Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Da li je Biblija naučno pouzdana? Dr. Heinz Lycklama

Similar presentations


Presentation on theme: "Da li je Biblija naučno pouzdana? Dr. Heinz Lycklama"— Presentation transcript:

1 Da li je Biblija naučno pouzdana? Dr. Heinz Lycklama heinz@osta.com www.osta.com/creation

2 @ Dr. Heinz Lycklama 2 Pregled Naučne izjave u Bibliji Da li su tačne? Pouzdanost Biblije ustanovljena: Proroštvom, istorijom, geografijom, arheologijom Naučni zakoni u skladu sa Biblijom Naučne izjave/pretpostavke u Bibliji Astronomija, geofizika, geologija, hidrologija Meteorologija, biologija, fizika Navodne naučne greške u Bibliji Naučne discipline koje su ustanovili naučnici koji su verovali u Bibliju

3 @ Dr. Heinz Lycklama 3 Za početak diskusije… 1903. britanski filozof, Herbert Spenser, dao je dubokoumnu naučnu izjavu:Sve u svemiru se može objasniti pomoću pet osnovnih stvari - prostor, materija, vreme, sila, i akcija. Spenser, evolucionista, je bio savremenik Čarlsa Darvina, britanskog naučnika kome se pripisuje poznati koncept o evoluciji. Njemu (Spenseru) dodeljena je prestižna nagrada Britanskog naučnog društva. Ovo se smatralo ogromnim doprinosom nauci. I jeste, dok ne shvatite da…

4 @ Dr. Heinz Lycklama 4 Šta kaže 1. biblijski stih? Mojsije, nadahnut Duhom Svetim, napisao je u Post. 1:1:U početku (vreme) Bog (sila) stvori (akcija) nebo (prostor) i zemlju (materija). Ono što ovu izjavu čini još izvanrednijom je činjenica da je Mojsije obrazovan u egipatskoj tradiciji. Oni su verovali da je prvobitno postojao samo okean. Pojavilo se jaje/cvet i bog sunce je rođen. Bog sunce je imao četiri deteta, od kojih je jedno bila Geb (zemlja). Oni su verovali da je zemlja ravna ploča koja pluta po reci okeana. Nijedna od ovih mitologija nije uključena u knjigu Postanka.

5 @ Dr. Heinz Lycklama 5 Naščešća pogrešna shvatanja Skeptici i nevernici misle: Biblija je antikvitetna religiozna knjiga, ispunjena naučnim zabludama i greškama naivne kosmologije primitivnih plemena Bliskog Istoka. Čak i neki od hrišćana misle: Biblija je knjiga istinite religije koja se bavi samo duhovnim temama a tamo gde se dotiče nauke i istorije, mora da se tumači duhovno ili alegorijski, a ne doslovno. Evolucija je nauka Stvaranje je religija

6 @ Dr. Heinz Lycklama 6 Da li mogu verovati Bibliji? Razmisli o Ps. 103:12, Koliko je istok daleko od zapada toliko On udaljuje prestupe naše od nas. Psalmist koristi reči istok/zapad ne sever/jug Kada neko putuje na zapad, on uvek ide na zapad i nikad ne stiže do istoka Kada neko putuje na jug, na kraju će stići do južnog pola i poći prema severu Ovi koncepti važe samo ako je zemlja okrugla! Kako je pisac ovo mogao znati?

7 @ Dr. Heinz Lycklama 7 Da li mogu verovati Bibliji? - 2 Mnogo je dokaza za postojanje Boga i istinitost Biblije Međutim, za nekog ko je predan naturalizmu, nijedan broj dokaza neće biti dovoljan Apologetika nije za dokazivanje Reči Božije nego jednostavno da pruži osnovu za veru (Džoš Mekdauel) 1 Pet. 3:15, … svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama, samo s blagošću i sa strahom. Vera zadovoljava i srce i intelekt (um)

8 @ Dr. Heinz Lycklama 8 Pouzdanost Biblije Čvrsti dokazi iz rukopisa – Više je starih rukopisa nego ijedne druge istorijske knjige. Novi zavet su potvrdili sekularni istoričari Josif (pre 100 n.e.), rimski Tacit (120 n.e.), rimski državnik Plinije (110 n.e.) Arheološki dokazi – Nebrojena otkrića Starozavetnih i Novozavetnih gradova, mesta i relikvija Proroštva – Nekoliko stotina ispunjenih proroštava uključujući i vreme Hristove službe, mesto njegovog rođenja, i način smrti. Kirovo uništenje Vavilona, smena carstva od Vavilonskog preko Medo-persijskog, Grčkog do Rimskog, stradanja Jevreja pod Antiohom IV Epifanom, sloboda Jevreja pod Judom Makabejom i ponovno rođenje Izraela kao naroda 1948. god

