Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Janeway’s Immunobiology

Similar presentations


Presentation on theme: "Janeway’s Immunobiology"— Presentation transcript:

1 Janeway’s Immunobiology
Seventh Edition Chapter 1 Basic Concepts in Immunology Steffen Thiel

2

3

4

5 Proteiner på overfladen af celler
CD numre Appendix II

6

7

8 Lymphocytes

9

10

11

12

13

14

15 Cytokines – Appendix III
Chemokines – Appendix IV

16

17 Husk film på CDen Start af immunrespons – dendritiske cellers vandring

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Lymphocytes Naive    Effector

28 Antistof produktion

29 Lymphocyte survival signals in, e.g., lymph node
 memory

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 MHC-I cellens eget maskineri

41 MHC-II - Phagocytose

42

43

44

45

46

47

48


Download ppt "Janeway’s Immunobiology"

Similar presentations


Ads by Google