltstadt01.JPG. In: GFDL, Thomas Pintaric (= Pintaric). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-04-02, 2005-04-02 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalzburgerAltstadt01.JPG

17 [9]Soubor:GrazerRathaus-edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GrazerRathaus-edit.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GrazerRathaus-edit.jpg [10]Soubor:Panorama insbruck1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panorama_insbruck1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panorama_insbruck1.jpg [11]Soubor:Hofburg Innsbruck Austria.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hofburg_Innsbruck_Austria.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hofburg_Innsbruck_Austria.jpg [12]Soubor:Innsbruck Goldenes Dachl pc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Innsbruck_Goldenes_Dachl_pc.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Innsbruck_Goldenes_Dachl_pc.jpg [13]Soubor:Domstjakobinnsbruck.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domstjakobinnsbruck.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domstjakobinnsbruck.JPG [14] Soubor:Croce-Mozart-Detail.jpg. In: JOHANN NEPOMUK DELLA CROCE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-12-06, 2005-12-06 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Croce-Mozart-Detail.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Croce-Mozart-Detail.jpg [15] Soubor:Beethoven.jpg. In: JOSEPH KARL STIELER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-05-25, 2010-12-15 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beethoven.jpg [16] Soubor:Joseph Haydn.jpg. In: THOMAS HARDY. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-03-08, 2006-07-02 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_Haydn.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_Haydn.jpg [17] Sachrův dort (ze starého receptáře). In: Receptyonline.cz [online]. 2005-2012 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://www.receptyonline.cz/recept--sachruv-dort-ze-stareho-receptare--7133.html http://www.receptyonline.cz/recept--sachruv-dort-ze-stareho-receptare--7133.html [18] Soubor:Wiener-Schnitzel02.jpg. In: SEE LICENSE, Kobako. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-10-27, 2006-12-20 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wiener-Schnitzel02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wiener-Schnitzel02.jpg [19] Datei:Innsbruck Flusspromenade.jpg. In: IKIWANER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008-01-02, 2008-01-02 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Innsbruck_Flusspromenade.jpg&filetimestamp=20080402205106 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Innsbruck_Flusspromenade.jpg&filetimestamp=20080402205106


Download ppt "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_62p."

Similar presentations


Ads by Google