9 @ Dr. Heinz Lycklama 9 Iskustvo apostola Pavla Dela 28:23-27, … dođoše k njemu u gostionicu mnogi; kojima (Pavle) kazivaše svedočeći carstvo Božje i uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijevog i iz proroka od jutra do samog mraka. I jedni verovahu onome što govoraše a jedni ne verovahu. A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu reč: Dobro kaza Duh Sveti preko proroka Isaije očevima našim, govoreći: Idi k narodu ovome i kaži: Ušima ćete čuti i nećete razumeti; i očima ćete gledati i nećete videti. Jer odrveni srce ovog naroda, i ušima teško čuju, i očima svojim zažmuriše da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i da se ne obrate da ih iscelim.

10 @ Dr. Heinz Lycklama 10 Argumenti za postojanje Boga Kosmološki argument – sve ima uzrok; Bog je inicijalni Prvi Uzrok Moralni argument – naš osećaj za moralne vrednosti ukazuje na Stvoritelja morala Teleološki argument – dokaz dizajna i svrhe u svetu upućuje na inteligentnog Stvoritelja, kao što i sat ukazuje na časovničara Ontološki argument – koncept Boga kao najvećeg zamislivog i neophodnog Bića Primetite da ni Biblija ni Isus ne pokušavaju da dokažu postojanje Boga – oni to podrazumevaju

11 @ Dr. Heinz Lycklama 11 Stvorenje pokazuje Boga Rimljanima 1:20, Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Znanje da Bog mora da postoji stvara u nama obavezu da Ga tražimo

12 @ Dr. Heinz Lycklama 12 Šta je apsolutna istina?

13 @ Dr. Heinz Lycklama 13 Argumenti za podržavanje Biblije Neuporediva pouzdanost i tačnost istorijskog teksta Biblije Arheološka potvrda događaja, mesta, naroda i ljudi iz Biblije Jedinstvana je na mnogo načina (napisana u rasponu od 1,500 godina, preko 40 pisaca koji postižu harmoniju i kontinuitet, opstanak tokom vremena, uticaj na društvo, jedinstvena naučavanja, itd.)

14 @ Dr. Heinz Lycklama 14 Pouzdanost Biblije Kada se uporedi sa klasičnom književnošću, istorijska pouzdanost Biblije je izvanredna Broj rukopisa: NZ 24,000; Homerova Ilijada 643 Vreme između trenutka pisanja i najranijeg sačuvanog primerka: NZ 25 godina; Ilijada 500 godina SZ tačnost potvrđena Svicima sa Mrtvog mora i Ebla pločama

15 @ Dr. Heinz Lycklama 15 To je stvar srca Ajnštajn je rekao Nauka bez religije je hroma; religija bez nauke je slepa. Romans 1:20, Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Psalam 139:13-16, Jer si Ti stvorio šta je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim Te, što sam divno sazdan. Divna su dela Tvoja, i duša moja to zna dobro. … Jo van 3:16, Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

16 @ Dr. Heinz Lycklama 16 Budi siguran u svoje činjenice Nema istorijskih ni naučnih grešaka u Bibliji Nema naučnih grešaka pošto Bog ne može da laže Mi verujemo u potpunu verbalnu inspiraciju nepogrešivost Svetih Pisama Biblija je napisana svakodnevnim jezikom Pisci Biblije koristili su jezik predstave, npr. sunčev izlazak, zalazak Kad sunce izlazi da li biste reklioh, kako prelapa rotacija Zemlje?

