Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIGIT DMS V1.0 Braće Mažar 19a, 78000 Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel. +387 51 / 215.825, 218.722 FAX. + 387 51 / 218.077 www.digit-rs.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "DIGIT DMS V1.0 Braće Mažar 19a, 78000 Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel. +387 51 / 215.825, 218.722 FAX. + 387 51 / 218.077 www.digit-rs.com."— Presentation transcript:

1 DIGIT DMS V1.0 Braće Mažar 19a, Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel / , FAX / Braće Mažar 19a, Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel / , FAX / DIGIT DMS

2 DIGIT DMS V1.0 DIGIT OPŠTI PODACI –Registrovan od 1998 godine –Zapošljava 15 radnika –Djelatnost Razvoj softverskih proizvoda Isporuka kvalitetnih računarskih proizvoda Servis i održavanje –Pouzdani inopartneri HP / COMPAQ Microsoft Oracle 3COM –Registrovan od 1998 godine –Zapošljava 15 radnika –Djelatnost Razvoj softverskih proizvoda Isporuka kvalitetnih računarskih proizvoda Servis i održavanje –Pouzdani inopartneri HP / COMPAQ Microsoft Oracle 3COM

3 DIGIT DMS V1.0 DIGIT POSLOVNA POLITIKA –Sistem integracija –Informacioni sistemi – ključ u ruke –Partnerski odnos sa korisnicima –Edukacija kadrova u školskom centru –Predaja kompletnih rješenja, uz mogućnost dobijanja izvornih kodova –Sistem integracija –Informacioni sistemi – ključ u ruke –Partnerski odnos sa korisnicima –Edukacija kadrova u školskom centru –Predaja kompletnih rješenja, uz mogućnost dobijanja izvornih kodova

4 DIGIT DMS V1.0 DIGIT VAŽNIJE REFERENCE MOBIS TELEKOM USAID MUP RS ELEKTROKRAJINA RAZVOJNA BANKA FOND PIO RS MOBIS TELEKOM USAID MUP RS ELEKTROKRAJINA RAZVOJNA BANKA FOND PIO RS AGENCIJA ZA BANKARSTVO PETROL VB BANKA KRAJINALIJEK RUP ZA GEODETSKE POSLOVE MINISTARSTVO PROSVJETE AGENCIJA ZA BANKARSTVO PETROL VB BANKA KRAJINALIJEK RUP ZA GEODETSKE POSLOVE MINISTARSTVO PROSVJETE

5 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS REFERENCE MOBIS – Mobilna Srpske Agencija za bankarstvo RS Fond PIO RS MOBIS – Mobilna Srpske Agencija za bankarstvo RS Fond PIO RS

6 DIGIT DMS V1.0 ŠTA JE DMS ? Dokument menadžment sistem –Sistem koji omogućava prikupljanje, čuvanje i prezentiranje dokumenata korisnicima u lokalnim računarskim mrežama kao i širom interneta –Omogućava logičnu organizaciju dokumenata u foldere, ali i praćanje toka dokumenata kroz niti –Omogućava praćenje razvoja dokumenta od ulaza do izlaza uz kontrolu izvršavanja zadataka Dokument menadžment sistem –Sistem koji omogućava prikupljanje, čuvanje i prezentiranje dokumenata korisnicima u lokalnim računarskim mrežama kao i širom interneta –Omogućava logičnu organizaciju dokumenata u foldere, ali i praćanje toka dokumenata kroz niti –Omogućava praćenje razvoja dokumenta od ulaza do izlaza uz kontrolu izvršavanja zadataka

7 DIGIT DMS V1.0 DOKUMENTACIONE ČINJENICE 90% informacija je na papiru DMS radi sa egzaktnom replikom originala 7.5% svih papirnih dokumenata se trajno izgubi 3% svih papirnih dokumenata se zagubi Prosječan dokument se kopira 19 puta Mnoge kopije se takođe arhiviraju 90% informacija je na papiru DMS radi sa egzaktnom replikom originala 7.5% svih papirnih dokumenata se trajno izgubi 3% svih papirnih dokumenata se zagubi Prosječan dokument se kopira 19 puta Mnoge kopije se takođe arhiviraju

