Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nga Iwi Mauri Tapu Ihi Iho Matua Mana Wehi Pumanawa Whatu Manawa Ngakau Puna Waihanga Hinengaro Te Ao Te Puna Wairua 1989Katarina Mataira.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nga Iwi Mauri Tapu Ihi Iho Matua Mana Wehi Pumanawa Whatu Manawa Ngakau Puna Waihanga Hinengaro Te Ao Te Puna Wairua 1989Katarina Mataira."— Presentation transcript:

1

2 Nga Iwi Mauri Tapu Ihi Iho Matua Mana Wehi Pumanawa Whatu Manawa Ngakau Puna Waihanga Hinengaro Te Ao Te Puna Wairua 1989Katarina Mataira

3 Working on the energy within oneself Working on the energy inside our tamariki What's there we cant see e.g Wairua Looking at our tamariki for a few minutes and seeing the light once stepped away from that spot, that is called there wairua you see. The hidden thing we don't see or notice, the enery force

4 Mauri Life force, existence Iho Matua umbilical cord, connection to our atua, ahua, tipuna, our whakapapa Tapu Wehi Energies we seek Mana Ihi Energies we store Pumanawa Potential, talents, clarifying pathway Puna Waihanga Passion, desires, creativity Ngakau Love, strength, commitment Whatu Manawa Deep recesses of your soul Hinengaro Thoughts, mind, physical & spiritual tools, communication NGA IWI Whanau, Hapu, Social Networks, TE AO The world we put our children in, the world who socials with you and your tamariki, the world we surround us with, OUR WORLD WE LEAD OURSELVES INTO, WERE MAKING HISTORY. PUNA WAIORA Everything we do is nurturing with love. Overall Tuakiri o te tangata

5 One thins we want to know about Te Aho Matua? What is Te Aho Matua all about? Familiar with Whanau How Te Aho Matua works in classroom, What it looks like WHAKAWHANAUNGATANGA Te Timatanga O Te Aho Matua I timata mai u Te Aho Matua i whea? More about Te Aho Matua Hongonga ki nga Kohanga Reo Kura tuatahi to Wharekura Whakahaere-a-kura Identifying a model, a whanau may want to adopt; Governancy / Managem

6 Human Development –a- Maori nei PIRIPOHOtakes a while to trust others, Intimate connection, weary of others PEKEPONOHe ita tora Mauri Trusting, loving, intuitive knowledge Instinctive, sense of self, open to others TAIOHITaiohi ki te Wharekura Pakeke Taitimu, Taipare, Taiohi Tides, high tides, low tides, resting time looking at the levels of energy, understanding ones tides e.g Tuakiri o te Tangata Tuakiri o te moana TE RERENGA O TE TAIOHI RANGATAHIRANGITAHI Pepe, Pakeke, Rangatahi, Rangiahi, Kuia, Koroua

7

8 Kura Kaupapa Maori... Manawa e kakapa ana Kaupapa Maori TE AHO MATUA All roundedness Whakapapa / Whanau / tamarikiUniqueness Future Hope Tikanga values Tuturu te reo maori TINORANGATIRA TANGA

9 KAHA ROAPuku o te Kupenga Te Ranga Kaha Roa STAGES OF LEARNING Ko nga tamariki nga Putake ARA PIKI HE WA KA NOHO TUREWA TAUMATA PIKI AKE

10 Implications:What are the implications for us? Personal (belief systems) Kura / Whanau How do we make it work? Practises Embody Demonstrate can / are What we need to do to ensure continuity? -Continued growth & development -Reflect who you are? -What we do? -What we believe? -What we exspouse ourselves & tamariki too? M.O.E,S.T.A,N.Z.E.I,E.R.O,P.P.T.A

11 Do we have an environment thats going to allow tamariki & us to identify those talents? How do we develop? Were all special.... Especially women... Rangituhaha Spiritual world / physical world TAONGA-TUKU-IHO Inherited gifts 11, born with talents Keeping Reo – vision alive, setting pathwaf Creation of a people Mana Atua / Mana Tangata

12

13 Beware of Politics of Distruction;-Neo liberal, post colonial Colonialism -Colonisation by strength TINO RANGATIRATANGA SUCCESS RATES Point of attack from ouside systems Resist pressure to conform(ity) Individually, Kura, Whanau, Tamariki M.O.E,S.T.A,N.Z.E.I,E.R.O,P.P.T.A