17 @ Dr. Heinz Lycklama 17 Budi siguran u svoje činjenice - 2 Nauka nikada nije osporila nijednu izjavu iz Biblije, ali je dokazala i demonstrirala istinu na stotine stvari koje je Boblija predvidela, npr. Post. 1:1 – prostor, materija, vreme, sila, akcija Ps. 103:12 – koliko je istok od zapada Moramo biti sigurni u pogledu: činjenica iz Pisma, naučnih činjenica, i onoga što smo čuli

18 @ Dr. Heinz Lycklama 18 Činjenice iz Pisma Dr Krisvel je dao oglas da će pokloniti $1000 onome ko uspe da mu pokazaže naučnu neispravnost, netačnost ili grešku u Bibliji Žena je pozvala da rekla: Jabuke ne mogu da rastu u Masopotamskoj dolini Jabuke rastu samo u Oregonu i Vašingtonu Znam da je tako jer mi je to rekao moj profesor! Post. 3:2-3, A žena reče zmiji: Mi jedemo rod sa svakog drveta u vrtu; Samo rod s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete. Lekcija – proveri svoje činjenice!

19 @ Dr. Heinz Lycklama 19 Naučne činjenice Dan. 12:4, A ti Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti. Eksplozija znanja u poslednjim danima 90% svih naučnika žive danas Povećano znanje > 100K naučnih časopisa, mnoštvo specijalnih oblasti > 2000 reči po minuti se dodaje Zemljini sateliti prikupe 10^12 podataka u danu Niko ne može da tvrdi da je opšti autoritet

20 @ Dr. Heinz Lycklama 20 Naučne činjenice - 2 Mnogo novog znanja čini zastarelim staro znanje Naučnici i liberali pokušavaju da usklade učenja Postanka sa savremenom naukom Šta ako uskladimo Bibliju sa najnovijim naučnim teorijama i otkrićima? Biblija je nepromenljiva Nauka menja teorije zasnovane na zapaženim događajima ili činjenicama

21 @ Dr. Heinz Lycklama 21 Šta smo čuli? Komunikacija, a posebno loša komunikacija, može dovesti do nesporazuma Priča o dekoraterki torte: Mlada joj je rekla da na torti napiše reči iz 1 Jov 4:18 u ljubavi nema straha… Dekoraterka je čula Jovan 4:18 i napisala ove reči na torti imala si pet muževa…

22 @ Dr. Heinz Lycklama 22 Da li da promenimo Bibliju da bi se slagala sa naukom?

23 @ Dr. Heinz Lycklama 23 Zakoni nauke Zakoni biogeneze – život može nastati samo od života 1. zakon termodinamike – zakon održanja mase/energije (E = mc2. zakon termodinamike – zakon entropije, (u zatvorenom ili otvorenom sistemu): Spontani procesi dovode do smanjenja uređenosti Energija ide prema manjem potencijalu, postajući manje sposobna da obavlja rad Stvari se kreću u pravcu od reda prema haosu Zakon uzroka i posledice – Svaka posledica mora imati uzrok. Posledica ne može biti veća, po veličini ili vrsti, od uzroka

24 @ Dr. Heinz Lycklama 24 Zakom biogeneze Život dolazi samo od ranije postojećeg života Eksperimenti su pravljeni tokom dva veka Luis Paster, Redi, Spelanzani Spontani nastanak života je nemoguć: Milerov eksperiment je napravio pogrešnu pretpostavku o stanju na ranoj zemlji Organski molekuli oksidirali su zbog kiseonika Verovatnoća nastajanja proteina slučajno manja je od 1 u 10**130, npr. NULA/ZERO/NEMA Jednostavna ćelija zahteva 100 proteinskih molekula po određenom redu

25 @ Dr. Heinz Lycklama 25 1. zakon termodinamike Post. 2:2-3, I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini. Nemija 9:6, Ti si sam Gospod; Ti si stvorio nebo, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima, i Ti oživljavaš sve to, i vojska nebeska Tebi se klanja. Kol. 1:16,17, Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda. Jevr. 1:2,3 Kog postavi naslednika svemu, kroz kog i svet stvori. Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje

26 @ Dr. Heinz Lycklama 26 2. zakon termodinamike Ps. 102:25-27, Davno si postavio zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih. To će proći, a Ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovešati, kao haljinu promenićeš ih i promeniće se. –U skladu sa entropijom – sve propada Is. 51:6, Podignite k nebu oči svoje i pogledajte dole na zemlju; jer će nebesa iščeznuti kao dim i zemlja će kao haljina ovetšati, i koji na njoj žive pomreće takođe; a spasenje će moje ostati doveka, a pravde moje neće nestati. Rim. 8:20-22, Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sad. 1 Pet. 1:24-25 Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade; Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena među vama.

