Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MOJE RODINA Mgr. Bc. Lucie Hušková ZS a MS Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou.

Similar presentations


Presentation on theme: "MOJE RODINA Mgr. Bc. Lucie Hušková ZS a MS Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou."— Presentation transcript:

1 MOJE RODINA Mgr. Bc. Lucie Hušková ZS a MS Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou

2 GRANDPARENTS grentperens GRANDPARENTS grentperens PARENTS perens CHILDREN čildrn

3 CHILDRENčildrnděti PARENTSperensrodiče GRANDPARENTSgrentperensprarodiče

4 GRANDMAGRANDPAGRANDMAGRANDPA DADMUM BROTHER SISTER

5 BROTHERbradrBRATR BOYbojKLUK DADdadTÁTA DAUGHTERdoterDCERA GIRLgrlHOLKA GRANDMAgrentmaBABIČKA GRANDPAgrentpaDĚDA MUMmamMÁMA SISTERsistrSESTRA SONsanSYN

6 I haveaj hefjá mám You havejů hefty máš He hashí heson má She hasší hesona má It hasit hesono má We haveví hefmy máme They havedej hefvy máte You havejů hefoni mají

7 DAD MUM BROTHER SISTER GRANDPA GRANDMA Pojmenujte obrázky:

8 Hi, my name is Petr. This is my family. The girl in the picture is my sister, Anna. She is seven. The boy is my brother, he is ten.

9 Hi!Haj!ahoj My name ismaj nejm isjmenuji se I am ajemjá jsem This isdys isto je She isší isona je In the picturein d pikčrna obrázku


Download ppt "MOJE RODINA Mgr. Bc. Lucie Hušková ZS a MS Kamenná 404/4 Jablonec nad Nisou."

Similar presentations


Ads by Google