8 DIGIT DMS V1.0 DMS POREĐENJA A4 dokument ~ 20 Kb 1 CD = dokumenata 1 HDD = dokumenata 1 HDD = 148 arhivska ormara Pravljenje čvrste kopije je KM za ormariće KM za papir i toner Ili 300 KM za HDD unutar DMS sistema A4 dokument ~ 20 Kb 1 CD = dokumenata 1 HDD = dokumenata 1 HDD = 148 arhivska ormara Pravljenje čvrste kopije je KM za ormariće KM za papir i toner Ili 300 KM za HDD unutar DMS sistema

9 DIGIT DMS V1.0 INFRASTRUKTURNI ZAHTJEVI DMS Server Dokument server Stalni 64 kb/s Internet pristup sa vlastitim Internet domenom (za potrebe WEBLINK-a) server SQL baza podataka (ORACLE) Klijenti DMS klijent software Skener za ulaz dokumentacije (klase Epson 1660) za one klijente koji rade ulaz Server Dokument server Stalni 64 kb/s Internet pristup sa vlastitim Internet domenom (za potrebe WEBLINK-a) server SQL baza podataka (ORACLE) Klijenti DMS klijent software Skener za ulaz dokumentacije (klase Epson 1660) za one klijente koji rade ulaz

10 DIGIT DMS V1.0 SITUACIJE KADA JE DMS POTREBAN ? Kompanija ima problema sa čuvanjem i pronalaženjem dokumenata Kompanija ima potrebe za dokumentima van matičnog preduzeća Kompanija ima velike troškove faksiranja, DHL, TNT itd. - 0 KM za pristup dokumentima preko Weblinka Kompanija nema uvid gdje su neki radni dokumenti zapeli Kompanija želi da povezuje dokumente u grupe i pregleda ih odjednom, prateći njihov tok Kompanija želi da prati učinak radnika u radu sa dokumentacijom Kompanija želi da zaštiti svoje dokumente od uljeza Kompanija ima problema sa čuvanjem i pronalaženjem dokumenata Kompanija ima potrebe za dokumentima van matičnog preduzeća Kompanija ima velike troškove faksiranja, DHL, TNT itd. - 0 KM za pristup dokumentima preko Weblinka Kompanija nema uvid gdje su neki radni dokumenti zapeli Kompanija želi da povezuje dokumente u grupe i pregleda ih odjednom, prateći njihov tok Kompanija želi da prati učinak radnika u radu sa dokumentacijom Kompanija želi da zaštiti svoje dokumente od uljeza

11 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS DONOSI POBOLJŠANJA Organizaciona dobit –Uvodi red u vašu dokumentaciju –Prati rad zaposlenih Sigurnosna dobit –Obezbjeđuje zaštitu dokumenata –Omogućava posjedovanja kopija arhiva na odvojenim lokacijama lako, brzo i jeftino Dobit dostupnosti –Omogućava pristup dokumentima sa svih lokacija –Snižava troškove upotrebe dokumentacije Organizaciona dobit –Uvodi red u vašu dokumentaciju –Prati rad zaposlenih Sigurnosna dobit –Obezbjeđuje zaštitu dokumenata –Omogućava posjedovanja kopija arhiva na odvojenim lokacijama lako, brzo i jeftino Dobit dostupnosti –Omogućava pristup dokumentima sa svih lokacija –Snižava troškove upotrebe dokumentacije

12 DIGIT DMS V1.0 Lokalni dokumenti Glavna centrala Poslovnica Radni dokumenti DOKUMENTACIJA TOK POSLOVNE DOKUMENTACIJE

13 DIGIT DMS V1.0 30% UŠTEDE NOVCA ! 40% POVEĆANA PRODUKTIVNOST ! TOK DMS DOKUMENTACIJE

14 DIGIT DMS V1.0 PROBLEMI Dosadašnje iskustvo Elektronsko čuvanje podataka Lako dostupni Brzo snalaženje Brze pretrage Elektronsko čuvanje podataka Lako dostupni Brzo snalaženje Brze pretrage Zauzima puno prostora Nisu lako dostupni Nema brzog snalaženja Nema brze pretrage Zauzima puno prostora Nisu lako dostupni Nema brzog snalaženja Nema brze pretrage IMATE IZBOR DMS iskustvo