27 @ Dr. Heinz Lycklama 27 Zakon uzroka i posledice Post. 1:1, U početku Bog stvori nebo i zemlju. Prvi uzrok kosmosa mora biti biće koje je beskonačno, večno, svemoguće, sveprisutno, lično, voljno, sveto i puno ljubavi!

28 @ Dr. Heinz Lycklama 28 Koliko se Biblija može osloniti na nauku Mi verujemo Bibliji u vezi duhovne istine Da li joj verujemo u drugim oblastima? Istorija – događaji potvrđeni od strane istoričara Arheologija, geografija – proverljive činjenice Nauka - astronomija, geofizika, geologija, hidrologija, meteorologija, biologija, fizika Postoji mnogo biblijskih stihova o prirodi i prirodnim procesima Pisci koriste svakodnevni jezik Zapanjujuće precizna Preduhitruje naučne uvide

29 @ Dr. Heinz Lycklama 29 Astronomija – Sunce Ps. 136:7-9 Stvorio velika videla...Sunce, da upravlja danom...Mesec i zvezde, da upravljaju noću... Naučno tačno Post. 1:16, I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde. Ps. 74:16...Tvoj je dan i Tvoja je noć, Ti si postavio zvezde i sunce. Da li je Bog stvorio svetlo odvojeno od sunca u početku? Post. 1:3, Neka bude svetlost; i bi svetlost.

30 @ Dr. Heinz Lycklama 30 Astronomija – Mesec Jov 25:5, Gle, ni mesec ne bi sjao... –Mesec nije sam izvor svetla –Stene na Mesecu su pune titanijuma, koji bolje reflektuje svetlo od dijamanta Ps. 89:37, On će stajati uvek kao mesec i verni svedok u oblacima Mesec nije sam izvor svetla, nego reflektuje sunčevu svetlost Mesec nije izvor svetla

31 @ Dr. Heinz Lycklama 31 Astronomija – Veličina kosmosa Is. 55:9 Koliko je nebo iznad zemlje, toliko su moji putevi iznad puteva vaših … Jov 22:12 Nije li Bog visoko na nebesima? Pogledaj vrh zvezda koliko se uzdigao! Jer. 31:37 … Ako se može nebo na visini izmeriti … Ova tri stiha ukazuju na veličinu kosmosa Napisano oko 700 p.n.e.

32 @ Dr. Heinz Lycklama 32 Astronomija – Različitost zvezda Jer. 31:35-36, …Koji je stvorio sunce da danju svetli, i postavio mesec i zvezvde da svetle noću… Definiše preciznost orbita Slava Stvoritelju, nema naučnih grešaka 1 Kor. 15:41, … jer se zvezda razlikuje od zvezde po sjaju. Raznovrsnost zvezda, nema dve iste zvezde Bog ih zove po imenu (Ps. 147:4)

33 @ Dr. Heinz Lycklama 33 Broj zvezda Post. 15:5... prebroji zvezde ako ih možeš prebrojiti … tako će biti porod tvoj. Post. 22:17 … blagosloviću te i umnožiću tvoj porod kao zvezde na nebu, kao pesak na obali morskoj… Jer. 33:22 … i kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti, niti pesak morski izmeriti … Ptolomej je izbrojao 1056 zvezda; Johan Kepler je izbrojao 1005 Ukupan broj zvezda vidljiv golim okom je oko 4000 Ova tri stiha su se činila naučnom greškom sve do … … teleskopa Danas naučnici procenjuju da ima više od 10**22 zvezda (otprilike isti red veličine kao i zrna peska na zemlji)

34 @ Dr. Heinz Lycklama 34 Razapeo nebesa Jov 9:8, Sam on nebo razapinje Ps. 104:2, … razapeo nebo kao šator … Is. 40:22, … On nebesa kao tanko platno razastire … Is 51:13, … koji je nebo razapeo i zemlju osnovao; … Bog je razapeo nebesa u prošlosti i još uvek razapinje kosmos danas

35 @ Dr. Heinz Lycklama 35 Sazvežđa Jov 38:31 Zavezuješ li ti veze Plejadama ili drešiš li Orionu uža? Bog je rekao Jovu oko ~ 2000 p.n.e. da je sedam zvezda Plejade povezano zajedno a da zvezde Oriona nisu Plejada se ranije zvala sedam sestara Naučili smo [20. vek] da su zvezde Plejade gravitaciono povezane a da zvezde Oriona nisu

