Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Sport. 2 Nauč se nová slovíčka: SKIING ICE-HOCKEY SKATING TENNIS TABLE-TENNIS SWIMMING SNOWBOARDING BASKETBALL FOOTBALL.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Sport. 2 Nauč se nová slovíčka: SKIING ICE-HOCKEY SKATING TENNIS TABLE-TENNIS SWIMMING SNOWBOARDING BASKETBALL FOOTBALL."— Presentation transcript:

1 1 Sport

2 2 Nauč se nová slovíčka: SKIING ICE-HOCKEY SKATING TENNIS TABLE-TENNIS SWIMMING SNOWBOARDING BASKETBALL FOOTBALL

3 3 Spoj slova s obrázkem: Skiing Snowboarding Tennis Ice-hockey Basketball Table-tennis Skating Swimming Football

4 4 ing Skiing Skating Swimming Snowboarding

5 5 Počítej se mnou ! Basket + = Table-tennis - = + = + board + ing =

6 6 skiing skating snowboarding swimming Přepiš a opiš :

7 7 Najdi slova a opiš je: Swimming skiing snowboarding ice-hockey skating football tennis table tennis basketball ice-hockey

8 8 football tennis skiing skating snowboarding basketball tennis swimming skating snowboarding Jaká slova najdeš?

9 9 gniiks sinnet yekcoh-eci gnimmiws llabteksab gnitaks Přepiš slova správně:

10 10 Zapamatuj si: skiing snowboarding

11 11 f tball swimming Zapamatuj si:

12 12 skiing Přečti slova. basketball table-tennis swimming snowboarding football skating tennis

13 13 ksngii owbsnroidgnar tooblfla igwsmimn ninets lalbbakste Napiš slova:

14 14 ball foot key hoc ting ska ------------ ------------- -------------- ble ta nis ten ing ski ----------- ------------- -------------- ball ket bas board ing snow ------------------------------------------ Seřaď slabiky a slovo napiš.

15 15 foot ( doll – ball) (ten-te) nis skat ( ing – yn) (swim – swi) ming ta ( dle – ble) (ski-sky ) ing snow (board – born) ho (cky – ckey) bas ( tik – ket – kit – cet ) ball Přidej slabiku.

16 16 F _ O _ B _ _ L _ W _ _ M _ N G T _ B L _ - T _ _ N I _ S K _ _ N _ _ N O _ B _ A R _ I _ GB _ S _ E _ _ A L_ I _ E - H _ C K _ _ S _ A T _ N _ Doplň chybějící písmena.

17 17 Napiš slova se zdvojenými písmeny. mm ll ii nn

18 18 Kolik slov najdeš? skatingswiimingsnowboardingfootballtable-tennis basketballice-hockeytennisfootball table-tennisswimmingskiingfootballtennis

19 19 Najdi slova: asdfkioibnvxyhg retbvemnhgnlišs lyžování beazskretldball tennis košíková zšsvwlinmnmlimnmnpbg plavání

20 20 Najdi názvy sportů: asdfghjk poiuztre mnbvcozq uztrewqa mnvcbpsa eaoplkjh lIjhgfea kjiltvcx sgaerjk ppkojcv afbgjqw hhdscvt loappIv gpktocn qwkveac

21 21 fasrjsjjsaos polskatingbn ilokdjsfjmao clrtennisosw eabab-mzkmkb -qybxabniheo hpnlnolpiata ojfepoolnrbr cdwfkdjjgjad kabizabaalli ejijinjfieln yswimmingalg Najdi v osmisměrce devět sportů:

22 22 basketballbruslenílyžováníkošstolní tenis tennissnowplavánísnow boarding míč jízda na snow boardu košíkováledicefootball tenisballsníhskiingtable- tennis lyže(1)fotbalice-hockeybasketswimming tablehokejskatingskistůl Z a h r a j si p e x e s o 1 2 3 4 5 ABCDEFABCDEF

23 23 The class survey: Do you like…? name

24 24 Number of players Sports equipment Place Winter/Summer Czech player Doplň tabulku: ( Nápověda: skies, skates, helmet, swimming cap, goal, gym, swimming suit, ball, ice-hockey stick, basket, sport ground, bat, tennis shoes…)


Download ppt "1 Sport. 2 Nauč se nová slovíčka: SKIING ICE-HOCKEY SKATING TENNIS TABLE-TENNIS SWIMMING SNOWBOARDING BASKETBALL FOOTBALL."

Similar presentations


Ads by Google