14 MARAMA -Understanding, transparent, clarity, clear PONO -Whakapono kia tatau kia tatau trust, integrity, honesty UPOKO PAKARU -Persistent, resistant, stuborn to the kaupapa

15 Te Reo Maori -language Tikanga Maori -customs & traditions Matauranga Maori -knowledge, curricula Tirohanga Maori -world view Tukanga Maori -processes Matanga Maori -teachers / experts Hapori Maori -community Wairua Maori -spiritual essence

16 A Methodology Framework:Katarina Mataira She believes If you have heard or believed you have ever been karanga in your lifetime you have been to at least the fourth heaven. If one believes they have been there before and not understand quit when, they probably have. If one believes in rebirth again, it may have been so, maybe you are just following the steps you had left behind to fulfil your entire journey of fulfilment.

17 Connecting ourselves to Whakapapa Understanding Tuakiri O Te Tangata Socialization who they come in contacted with? people we expose tamariki to understanding Maori Kaupapa Tamariki understanding whanau support Interaction Kura Whanaudecision making as a Whanau collective non negotiable items agreements conflict & issues exposure to tamariki Individual whanau Kura Whanau Support Networks

18 Outside Knowledge / Networks WHO EDUCATES OUTSIDE OF KURA KOHANGA / KURA KAINGA AU, KOE, TAMARIKI Ko te Kura tuatahi..... Everywhere our tamariki gos to in this world they'd know themselves indefinitely.....

19 Kia Aroha mai, kia aroha atu What our whanau thinks about some subjects. Spiritually Whanau have to be O.K with what they learn Including whanau what they can learn. To be appart of tamariki growth & activities Decision making Nurturing

20

21 Kura Kaupapa Maori as a picture... Manawa e kakapa ana Kaupapa Maori TE AHO MATUA All roundedness Whakapapa / Whanau / tamarikiUniqueness Future Hope Tikanga values Tuturu te reo maori TINORANGATIRA TANGA

22 BOARD OF TRUSTEESGovernment Ministry of Education M.O.E State Construct Control Government Funding Decision makers Work how they want us to... power to community legislation community WHANAUTogetherness Cohension Collective Family Participation B.O.T Nothing that a B.O.T member can do, than a Whanau cant. If you think a B.O.T Whanau can do it, you can... If you think you cant you can;t. How we thinkvabout it..... Percieve it to be

23 TE AHO MATUA NGA URI A MAUI TE NGU O TE WHEKE PUTEA HEALTH & SAFETY FUNDRASING PROPERTY PERSONELL POLICIES CURRICULUM; KAUPAPA MOTUHAKE Ideas, How, who, where, when, why, Resources To achieve this you will need whanau support 100%. Quite hard to achieve. Ensuring Policies reflect our Whanau Whakahaere & Te Aho Matua Golden rule about policy making say what you do, do what you say..... dont talk about us if you cant talk to us... Dont do anything for us, if you cant include us..... Might want to appoint a, Kaitiaki to fulfill areas Must have 100% whanau input to hui, for decision making...

24 DISOLVE OHU KAUPAPA / TAKE SOLVED HUI OHU HUIWHANAU HUI GOALS SET DICISION MAKINGTIMEFRAME Kaupapa / Take OHU Everything-Communication Akomanga-Shared vision Kura wide-Timetable

25 KAITIAKI TO TAKE CARE OF AREA WHANAU APPOINT KAUPAPA / TAKE SOLVED KAITIAKI WHANAU HUI GOALS SET DIC ISION MAKINGTIMEFRAME Kaupapa / Take OHU The Kaitiaki of the certain area would be appointed because they would be familiar with. There is a place for everyone, everyone has a place....

26 Self Review Adhere to Te Aho Matua Evaluating Teaching enquiries Curriculum Assessments, PoliciesPATAI How our tamariki are doing How are we doing? How did we do? What things did we do? KAUPAPA MatatiniTikanga o te Pohiri Hikoi WhenuaRaranga Nga Rakau MaoriKahui whetu AlgebraNga Whetu MatarikiTamararo TIMEFRAME Long term goals: Short term goals:Putea, timeline, How was it.. Spontanious term goals: + on-going

27 TAPA WHA WHARIKI POUTAMA TE WHEKE


Download ppt "Nga Iwi Mauri Tapu Ihi Iho Matua Mana Wehi Pumanawa Whatu Manawa Ngakau Puna Waihanga Hinengaro Te Ao Te Puna Wairua 1989Katarina Mataira."

Similar presentations


Ads by Google