36 @ Dr. Heinz Lycklama 36 Geofizika – Lebdeća sferična Zemlja Jov 26:7,10 On je sever nad prazninom razastro, on je zemlju ni za čemu obesio, zavezuje vode u oblacima svojim, i ne prodiru se oblaci pod njima. Ukazuje na okruglu zemlju, ne počiva na stubovima, dosledno zapažanju Napisano u vreme kada su mnogi mislili da je zemlja okrugla

37 @ Dr. Heinz Lycklama 37 Sferična Zemlja Izr. 8:27,... Kada je krug nad bezdanom merio. Ukazuje da je Zemlja lopta Is. 40:22, Ta on je koji sedi nad krugom zemaljskim... chuwg, Hebrejska reč za luk, sferu Okean je zakrivljen 8 inča (20 cm.) po milji Ps. 103:12, Koliko je istok daleko od zapada … Dosledno obliku Zemlje

38 @ Dr. Heinz Lycklama 38 Lebdeća rotirajuća Zemlja Jov 38:12,14, Jesi li svog veka zapovedio jutru, pokazao zori mesto njeno, … Da se ona promeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina. Zora kruži po zemlji kako ova rotira Cilindrični pečat koji se kotrlja po mekoj glini -> pokazuje rotaciju Zemlje oko svoje ose Jov 26:7; 38:6, On je razastro i sever nad prazninom, i zemlju obesio ni o čem.; Na čem su podnožja njena uglavljena? Ili ko joj je metnuo kamen ugaoni? Zemlja je u prostoru, gravitacija među planetama

39 @ Dr. Heinz Lycklama 39 Geologija Jov 14:18-19, Zaista, kao što gora padne i raspadne se, i kao što se stena odvali s mesta svog, i kao što voda spira kamenje i povodanj odnosi prah zemaljski, tako nadanje čovečije obraćaš u ništa… Erozija stena Jov 28:9-10, Na kremen diže ruku svoju; prevraća gore iz dna. Iz stene izvodi potoke, i svašta dragoceno vidi Mu oko. Čovekovi pokušaji u rudarstvu

40 @ Dr. Heinz Lycklama 40 Geologija – sneg, mraz, led Jov 38:29-30, Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku, Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju? Ledeno doba 2 Pet. 3:4, I govoriti: gde je obećanje o njegovom dolasku? Jer otkako očevi naši pomreše sve stoji tako od početka stvoreno. Upozorenje o uniformitarijanizmu?

41 @ Dr. Heinz Lycklama 41 Princip izostaze Is. 40:12, Ko je izmerio vodu prstima svojim i nebesa premerio peđu? Ko je merom izmerio prah zemaljski, i gore izmerio na merila i bregove na poteg? Ps. 104:5-9, Ko je postavio temelje zemlji Prema principu izostaze, nivo Zemljine kore određen je njenom gustinom; lakši materijal se podiže, formira kontinente, planine, i platoe, a teži tone, formirajući basene i okeansko dno

42 @ Dr. Heinz Lycklama 42 Hidrologija Prop. 1:7, Sve reke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku reke, onamo se vraćaju da opet teku. [Napisao Solomon 935 p.n.e.] Hidrološki ciklus su ljudi shvatili u skorije vreme - > ~ sredinom 1800-tih Svetske zalihe hrane moguće su zbog distribucije vode Is. 55:10, Jer kako pada dažd ili sneg s neba i ne vraća se onamo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje seme da se seje i hleb da se jede. Hidrološki ciklus

43 @ Dr. Heinz Lycklama 43 Hidrološki ciklus Ps. 135:7; J er. 10:13, …Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vetar iz staja njegovih… Isparavanje se događa nakon što se spusti a multitude of waters in the heavens (mnoštvo vode sa nebesa) Izr. 8:26, Još ne beše zemlje ni polja stvorio, niti prvog zrna praha vaseljene. a nuclei

44 @ Dr. Heinz Lycklama 44 Hidrologija – oblaci, magla, voda Jov 26:8; 37:11,16, Zavezuje vode u oblacima svojim, i ne prodire se oblak pod njima … i da se natapa zemlja, nateruje oblak, i rasipa oblak svetlošću svojom … Znaš li kako vise oblaci? … Kondenzacija iz oblaka, koji neobjašnjivo zadržavaju vodu Jov 36:27-28, Jer On steže kaplje vodene, koje liju dažd iz oblaka Njegovih; Kad teku oblaci, kaplju na mnoštvo ljudsko. Objašnjenje padavina Jov 28:10, Iz stene izvodi potoke, i svašta dragoceno vidi Mu oko. Objašnjava se izliv vode u potoke i reke