15 DIGIT DMS V1.0 ODRŽAVANJE PRAVNA KADROVSKA RAZ VOJ RUKOVODSTVO INVESTICIJE ARHIVA PROTOKOL DIGIT DMS KORISNICI

16 DIGIT DMS V1.0 PROCES UVOĐENJA DMS Organizacione pripreme kompanije – određivanje korisnika i folderske strukture Instalacija i podešavanje DMS Kampanjsko skeniranje postojeće dokumentacije u definisane folder Obuka korisnika tokom implementacije Simultano dopunjavanje DMS Mogućnost uvoza podataka sa CD skeniranog na drugim lokacijama Organizacione pripreme kompanije – određivanje korisnika i folderske strukture Instalacija i podešavanje DMS Kampanjsko skeniranje postojeće dokumentacije u definisane folder Obuka korisnika tokom implementacije Simultano dopunjavanje DMS Mogućnost uvoza podataka sa CD skeniranog na drugim lokacijama

17 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS APLIKACIJE PROTOKOL ARHIVA DMS EXPLORER DIGIT MAIL SISTEM DMS VIEWER WEBLINK NIT MANAGER PROTOKOL ARHIVA DMS EXPLORER DIGIT MAIL SISTEM DMS VIEWER WEBLINK NIT MANAGER

18 DIGIT DMS V1.0 PROTOKOL DIREKTOR RADNA JEDINICA 40% UZALUD POTROŠENOG VREMENA ZBOG DISTRIBUCIJE DOKUMENATA !!!

19 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS ARHIVA Efikasan sistem pregleda i klasifikacije arhive prema ključevima pregleda. Sistem evidencije uzimanja tvrdih kopija orginala. Mogućnost štampanja svih elektronskih dokumenata svih formata. Pretraživanje po nazivu dokumenta. Efikasan sistem pregleda i klasifikacije arhive prema ključevima pregleda. Sistem evidencije uzimanja tvrdih kopija orginala. Mogućnost štampanja svih elektronskih dokumenata svih formata. Pretraživanje po nazivu dokumenta.

20 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS EXPLORER Jedinstven pregled baze podataka. Organizacija podataka po sistemu foldera Povezanost sa nitima Administracija foldera i korisnika te prava pristupa. Direktan unos dokumenata u bazu kao i skeniranje, te upis u arhivu ili protokol. –Modul za skeniranje podržava ADF, barcode ozačavanje i imenovanje, multipage skeniranje, reskeniranje itd. Direktno pretraživanje i očitavanje dokumenta iz baze Jedinstven pregled baze podataka. Organizacija podataka po sistemu foldera Povezanost sa nitima Administracija foldera i korisnika te prava pristupa. Direktan unos dokumenata u bazu kao i skeniranje, te upis u arhivu ili protokol. –Modul za skeniranje podržava ADF, barcode ozačavanje i imenovanje, multipage skeniranje, reskeniranje itd. Direktno pretraživanje i očitavanje dokumenta iz baze

21 DIGIT DMS V1.0 VRSTE DOKUMENATA U DMS MultiPage TIFF po CCITT G4 standardu Sve ostale grafičke datoteke Microsoft Office dokumenti Adobe PDF dokumenti Svi ostali formati fajlova MultiPage TIFF po CCITT G4 standardu Sve ostale grafičke datoteke Microsoft Office dokumenti Adobe PDF dokumenti Svi ostali formati fajlova

22 DIGIT DMS V1.0 INTEGRACIJA DMS Podržane tehnike DRAG&DROP u i iz DMS Podržano slanje dokumenata direktno iz WORD-a, EXCELL-a u DMS Podržano korištenje SEND TO DMS iz explorera Podržano kreiranje dokumenata direktno u DMS Neaktivan DMS se spušta u sistem trej Aplikacije DMS-a dijele jedan login Podržane tehnike DRAG&DROP u i iz DMS Podržano slanje dokumenata direktno iz WORD-a, EXCELL-a u DMS Podržano korištenje SEND TO DMS iz explorera Podržano kreiranje dokumenata direktno u DMS Neaktivan DMS se spušta u sistem trej Aplikacije DMS-a dijele jedan login

