Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Packaging and Service since 1968 Ambalaje si servicii fondat in 1968

Similar presentations


Presentation on theme: "Packaging and Service since 1968 Ambalaje si servicii fondat in 1968"— Presentation transcript:

1 Packaging and Service since 1968 Ambalaje si servicii fondat in 1968
Certified MSZ EN ISO 9001:2009 (9001:2000) NATO- Reg. No. MSZT-503/0223(4)-644(3) Supplier 1

2 Our History The predecessor of Volánpack Inc. was established in The core business was the manufacturing of carrier packaging. After the change of the political system, the company was incorporated in 1993, then it was privatized in 1995, and the large inflexible enterprise of 1200-strong staff was transformed into a 100% privately owned middle-sized company with a 120-strong staff flexibly adapting to the changing market conditions. Volánpack Inc. is currently one of the industry leaders in Hungary in carrier packaging. 2 2

3 Istoria societatii Predecesor al Volánpack SA a fost înfiinţată în Activităţea de bază a fost la fabricarea ambalajelor de transport. După schimbarea sistemului politic, societatea a fost transformata in societate pe actiuni în 1993, apoi privatizata în Dint-o întreprindere mare, inflexibilă cu 1200 de angajati, a fost transformat intr-o societate de dimensiune mijlocie în proporţie de 100% cu capital integral privat. Momentan compania cu un personal de 120 de angajati este flexibil, adaptat la schimbarea condiţiilor de piaţă. Volánpack SA este în prezent unul dintre liderii din Ungaria, în domeniul ambalajelor de transport. 3 3

4 Quality and reliability
Certification The qualified staff and the pool of efficient production equipment assure compliance with the most demanding quality standards, certified under ISO 9001:2008. Volánpack Inc. is committed to offer one-stop services to its customers including the acquisition of the required licenses and documents accompanying good, such as phytosanitary certificates (ISPM15), warehousing or customs brokerage.Since Februar 2003 is our Company „Certified NATO-Supplier” 4

5 Calitate si fiabilitate
Personalul calificat şi parcul de utilaje si echipamente de producţie eficiente asigura o productie in conformitate cu standardele de calitate cele mai exigente, societatea fiind certificată conform standardului ISO9001:2008. Volanpack SA se angajează să ofere servicii non-stop clienţilor săi, inclusiv achiziţionarea de licenţe şi documentele necesare, cum ar fi certificatele fitosanitare (ISPM15),sau antrepozit vamal. Din februarie 2003 compania noastră este certificat ca Furnizor certificat NATO. 5

6 Production: Wooden-based packaging goods
In the wood-working plant of Volánpack Inc., packaging implements of wood and plywood of state-of-the-art get-up compliant with the quality and environmental standards are made in small and large series to customer specifications. Volánpack Inc. also offers individual custom-design packaging implements and technology including advise to the customer. 6

7 Productie: Ambalaje din lemn
În domeniul ambalajelor din lemn Volanpack SA, implementeaza noile tehnologii de ambalare din lemn şi placaj in conformitate cu standardele de calitate şi mediu, ambalajele fiind fabricate în serii mici şau mari conform specificaţiilor clienţilor. Volanpack SA oferă de asemenea sisteme de ambalaje proiectate personalizat, si implementeaza tehnologiile solicitate de clienti. 7

8 Production: Wooden-based packaging goods
Our products: Pallets Pallet collars Wooden boxes and crates (produced of pinewood, plywood, OSB-, MFP-, chipboard-plates). 8

9 Productie: Ambalaje din lemn
Produsele noastre: Paleti, gulere de paleti cutii şi lazi din lemn (produse din cherestea de brad, placaj, plăci din OSB, MFP, PAL). 9