45 @ Dr. Heinz Lycklama 45 Vodeni rezervoar, sneg, grad, mraz Ps. 33:7, Kao gomilu sabira vode morske, i kao u spreme valove bezdana skupi. Okeanski rezervoar Jov 38:22, Jesi li ulazio u riznice snežne? Ili riznice gradne jesi li video … Sneg i grad Ps. 147:16, Pušta sneg kao vunu, inje kao pepeo sipa. Sneg i mraz

46 @ Dr. Heinz Lycklama 46 Hidrološka ravnoteža Is. 40:12, Ko je izmerio vodu prstima svojim i nebesa premerio peđu? Ko je merom izmerio prah zemaljski, i gore izmerio na merila i bregove na poteg? Opis hidrološke ravnoteže Jov 28:24-26, Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svim nebom. Kad davaše vetru težinu, i meraše vodu merom. Opis hidrološke ravnoteže

47 @ Dr. Heinz Lycklama 47 Meteorologija Prop. 1:6, Vetar ide na jug i obrće se, i u obrtanju svom vraća se. Cirkulacija u atmosferi, nije otkrivena do mnogo kasnije Kruženje vetra utiče na vreme avionskih letova Is. 40:22, On sedi nad krugom zemaljskim, i njeni su Mu stanovnici kao skakavci; On je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan. Zaštitni efekat atmosfere Jov 28:25, Kad davaše vetru težinu, … Vazduh ima težinu – dokazano pre oko 300 godina Relativna težina vazduha i vode neophodna je za hidrološki ciklus

48 @ Dr. Heinz Lycklama 48 Meteorologija - 2 Pro p. 1:7, Sve reke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku reke, onamo se vraćaju da opet teku. Okeansko poreklo kiše Jer. 10:13, …pušta munje s daždem, i izvodi vetar iz staja njegovih. Veza između elektriciteta i kiše

49 @ Dr. Heinz Lycklama 49 Okeanografija Ps. 8:8, Ptice nebeske i ribe morske, šta god ide morskim putevima. (morski putevi) Metju Mori sproveo istraživanje na osnovu ovog biblijskog stiha (1841-1861) Postoje putevi u moru I svest o kruženju vetra u Prop. 1:6-7 Zaključio da mora da postoje struje u okeanu Zabeležene cirkulacija vetra i okeanske struje kao pomoć u navigaciji po morima

50 @ Dr. Heinz Lycklama 50 Putevi u moru Golfska struja ja put u moru 40 milja široka, 2000 stopa duboka Kreće se od Meksičkog zaliva do Atlantika Od tada su otkrivene mnoge druge struje Podignut je spomenik u čast Moriju u njegovoj rodnoj državi, Virdžiniji Metju Fantejn Mori, nalazač puteva u moru, genije koji je prvi oteo od okeana i atmosfere tajne njihovih zakona. Njegova inspiracija, Sveto Pismo, Psalam 8:8, Psalam 107:23-24, i Proprovednik 1:6."

51 @ Dr. Heinz Lycklama 51 Izvori, vrela, doline Post. 7:11 … taj dan razvališe se svi izvori velikog bezdana, i otvoriše se ustave nebeske. Izvor vode za potop Post. 8:2 I zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade… Prestanak vode potopa 2 Sam. 22:16 Pokazaše se dubine morske, i otkriše se temelji vasiljenoj od pretnje Gospodnje, od dihanja duha iz nozdrva Njegovih. … Doline u morima

52 @ Dr. Heinz Lycklama 52 Biologija Post. 1:26, … Da načinimo čoveka po obličju i po prilici našoj; … Čovekova jedinstvenost Post. 3:15, Metnuću neprijateljstvo između tebe i žene, i između potomstva tvoga i potomstva njezina –Žena poseduje seme života –Ovo znanje nije poznato sve do pre ne koliko vekova Izr. 16:24, Ljubazne su reči saće meda, slast duši i zdravlje kostima. Psihoterapija

