Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 9.1 Generel model for markedsinformationsbehovet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen.

Similar presentations


Presentation on theme: "AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 9.1 Generel model for markedsinformationsbehovet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen."— Presentation transcript:

1 AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 9.1 Generel model for markedsinformationsbehovet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

2 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

3 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

4 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

5 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

6 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

7 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

8 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

9 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

10 AFSÆTNING B – Schønberg Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen


Download ppt "AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 9.1 Generel model for markedsinformationsbehovet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen."

Similar presentations


Ads by Google