10 Production: cardboard-based packaging goods
Cardboard-boxen The raw materials used most frequently include: 3-ply B and C corrugated cardboards for the collective packaging of lighter and smaller products; 5-ply BC and a high load capacity 5-ply AK corrugated cardboards for higher strength used in carrier packaging; 7-ply corrugated cardboard of BCB and BAK type of light-weight design and high load capacity for air transportation 10

11 Productie:Ambalaje din carton ondulat
Cutii din carton ondulat Materiile prime utilizate cel mai frecvent sint: Cartoane 3-straturi ondul B şi C pentru ambalarea produselor uşoare şi mici; 5-BC straturi şi o rezistenta mare la solicitari cu 5 AK cartoane ondulate de rezistenta marita, utilizate în ambalaje de transport; 7-BCA şi BAK cartoane ondulate de mare rezistenta, utilizate cu preponderenta la ambalaje utilizate in transport aerian. 11

12 Production: cardboard-based packaging goods
Try-Sys chests Cardboard chests made of 5-7-ply high-strength corrugated cardboard of particularly high- load capacity, despite the light-weight structure. It is designed for the safe transportation of goods of particularly high value. The chests designed for multiway use are provided with plastic locks and lugs. 12

13 Productie:Ambalaje din carton ondulat
Încercaţi lazile Try-Sys Lăzi realizate din carton ondulat de 7 straturi de mare rezistenţă. Acesta este conceput pentru transportul în condiţii de siguranţă a mărfurilor cu valoare deosebit de mare. Lăzile carton ondulat sint proiectate pentru utilizari multipe, fiind prevăzute butuci(paleti), cu încuietori de plastic şi minere, dupa preferite. 13

14 Production: Combined packaging
Combined packaging The combined packaging implements are products designed specifically for the goods to be packed by the use of wooden, cardboard, plastic and metal raw materials and auxiliaries. 14

15 Productie: Ambalaje combinate
Ambalajele combinate sint special proiectate pentru mărfuri sensibile care urmează să fie ambalate prin utilizarea concomitenta a componentelor din carton ondulat, lemn, plastic, metal şi alte materii prime şi auxiliare 15

16 Packing and Service Express packaging
To customers' satisfaction, Volánpack Inc. reduced to mere hours the packaging lead time. Cooperating with express delivery services, Volánpack Inc. capitalizes on this flexibility in the field of express packaging. The services offered include the acquisition of documents required for forwarding including the phytosanitary certificate, mailing at the airport and local delivery. 16

17 Servicii de ambalare Servicii Expres Pentru satisfacţia clienţilor, Volánpack SA a redus la ore timpul de ambalare al produselor. Cooperarea cu serviciile de curierat expres, Volanpack SA utilizeaza această flexibilitate în domeniul de ambalaje Express. Serviciile oferite includ achiziţia de documente necesare pentru transportul marfurilor inclusiv certificatul fitosanitar, organizarea transportului, livrare la domiciliu prin intermediul partenerilor. 17

18 Packing and Service Packaging of air cargo
The heavy duty, high-strength corrugated cardboard chests, combined packaging implements and plywood chests used add little to the weight of the cargo and provide a safe and cost-effective solution in the field of air transportation. 18

19 Servicii de ambalare Ambalarea de mărfuri pentru transport aerian in ambalaje din carton ondulat de mare rezistenta, ambalaje combinate, lazi din placaj, greutatea ambalaelor fiind redus la minim in raport cu greutatea marfurilor transportate, asigurind un raport pret-calitate ce ofera siguranta si rentabilitate, fiind deosebit de eficient în domeniul de transportului aerian. 19

20 Packing and Service Packaging of dangerous goods
Only certified packaging implements compliant with the strict international specifications are allowed for the transportation of hazardous goods. Compliance with the specifications of separate standards must be asserted for each transportation method, including: ADR for road transportation;RID for railway transportation;ADNR for river transportation;IATA-DGR for air transportation, and IMDG-Code for marine transportation. Strict compliance with the international specifications lends a competitive edge to Volánpack Inc. in the deliveries of your cargo. 20