53 @ Dr. Heinz Lycklama 53 Biologija – priroda tela Post. 1:11,24-27; 3:19, Sa znojem lica svoga naješćeš se hleba, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet jer si ti prah i u prah ćeš se vratiti. –Hemijska priroda tela je iz ovog očigledna 1 Pet. 1:24-25, … Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade ali reč Gospodnja ostaje doveka. Čovek se vraća u prah i njegovo telo nestaje

54 @ Dr. Heinz Lycklama 54 Biblijske vrste Post. 1:11-12, 21, 24-25, … biljke po svojim vrstama … zveri zemaljske po svojim vrstama. (po svojim vrstama) Ukazuje na stabilnost različitih vrsta Biogeneza, svako proizvodi po svojim vrstama [koristi se 10 puta] Na šta ukazuje fosilni zapis? Stasis (zastoj) – većina vrsta ne pokazuje direktnu promenu; morfološka promena je ograničena i bez pravca Nagli nastanak – vrste ne nastaju postepeno neprekidnom promenom predaka; sve nastaju odjednom potpuno formirane, npr. kambrijska eksplozija

55 @ Dr. Heinz Lycklama 55 Sistem cirkulacije Post. 9:4 Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv. Život je u krvi, medicinska izjava Krvni circulatorni sistem, i važnost krvi za život, naučno je otkrio Vilijam Harvi 1616. god Lev. 17:11,14 Jer je duša telu u krvi … jer je duša svakog tela krv njegova. [Napisao Mojsije ~ 1400 p.n.e.] Krvna cirkulacija, život u krvi Nekada su puštali krv pacijentima da bi uklonili bolest

56 @ Dr. Heinz Lycklama 56 Bezbolna hirurgija Post. 2:21, I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mesto popuni mesom. Bog je znao da je ključ za bezbolnu hirurgiju da se pacijent uspava. Do 1800-tih operacije su se izvodile bez anestezije – usavršio ju je Vilijam Morton ~ 1846, inspirisan Post. 2:21. Anestetički gasovi su otkriveni ranih 1800-tih

57 @ Dr. Heinz Lycklama 57 Bacili kao uzrok infekcije Lev. 11:40 Ko bi odneo strv njen, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera. Bog je Mojsiju rekao da se peru nakon što su doticali mrtve (~ 1400 BC.) Do 1800-tih doktori bi doticali mrtve i onda radili sa pacijentima bez pranja ruku. Filip Semelvajs je dokazao da se bolest može preneti ukoliko nema pranja nakon doticanja mrtvih (~ 1846. god)

58 @ Dr. Heinz Lycklama 58 Imunitet Post 17:12, Svako muško dete kad mu bude osam dana da se obrezuje od kolena do kolena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca, koje ne bude od semena tvog. Osmi dan je jedini dan u čitavom životu novorođenčeta kada je nivo elementa za zgrušavanje krvi, protrombina, iznad 100% Medicina je otkrila da je tada imunitet najjači

59 @ Dr. Heinz Lycklama 59 Pravilna ishrana Post. 2:9, I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakakva drveća lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla. Ps. 104:14, Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čoveku, da bi izvadio hleb iz zemlje.

60 @ Dr. Heinz Lycklama 60 Značaj pravilne ishrane Bog je stvorio biljni svet hranljivim. Psalmista je prepoznao prednosti trave i biljaka. Sredinom 1700-tih Džejms Lind je otkrio prednosti vitamina C. Krajem1800-tih Kristijan Ejkman otkrio je prednosti tijamina.

61 @ Dr. Heinz Lycklama 61 Fizika Jev. 1:3, … koji sve održava svojom silnom Rečju…; Kol. 1:17, I On je pre svega, i sve je u Njemu. –Jednakost mase i energije (prvi zakon termodinamike) Heb. 11:3, Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo. Masa je manifestacija energije Osnovni elementi sveta su elektron, proton, neutron, neutrino (a ne zemlja, vazduh, voda, vatra – kao sto su mislili stari Grci)

62 @ Dr. Heinz Lycklama 62 Izvor svetla i energije Post. 1:14,17, … Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama … I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju. Izvor energije za Zemlju Ps. 19:6, Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegovog; i niko nije sakriven od toplote njegove. Sunce je izvor energije za Zemlju Sunce se kreće oko 600K milja na sat oko centra galaksije Mlečni put

63 @ Dr. Heinz Lycklama 63 Radio talasi, radijacija 2 Pet. 3:10 Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Atomska dezintegracija Jov 38:35 Puštaš li ti munje? Lete li one? Kažu li one: Evo nas? Radio talasi, elektromagnetna radijacija

64 @ Dr. Heinz Lycklama 64 Da li si ti bio tamo?

