Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Voorstelling van klas 4A Presentation of class 4A.

Similar presentations


Presentation on theme: "Voorstelling van klas 4A Presentation of class 4A."— Presentation transcript:

1 Voorstelling van klas 4A Presentation of class 4A

2 Dit is onze school. This is our school.

3 We hebben een speeltoren op onze speelplaats. We have a play tower on our play ground.

4 This train is for the youngest children. Deze trein is voor de allerkleinsten

5 Veel kinderen komen met de fiets naar school, dus we hebben een fietsenstalling. A lot of chilren come to school by bike, so we also have a place to store them.

6 We hebben een mooi sportplein. We have a nice training place.

7 Dit is onze klas met ons smartboard. This is our classroom with our smartboard.

8 Deze week was onze klas versierd voor halloween. This week our class was a halloween class.

9 2 x per week turnen we. Twice a week we do gym.

10 In de ganse school zitten ongeveer 320 leerlingen. In the whole school we are about 320 pupils.

11 We zitten met 16 kinderen in de klas. We are 16 in our class.

12 Dit is ons secretariaat. This is the secretary.

13 Dit is Hilde de poetsvrouw. This is our floormanager.

14 Onze school ligt in België. Our school is in Belgium.

15 In België eten we regelmatig frietjes, chocolade en witloof. In Belgium we regularly eat french fries, chocolate and chicory.

16 End


Download ppt "Voorstelling van klas 4A Presentation of class 4A."

Similar presentations


Ads by Google