Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0288.

Similar presentations


Presentation on theme: "Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0288."— Presentation transcript:

1 Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0288

2 International Commercial Arbitration JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

3 The Selection of and Challenges to International Arbitrators

4 Challenge of an arbitrator Who should decide on challenge? Arbitral tribunal Arbitral institution –Art. 10 LCIA RulesArt. 10 LCIA Rules –Art. 12 Uncitral Model RulesArt. 12 Uncitral Model Rules National courts –Art. 13 Uncitral Model LawArt. 13 Uncitral Model Law

5 Challenge of an arbitrator Award Enforcement Art V (d) NY Convention Setting aside procedure Art. 34 sec. 2 (a) (iv) Uncitral Model Law Art 31 Czech Arbitration Act Art 10 FAA Direct appeal to the court Art 24 1996 Arbitration Act Art 12 Czech Arbitration Act !Be aware of waiver ! Art 33 Czech Arbitration Act Art 10 LCIA Rules


Download ppt "Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0288."

Similar presentations


Ads by Google