65 @ Dr. Heinz Lycklama 65 Navodne naučne greške u Bibliji 1 Kraljevima 7:23 I sali more; deset lakata beše mu od jednog kraja do drugog, okruglo unaokolo, a pet lakata beše visoko, a unaokolo mu beše trideset lakata. Mera u Solomonovom hramu Svi inženjeri znaju da je odnos obima kruga i njegovog prečnika pi ~ 3.1415923 Približnom tačnošću, ovo je ispravno!

66 @ Dr. Heinz Lycklama 66 Četiri ugla Zemlje Otk. 7:1 … četiri ugla zemlje … Izraz četiri ugla u grčkom znači četiri četvrtine Ovako je prevedeno u Otk. 20:8 i drugim delovima pisma Uobičajeni jezik koji se danas koristi u istraživanju i kartografiji

67 @ Dr. Heinz Lycklama 67 Kruženje Sunca Ps. 19:6 Izlazak (suncu) mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegovog; i niko nije sakriven od toplote njegove. Konvencija koju astronomi i kartografi i danas koriste Merimo kretanje Sunca, Meseca i zvezda u odnosu na Zemlju Sva nebeska tela se kreću u odnosu na druge Sunce kruži oko galaksije Mlečni put oko 600,000 milja na sat Sunce se ipak okreće u okviru svemira

68 @ Dr. Heinz Lycklama 68 Biblija je jedinstvena Jedinstvena je među religijskim knjigama antike po naučnoj tačnosti Nema moderne nauke u vavilonskim, hinduističkim, islamskim ili grčkim svetim knjigama Čak i Kuran govori da je mesec viši od sunca na nebu

69 @ Dr. Heinz Lycklama 69 Naučne discipline koje su ustanovili naučnici koji su verovali u Bibliju DisciplinaNaučnik AstronomijaJohan Kepler (1571-1630) BakteriologijaLuis Paster (1822-1895) HemijaRobert Bojl (1627-1691) Kompjuterska nauka Čarls Bebidž (1792-1871) DinamikaIsak Njutn (1642-1727) ElektrodinamikaKlark Maksvel (1831-1879)

70 @ Dr. Heinz Lycklama 70 Naučne discipline koje su ustanovili naučnici koji su verovali u Bibliju - 2 DisciplinaNaučnik ElektromagnetikaMajkl Faradej (1791-1867) Istorija prirodeDžon Rej (1627-1705) OkeanografijaMetju Mori (1806-1873) TaksonomijaKarolus Linus (1707-1778) TermodinamikaLord Kelvin (1824-1907)

71 @ Dr. Heinz Lycklama 71 Značajna otkrića naučnika koji su verovali u Bibliju DoprinosNaučnik BarometarBlez Paskal (1623-1662) Zakon biogenezeLuis Paster (1822-1895) Sistem klasifikacijeKarolus Linus (1707-1778) Zakon gravitacijeIsak Njutn (1642-1727) Naučni metodFrensis Bejkon (1561-1626) TelegrafSemjuel Morz (1791-1872) Vakcinacija i imunizacija Luis Paster (1822-1895)

72 @ Dr. Heinz Lycklama 72 Pretpostavke biblijskog pogleda Priroda je stvarna, ne imaginarna Priroda je stvar, ne bog Priroda je vredna proučavanja Priroda je ujedinjena i uređena Prirodno uređenje je matematički precizno Ljudski um može otkriti i razumeti prirodu The Soul of Science (Duša nauke), Nancy Pearcey i Charles Thaxton

73 @ Dr. Heinz Lycklama 73 Zaključak Biblija je tačna kada govori o nauci Biblija koristi jezik datog vremena Biblija predviđa buduće naučne istine Naučnici su koristili Bibliju da otkriju naučne istine Biblijske pretpostavke o svetu su racionalne Moderna nauka je zasnovana na biblijskom pogledu na svet Osuši se trava i otpade cvet, ali Reč Gospodnja ostaje doveka. Is. 40:8


Download ppt "Da li je Biblija naučno pouzdana? Dr. Heinz Lycklama"

Similar presentations


Ads by Google