23 DIGIT DMS V1.0 DIGIT WEBLINK Pretraživač vaše dokumentacije Pristup preko interneta i intraneta Autorizacija korisnika Kretanje po folderima i pregled dokumenata Pretraživanje po ključnim riječima Puna funkcionalnost za elektronsku poštu Omogućava kreiranje novih foldera unutar DMS, upload dokumenata, editovanje meta riječi dokumenta itd. Pretraživač vaše dokumentacije Pristup preko interneta i intraneta Autorizacija korisnika Kretanje po folderima i pregled dokumenata Pretraživanje po ključnim riječima Puna funkcionalnost za elektronsku poštu Omogućava kreiranje novih foldera unutar DMS, upload dokumenata, editovanje meta riječi dokumenta itd.

24 DIGIT DMS V1.0 DMS NIT MANAGER Omogućava povezivanje dokumenata iz više foldera u logičke cjeline Omogućava povezivanje dokumenata principom zahtjev - odgovor sa rokovima Daje pregled dokumenata u niti sa statusom izvršavanja Daje pregled angažovanosti Omogućava da neke niti budu dio drugih niti Prikazuje hijerarhijsku strukturu niti Nema ograničenja u broju niti, ili u broju dokumenata u nekoj niti Dokument može istovremeno biti u više niti Niti nasljeđuju sigurnosne postavke DMS explorera Omogućava povezivanje dokumenata iz više foldera u logičke cjeline Omogućava povezivanje dokumenata principom zahtjev - odgovor sa rokovima Daje pregled dokumenata u niti sa statusom izvršavanja Daje pregled angažovanosti Omogućava da neke niti budu dio drugih niti Prikazuje hijerarhijsku strukturu niti Nema ograničenja u broju niti, ili u broju dokumenata u nekoj niti Dokument može istovremeno biti u više niti Niti nasljeđuju sigurnosne postavke DMS explorera

25 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS VIEWER Omogućava brz pristup dokumentima iz DMS bez DMS explorera Omogućava snimanje i štampanje dokumenta na lokalnom računaru Traži DMS autorizaciju za pristup dokumentima Zgodan kada se korisnicima šalju samo linkovi na dokumente Omogućava brz pristup dokumentima iz DMS bez DMS explorera Omogućava snimanje i štampanje dokumenta na lokalnom računaru Traži DMS autorizaciju za pristup dokumentima Zgodan kada se korisnicima šalju samo linkovi na dokumente

26 DIGIT DMS V1.0 Pristup preko interneta / intraneta Pristup specijalizovanim klijentom ili weblinkom EML format – jednostavan export i import Privatni pretinci te poslovni pretinci Neograničen broj pretinaca Webmail funkcionalnost – pristup sa svih lokacija Dijeljenje mail naloga u radnim grupama Pristup preko interneta / intraneta Pristup specijalizovanim klijentom ili weblinkom EML format – jednostavan export i import Privatni pretinci te poslovni pretinci Neograničen broj pretinaca Webmail funkcionalnost – pristup sa svih lokacija Dijeljenje mail naloga u radnim grupama DIGIT DMS MAIL SISTEM

27 DIGIT DMS V1.0 DIGIT DMS ZAŠTITA Hardverska zaštita –Zaštita firewala Na nivou OS –Zaštita user access Na nivou RDBMS –Rdbms password zaštita –DMS password zaštita –Korisniče šifre nisu vidljive DIGIT Kripto Sistem –DMS može kriptovati dokumente Hardverska zaštita –Zaštita firewala Na nivou OS –Zaštita user access Na nivou RDBMS –Rdbms password zaštita –DMS password zaštita –Korisniče šifre nisu vidljive DIGIT Kripto Sistem –DMS može kriptovati dokumente

28 DIGIT DMS V1.0 Braće Mažar 19a, Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel / , FAX / Braće Mažar 19a, Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel / , FAX / KRAJ


Download ppt "DIGIT DMS V1.0 Braće Mažar 19a, 78000 Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Tel. +387 51 / 215.825, 218.722 FAX. + 387 51 / 218.077 www.digit-rs.com."

Similar presentations


Ads by Google