21 Servicii de ambalare Ambalarea mărfurilor periculoase Pentru transportul de mărfuri periculoase numai ambalajele certificate UN sint permise in conformitate cu specificaţiile stricte internaţionale. Conformitatea cu specificaţiile si standardele pentru fiecare modalitate de transport trebuie să fie garantat inclusiv pentru: ADR transport rutier; RID transportul feroviar; ADNR transportul fluvial; IATA-DGR transportul aerian, precum şi IMDG-Code transportul marim. Strictă conformitate cu specificaţiile internaţionale dă un avantaj competitiv pentru a Volanpack SA în livrările mărfurilor dumneavoastră. 21

22 Packing and Service Full service in all fields of packaging
For your convenience, a full packaging service is provided to our customers, including: Standard and custom packaging implements, Packaging auxiliaries; Packaging; Forwarding through our reliable partners and Preparation and completion of documents. Packaging of valuable goods with Transportindicators 22

23 Servicii de ambalare Servicii complete în toate domeniile de ambalare Pentru confortul dumneavoastra, oferim servicii complete de ambalare, inclusiv: Implementam ambalaje standard şi ambalaje personalizate, Materiale auxiliare pentru ambalare; Ambalare JITD, Ful service; Transportul marfurilor prin intermediul partenerilor noştri Asigurarea documentelor necesare. Ambalarea mărfurilor de mare valoare si asigurarea indicatoarelor de transport. (Shockwatch, Tiltwatch) 23

24 Ambalaje pentru industria electronica
Ambalaj parti componente Just in time Transport programat Coordonare parteneri 24

25 Ambalaje pentru parti componente in industria de automobile (I)
Ambalaj parti componente Just in time Transport programat Coordonare parteneri 25

26 Ambalaje pentru parti componente in industria de automobile (II)
26

27 Ambalaje pentru parti componente in industria de automobile (III)
27

28 Ambalaje pentru parti componente in industria aeronautica (I)
28

29 Ambalaje pentru parti componente in industria aeronautica (II)
29

30 References We have and had lots of customers, for example,:
ZF, Robert Bosch, Siemens, Kühne und Nagel, Magna Steyr, Philips, Cewa, Egis, Continental Ruber, Actavis, JRL, Lufthansa Technik, Aeroplex Central Europe, Malév TNT, DHL, FEDEX 30

31 Referinte Printre clientii nostrii putem aminti:
ZF, Bosch, Siemens, GE, Autolive, Kühne und Nagel, Magna Steyr, Philips, Ceva, Egis, Continental Ruber, Actavis, JRL, Lufthansa Technik, Aeroplex Central Europe, Malév, TNT, DHL, FEDEX, 31

32 Partners We cooperate with many international companies, we can solve almost all packaging problems, for example,: Montara, A. Hardtrodt, Kaltenbach, Hokon, Wegertseder, Penn-Elcom, Skruvia, Finnforest, Technomar, Sala, DSS Kaysersberg, Dunapack, Agla 32

33 Parteneri Colaborăm cu mai multe companii internationale, putem rezolva aproape toate problemele legate de ambalare, de exemplu: Montara, A. Hardtrodt, Kaltenbach, Hokon, Wegertseder, Penn-Elcom, Skruvia, Finnforest, Technomar, Sala, DSS Kaysersberg, Dunapack, Agla 33

34 Ultima image Prezentarea a fost un putin mai lung, dar sperăm că nu plictisitor! Dacă aveţi întrebări, va stam la dispozitie. Judit Kapcsos Paul Kemka Director comercial si marketing Director relatii Romania Tel: Tel: Volanpack SA 1108 Budapest, Kozma u. 4. Hungary + Vă mulţumesc pentru atenţie ! 34


Download ppt "Packaging and Service since 1968 Ambalaje si servicii fondat in 1968"

Similar presentations


Ads by Google